sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Yunus Emre Canım Kurban Olsun İlahi tema,konu,kafiye-redif edebi sanat,nazım biçimi,türü tahlili

Yunus Emre Canım kurban olsun senin yoluna İlahisi tema,konu,edebi sanat,nazım biçimi,türü
Yunus Emre İlahi Tahlili, Yunus Emre İlahi Tema, Yunus Emre İlahi Nazım Biçimi, ŞİİR TAHLİLLERİ, Yunus Emre İlahi Redif Kafiye,Yunus Emre Canım kurban olsun senin yoluna İlahisi İnceleme

İLAHİ
Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefâat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mü'min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zevk-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kûrsûnün üstünde cevlân eyleyen.
Mi'râcda ümmetin Hak’dan dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Ol çâriyâr anın gökler yâridir,
Anı seven günahlardan beridir,
On sekiz bin âlemin serveridir,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Aşık Yunus neyler iki cihânı sensiz,
Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız
Sana uymayanlar gider imânsız,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.


TAHLİL


YAZAR: Yunus Emre BİLGİ İÇİN TIKLA
NAZIM BİÇİMİ: İLAHİ
NAZIM BİRİMİ: DÖRTLÜK
BİRİM SAYISI: BEŞ

ÖLÇÜSÜ: HECE ,11'Lİ HECE ÖLÖÇÜSÜ
KAFİYELENİŞİ:  abab-cccb-dddb-eeeb-fffb

Ahenk Unsurları: 
Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır. 

Kafiye ve Redifler: 

yoluna / kuluna: una’lar redif, l’ler yarım kafiyedir

Adı güzel kendi güzel Muhammed:  Bu mısra olduğu gibi bir kaç ez tekrar etmiştir.  By mısra halinde rediftir.


cefası / safası/ Mustafa’sı: 
fa’lar tam kafiye, -sı’lar rediftir.

hazırlayan onedebiyat.net
  eyleyen/eyleyen/ dileyen:
 yen’ler redif, le’ler tam kafiyedir.

yâridir/ beridir/serveridir/
idir'ler redif
r 'ler yarım kafiye

sensiz,/gümânsız/imânsız,
siz'ler redif
n 'ler yarım kafiye

 Söz Sanatları: 
Tezat:
 Cefa/zevk ü fesa kelimeleri yani sıkıntı ve neşelenme gibi kavramlarla zıtlık oluşturulmuştur. 


Telmih: 
Hatırlatma sanatı bu şiirde Hz. Muhammet’in Miraç gecesi gökyüzüne yükseldiği anın hatırladığı dizelerde yer almıştır
Mi'râc : Mi'râc olayı hatırlatılır


Tekrir:
güzel kelimeleri tekrar etmiş

İLAHİ NEDİR KISA BİLGİ:
  • İlahinin özellikleri şunlardır:
  • Kendine özgü bir ezgiyle okunur.
  • Hem koşma, hem semai biçiminde ve hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  • Hece ölçüsünde 7, 8 ve 11 ‘li kalıplar tercih edilmiştir.
  • Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı 3 ila 7 arasında değişir.
  • Genelde şiirin içinde şairin mahlası geçer.
  • İlahi denince akla ilk gelen Yunus Emre dir. Yunus Emre, şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştır. Hece ölçüsü kullanmıştır.11’li hece ölçüsünü kullanmıştır. Halkın içinden biri olduğu için halk tarafından çok sevilmiştir ve dili halkın dilidir.
  • Daha sonra Eşrefoğlu Rumi, Niyazi-i Mısri, Aziz Mahmut Hüdai, Yunus Emre’nin etkisinde kalarak ilahiler yazmışlardır.

Not: İlahiler tarikatlara göre farklı isimler alır: Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme, Gülşenilerde tapuğ, Halvetilerde durak, öteki tarikatlar da hur ya da ilahi gibi.
İlahi

Yunus Emre Canım kurban olsun senin yoluna İlahisi tahlili

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk