sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Haydar Ergülen Nar Şiiri Tema,İçerik,Ahenk Unsurları,Ölçü,Nazım Biçimi-Birimi İncelemesi Tahlili

Haydar Ergülen Nar Şiiri Tema,İçerik,Ahenk Unsurları,Ölçü,Nazım Biçimi-Birimi İncelemesi Tahlili
Haydar Ergülen Nar Şiiri Tema,İçerik,Nar Şiiri Ahenk Unsurları,Nar Şiiri Ölçü,Nar Şiiri Nazım Biçimi,Nar Şiiri Nazım Birimi,Nar Şiiri İncelemesi,Nar Şiiri Tahlili,Teması , İletisi

NAR
Kış büyük geliyor nara gidelim
soğudu günlerin yüzü nara gidelim
narın bir diyeceği olur da bize
açılır yazdan binbir sıcak söz
dilimiz kurudu burdan nara gidelim
narın bir evi var pek kalabalık
keşke biz de otursaydık orada
ev büyük geliyor şimdi her oda
bir ayrılık, çocuklar kapalı kutu,
bahçeler dağınık: Bir salkım üzümü
paylaşırken nasıl da bağ bahçe arkadaştık,
meğer yapraklarından soymaya başlamış
bahçeyi hırsız, bağ çıplak kalmış!
Narın bahçesine bir hoyrat girse
tenden önce dile yoksulluk düşer
dil üşümeden daha üzülmeden ten
açılıp saçılsın bize nara gidelim;
ev ki nar gibi içiçe bahçe
kadın aşka bahçe, deli sarmaşık
tutunup aşkına hemen nara gidelim
Nârın elinden kopardık şu aşkı diyelim


Haydar Ergülen Nar Şiiri İncelemesi Tahlili

*ŞAİR: Haydar Ergülen

*EDEBİ DÖNEM: CUMHURİYET DÖNEMİ

*GELENEK /ANLAYIŞ: 1980 sonrası Türk Şiiri


*TEMASI: Aşk - Hasret- Aşk'a Kavuşma İsteği...İLETİ: Dünyanın dertlerinden, sıkıntılarından, kötülüğünden huzurun, hayatın, güzelliğin kaynağı olan Aşk ile kurtulunur.  //  * İnsanın hayat yolculuğu ve yaşama amacı aşk olmalıdır.

*NAZIM BİÇİMİ: Nazım biçimi bir geleneğin özelliklerini, kurallarını yansıtmadığından bu şiir serbest şiirdir.


*NAZIM BİRİMİ: Dolayısıyla serbest ölçü (ölçüsüz), serbest birim (tek bent), az sayıda rastgele uyak ve redifler görülür (oraDA-oDA, başla-MIŞ-kal-MIŞ vb.)*ÖLÇÜSÜ:
Dolayısıyla serbest ölçü (ölçüsüz), serbest 

*KAFİYE VE REDİFLERİ: Şiirdeki ahenk aliterasyon, asonans, vurgu, tonlama ve kelime tekrarlarıyla (...nara gidelim) sağlanmıştır.

*SÖYLEYİCİSİ VE *HİTAP EDİLEN VARLIK:
Şiirin söyleyicisi şairdir. Hitap ettiği ise ailesi, dostları ve insanlardır. Dolaylı olarak da hitap ettiği ise nar imgesiyle kast ettiği  "aşk"  kavramıdır.

*EDEBİ SANATLARI:
Günlerin yüzünün soğuması: Teşhis (kişileştirme)
        Narın bir diyeceğinin olması: Teşhis (kişileştirme)        Çocukların kapalı kutu olması: Teşbih (benzetme)YORUM
"Kış büyük geliyor, nara gidelim" dizesini tam olarak anlayabilmemiz için, sadece şiire değil, şaire de bakmamız icap eder.

Bilindiği gibi, Ergülen Alevi inancına mensup şairlerimizden biridir. Bunu aklımızda tutarak dizeyi tekrar okursak, Pir Sultan Abdal‘ın "Açılın kapılar şaha gidelim" dizesine varırız.

Haydar Ergülen‘in özelliklerinden biri de, türküleri çok sevmesidir. Klasik tabirle, bir türkü dostudur o. "Kış büyük geliyor, nara gidelim" dizesini bu bilgi eşliğinde okursak, Halil Rıfat Aydemir‘e ait bir Emirdağ türküsüne varırız. O türkü, "Emirdağlarına kara gidelim / Ayvadan usandım nara gidelim" diye başlar. Ergülen‘in Eskişehirli ve Afyon‘a bağlı Emirdağ ilçesinin de Eskişehir‘e komşu olduğunu, yeri gelmişken hatırlatalım. Ayrıca Emirdağlılar kendilerini Afyonlu değil de, Eskişehirli olarak görürler.

Pir Sultan Abdal, Halil Rıfat Aydemir ve Haydar Ergülen‘e ait her üç dizenin de on birlik hece ölçüsüyle yazıldığını da ayrıca belirtelim.

Haydar Ergülen‘in aynı zamanda bir gönderme ustası olduğunu bildiğimden, böyle akrabalıklarla karşılaşmak, beni her zaman mutlu etmiştir. Burada iki şeyin altını çizmemiz gerekir, diye düşünüyorum. Sadece şiir bilgisiyle şiir yazılamayacağı gibi, okunamaz da.
Haydar Ergülen Nar Şiiri Tema,İçerik,Ahenk Unsurları,Ölçü,Nazım Biçimi-Birimi İncelemesi Tahlili

Nar Şiiri Tema,İçerik,Nar Şiiri Ahenk Unsurları,Nar Şiiri Ölçü,Nar Şiiri Nazım Biçimi,Nar Şiiri Nazım Birimi,Nar Şiiri İncelemesi,Nar Şiiri Tahlili, ŞİİR TAHLİLLERİ, 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk