sponsorlu reklam Admatic -sponsor

FİİLİMSİLER TEST,EYLEMSİLER TEST, ONLİNE FİİLİMSİLER TESTİ

FİİLİMSİLER TEST 1
FİİLİMSİLER TEST,EYLEMSİLER TEST, ONLİNE FİİLİMSİLER TESTİ, TESTLER, FİİLİMSİLER TESTİ ÇÖZ, FİİLİMSİLER TYT, 
1. – Bugün hava çok güzel baba, beni gezmeye götürür müsün?
– Peki, Nevin… söyle, araba bulsunlar.
– Yok baba, ben yürümek istiyorum. Geçen sene bugün korunun öte tarafındaki ince yoldan deniz kenarına inmiştik. Gene öyle yaparız.
– Güzel ama…
– Yorulurum diye korkuyorsun değil mi baba? Nevin, bir parça hasta oldu diye çürüğe mi ayrıldı sanıyorsun? Ben, gene eskisi gibi yürüyebilirim. Demin evde olup da görmeliydin. Piyano çaldım, karanfilleri suladım; hatta havuzda köpeği yıkadım. Artık iyi oluyorum, baba. Göreceksin bir ay sonra eskisinden daha kuvvetli, daha şen, daha yaramaz bir kız olacağım.
Yukarıdaki metinde kaç tane isim fiil vardır?
A)1         B)2          C)3          D)4         E)5
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) İkindi güneşi, koyu kumral saçlarının kıvrımları içinde yaldızlı harelerle oynuyor, süzgün, şeffaf yüzüne hafif bir pembelik veriyordu.
B) Aylardan beri ilk defa gözlerine bakmaya cesaret etti.
C) Nevin’in birkaç mevsimlik ömrü kalmış olduğunu biliyordu.
D) Kızının sarı benekli kır menekşelerine benzeyen gözlerine her bakışta ona musallat olan bir fikri vardı.
E) Bütün ömrümü sevgisine vakfettiğim bu taze güzel gözleri, bir zaman sonra buselerimle kapamak lazım gelecek.
3. Hamit Bey bir doktordu. Fakat onda bir doktordan ziyade bir politikacı ruhu vardı. Gençliğinin ilk senelerini geçirdiği hapislerde, sürgünlerde çok çile çekmişti. Mamafih o, bu meslekte sebat edecek insan değildi. Çok dürüst ve metin bir ahlakı vardı. Bu tesirler altında politika hayatını adi, bütün o mücadeleleri, dedikoduları lüzumsuz ve sefil görmeye başladı. Hayatının bu ikinci safhasında Hamit bey, “serbest fikir” havarisi oldu. Ara sıra eski meslektaşları ile münakaşa ederdi. “İdareleri değiştirmek neye yarar? 
Yukarıdaki parçada geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A) sebat edecek
B)görmeye
C)geçirdiği
D)değiştirmek
E)yarar
4. Her şeyden evvel ruhları değiştirmeli. İnsanlar, batıl itikatların tesiri altında yaşadıkça iyi, mesut olamazlar. Ben, harikulade bir doktor olmak, insanlık üzerinde büyük bir ameliyat yapmak isterim. Kalp denilen emel ve elem yatağını koparıp atmak, hayal denilen kokmuş kaynağı kurutmak… İnsanlar ancak o zaman mesut olabilirler. Bu şartlar içinde doğan, yaşayan, ölen bir insanın saadetini düşününüz.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi fiilimsi görevindedir?
A) 1              B) 2               C)3              D)4                   E)5
5. 1. O dediğin burada bulunmaz.
    2. Ne çekilmez bir çilen varmış senin arkadaş!
    3. Çürümez, bu alışveriş merkezinden aldığımız parkeler.
    4. Sarsılmaz bir iradesi vardı Mehmet Akif’in.
    5. Bitmez tükenmez şikayetlerinden bıktık artık senin.
Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?A)1-2          B) 1-3          C)4-5            D)3-4                   E)2-4
6. Çarşı meydanının büyük çınar ağaçları, yere düşen gölgelerini alacalandırarak, fısıldıyorlardı. Kuvvetli bir rüzgâr esiyordu. Avukat Hacı Namık Efendi, kağıtlarım uçmasın diye, zümrüt bir kameriyeye benzeyen küçük dükkanının camlarını indirdi. Sonra gitti, açık kapıyı iterken heybesi omzunda, semerli atının yuları elinde, sarıklı, kısa boylu yuvarlak bir köylünün yaklaştığını gördü.
Yukarıdaki paragrafta geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi çekimli fiildir?
A) uçmasın
B) alacalandırarak
C) benzeyen
D) iterken
E) yaklaştığını
7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi eylemsi değildir?
A) Koca iş merkezini yapma işi, bahar mevsimine kaldı.
B) İnsanları üzmeyi bırak da sevindirmeye bak.
C) Yaptırdığı dövmeden ona HIV virüsü bulaşmış.
D) Donmaya karşı etkili bir karışım var bu yağda.
E) Arabayı iki saat sonra tamir etmeyi düşünüyorum.
8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?A) Bu alandaki girişimler yarım kalmayacaktır umarım.
B) Sana mektup yazmak için elim bir türlü kaleme gitmedi.
C) Kağıtları toplama işini bana verdiler şirkette.
D) Onun öyle bir bakışı vardı ki içime işliyordu.
E) Gelmeyişin, hançer oldu, saplandı kalbime.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan fiilimsinin türü diğerlerinden faklıdır?
A) Köylü, siyah sivri iki noktaya benzeyen mini mini gözlerini daha fazla küçülttü.
B) “Aleyküm selam, Namık Efendi! Belaya düştüm. Bir dava için geliyorum.” diyerek başını salladı.
C) Namık Efendi’nin tabakasından sigara sararken davasını anlattı.
D) Gözlüğünün üstünden bakınca tanıyabildi onu.
E) Ben de koçu gönderip selam yolladım.
10. “Benim gönderdiğim koç sayesinde kazandık.” cümlesindeki fiilimsiyle tür bakımından özdeş fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Daha okuldan beri âdetimdir, birisiyle konuşurken onda ne profili vardır, ararım.
B) Mesela küçük profilli bir adamla konuşurken onun laflarını havlamaya benzetirim.
C) Köprü’den geçerken, önü kalabalık bir gazinoda otururken, herkesin yüzüne dikkat ederim.
D) Hep insan kıyafetine girmiş, insan maskesi takmış hayvanlar…
E) Bir varmış, bir yokmuş, bir zamanlar bir aslan yaşarmış.
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla fiilimsi vardır?
A) Halkın ruhunu kurutuyorlar ve hiçbir şey anlamaz hale getiriyorlar. B) Belirli noktalara biriken eşya, odanın çıplaklığını daha çok ortaya çıkardı.
C) Okuma, kavgaları ve gürültüyü önlüyor. İyi bir şey bu.
D) Sık sık gülen insanların içinde daha fazla acı vardır.
E) Gerçek, başkalarının bize uygulamaya çalıştığı tatsız bir ölçüdür.

12. Bazen birisi geçer karşına, bir dünya şey anlatır ama söylediklerinden hiçbir şey anlamazsın; ta ki, onun sözleri arasında, diğer bütün söylediklerini aydınlatıveren basit bir sözcük yakalayana kadar.
Yukarıdaki cümlede bulunan fiilimsiler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) isim fiil-sıfat fiil-sıfat fiil-zarf fiil
B)sıfat fiil-zarf fiil-sıfat fiil-zarf fiil
C)sıfat fiil-sıfat fiil-isim fiil-sıfat fiil
D)sıfat fiil-sıfat fiil-sıfat fiil-sıfat fiil
E)zarf fiil-isim fiil-sıfat fiil-sıfat fiil
13. Düşüncemin duvarlarına resimler asmak istediğim halde bir türlü olmadı.
Yukarıdaki cümlede bulunan fiilimsi türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)Kız, çile çekmiş insanlara sonradan gelen bir rahatlık havası içinde güzeldi.
B) Kayıkçının uzaklara dalan siyah, duru gözleri, dağılmış hatıraları bir mıknatıs gibi topluyordu.
C) Gittiğiniz yerde gönülsüz bir gövde bulacaksanız, varışınız da boşunadır.
D) O zaman, gittiğiniz yere ulaşamazsınız, sadece varmış olursunuz.
E) Demem o ki dönecekmiş gibi gitmeyeceksin.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma, -me” eki işlevi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Dedemden kalma tarlalar bir yıl içinde satıldı.
B) Mızmızlanmayı bırak da, işini yap.
C) Son kullanma tarihi geçen gıdalar ne yapılıyor acaba?
D) Gitme diyorsam, gitme kal.
E) Adamı delirtmeyi çok seviyorsun değil mi?
15. Bir insanın kendine kızması kadar yıpratıcı şey pek azdır. Zaten Selim yıllardır yıpranıyor, yıpranıyordu. Bu yıpranış tabiat kanunlarına uygun olan yıpranıştan büsbütün başka bir şeydi. Bunaltıcı bir duygu idi. Kimseye, Ayşe’ye bile bunalıyorum diyememek ise ayrı bir dramdı.
Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Dört tane isim fiil vardır.
B) Üç tane sıfat fiil vardır.
C) Bunalıyorum kelimesi fiilimsi değildir.
D) Beş tane fiilimsi vardır.
E) Fiilimsilerden bazıları çekim eki almıştır.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yüklemdir?
A) Hayat ölümün başlangıcıdır.
B) Sen istedin, ondan bu gönlüm zorla tutuştu.
C) Bu sabah gördüklerim beni şifa bulmaz bir hastalığın kurbanı olduğuna inandırmıştı.
D) Benim söylemeye çalıştığım, senin beni anlayamadığındır.
E) Yalnız en büyük ümitsizliği tatmış kişi en büyük mutluluğu hisseder.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mış, -miş” eki işlevi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Pişmiş kebabı görünce karnım acıktı.
B) Kirlenmiş çamaşırları makineye koyar mısın?
C) Onun adı söylenmemiş nedense yarışmada.
D) Söylenmemiş şarkılar gibi seviyorum seni.
E) Tadı damağımda kalmış tatlılar gördüm rüyamda.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil kullanılmıştır?
A) İnsan zekâsının içine gizlenmiş bazı gizemli hazineleri açığa çıkarmak için mutsuzluk gerek; barutu patlatmak için basınç gerek.
B) Onu aşağı çağırmak için vaktin geç olduğunu anlayınca yalnız başına yollara koyuldu.
C) Oturamayacağını fazla vaktinin olmadığını ifade etti.
D) Neden böyle yaptığını bir anlayabilsem mutlu olacağım.
E) Onun menajerini nereden tanıdığımı anlamak için bir süre düşünmem lazım.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Öğretmen, içi kan ağlasa bile okulda öğrenciye tebessüm etmek zorundadır.
B) Eğitim, insanların hayal gücünü belirlemektir.
C) Okumanın en güzel öğretildiği yer ailedir.
D) Biz aç olmayana zorla yedirmeye çalışıyoruz.
E) Bizim edebiyatımızın en büyük problemlerinden biri çeviri problemidir.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiil yoktur?
A) Şu tepenin ardına çıkarken ayaklarımıza kara sular inerdi.
B) Dedesini görmeyeli yıllar olmuştu.
C) Karar vermeden iyice düşünmek gerektiğini söylemiştim sana.
D) Çekirdek çitlerken muhabbet ederdik kış geceleri.
E) Eskimeyen dostlukları vardır o güler yüzlü adamın.
21. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat fiil, sıfat olarak kullanılmamıştır?
A) Onun dilinden neler çektiğimi bir ben bilirim.
B) Paslanmaz çelikten yapılma bir çaydanlık aldım.
C) Size hayatta unutamayacağınız bir şakayla karşılık vereceğim.
D) Şimdilerde ıslanmaz, kir tutmaz halı üretiyorlar.
E) Kullandığınız eşyaların çoğunda pamuk yok.
22. Kralları zorbalığa, kocaları kıskançlığa, bilgin kişileri bocalamalara, kara düşüncelere sürükler kuşku. Gönlümüzün değil, kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular. Yiğit yaratılışta kişilere kuşkunun pek zararı dokunmaz; çünkü böyleleri çoğunlukla enine boyuna düşünür, haklı bir neden bulmadıkça bir konuda kuşkuya kapılmazlar; korkak yaradılışlarda ise kuşku çok kolay kök salar. İnsanı, az bilmek kadar kuşkulandıran hiçbir şey yoktur, onun için kuşkuyu bilgimizi arttırmakla yenmeye çalışmalıyız, sürekli içimizde taşımakla değil.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “yaratılışta” kelimesi isim fiildir.
B) “dokunmaz” kelimesi sıfat fiildir.
C) “bulmadıkça” kelimesi bağ fiildir.
D) “kuşkulandıran” kelimesi sıfat fiildir ve sıfat görevinde kullanılmıştır.
E) Dokuz tane fiilimsi kullanılmıştır.
23. Gökyüzünün başka rengi de varmış! 
       Geç fark ettim taşın sert olduğunu. 
       Su insanı boğar, ateş yakarmış! 
       Her doğan günün bir dert olduğunu, 
       İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
Yukarıdaki dizelerin hangilerinde fiilimsi kullanılmıştır?A)1-3     B)3-5     C)1-4     D)2-5      E)2-3
24. “-ma,-ma” fiilden isim yapan ek aşağıdakilerden hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Sonradan görme insanlarla dolu değil mi çevremiz?
B) Zeki insanlarla tanışma fırsatın olmadı mı?
C) Gelişmelerle yine karşınızda olacağız.
D) Yakınmalarınızdan bıktım artık deyip dışarı çıktı.
E) Yapmayacağınız şeyler için niçin sözler veriyorsunuz?
25. Bizim olan bir ismi bize en az benzeyen bir manaya kaptırırken, bundan sonra hayata dair sorumluluğun sırtımıza kalacağına dair elbette bilgimiz vardı.
Yukarıdaki cümlede kaç tane eylemsi kullanılmıştır?
A) 1          B) 2        C)3        D)4        E)5
CEVAPLAR:  1.B, 2.A, 3.E, 4.D, 5.B, 6.A, 7.C, 8.A, 9.A, 10.D, 11.E, 12.D, 13.E, 14.D, 15.B, 16.D, 17.C, 18.B, 19.E, 20.E, 21.A, 22.B, 23.D, 24.A, 25.D

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk