sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Fetih Marşı Şiiri İncelemesi Tema-Konu,Ahenk Unsurları,Edebi Sanatları,Redif Kafiye Tahlili

Fetih Marşı Şiiri İncelemesi Tema-Konu,Ahenk Unsurları,Edebi Sanatları,Redif Kafiye Tahlili,
Arif Nihat Asya Fetih Marşı Şiiri İncelemesi,Fetih Marşı Şiiri İncelemesi Tema,Fetih Marşı Şiiri Redif Kafiye, ŞİİR TAHLİLLERİ


FETİH MARŞI

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek;
Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek

Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın ?
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

Sen ne geçebilirsin yardan, anadan, serden....
Senin de destanını okuyalım ezberden...
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden...

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın...
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini...
Göster : Kabaran sular nasıl yıkar bendini ?
Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini

Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

Bu kitaplar Fatihtir, Selimdir, Süleymandır.
Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinandır.
Haydi artık uyuyan destanını uyandır.!

Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın
Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın.!

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan !
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasandan ....

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin !
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın!
Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın...

Yürü, hâlâ ne diye kendinle savaştasın ?
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

 Fetih Marşı Şiirinin Nazım Biçimi: Serbest Şiir 

Fetih Marşı Şiirinin Nazım Birimi: Bent 

Fetih Marşı Şiirinin Birim Sayısı: 12 Bent’ten oluşmaktadır. 


Fetih Marşı Şiirinin Ölçüsü: 14’lü Hece Ölçüsü 

Fetih Marşı Şiirinin Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk kafiye ve rediflerle sağlanmıştır. 

Fetih Marşı Şiirinin Kafiye ve Redifleri: 
Dikilecek/çekilecek/sökülecek : ecek’ler redif, -k’ler tam kafiye…
 
Oynaştasın/yaştasın: tasın’lar redif, aş’lar tam kafiye. 

Erden/ezberden/değerden : den’ler redif, er’ler tunç kafiye… 

Baştasın/yaştasın : tasın’lar redif, aş’lar tam kafiye. 

Fendini/bendini/kendini: ini’ler redif, end’ler zengin kafiye. 

Sponsorlu içerik Taştasın/yaştasın: tasın’lar redif, aş’lar tam kafiye.

 Süleyman’dır/ Sinan’dır/ uyandır: dır’lar redif, an’ler tam kafiye. 

Telaştasın/yaştasın: tasın’lar redif, aş’lar tam kafiye. 

Atandan/arkandan/ Hasandan: dan’lar redif, an’lar tam kafiye. 

Kumaştasın/yaştasın: tasın’lar redif, aş’lar tam kafiye. 

İşlesin/kışlasın/başlasın : sin’ler redif, la’lar tam kafiye. 

Savaştasın/yaştasın: tasın’lar redif, aş’lar tam kafiye. 


Fetih Marşı Şiirinin Söz Sanatları:
“Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek”: Burada sur insana benzetilmiştir. Kişileştirme yapılmıştır. 

“Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın ?” Burada soru sorma yani İstifham sanatı yapılmıştır. 

 “Bu kitaplar Fatihtir, Selimdir, Süleymandır” 
Burada kitaplar Fatih’e Selim’e benzetilmiştir. Benzetme sanatı yapılmıştır. Telmih sanatı da vardır.

“Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın” Sen dediği kişiyi burçlara bayrak kumaşa benzetmiştir. Benzetme sanatı vardır. 

Fetih Marşı Şiirinin Dili: Şiirin dili gündelik hayatta kullanılan halkın anlayacağı sade dildir. Sade süssüz yalın bir dil göze çarpmaktadır. 

Fetih Marşı Şiirinin Teması: Şiirin teması Tarih ve kahramanlıktır. Günümüz gençliğinin tarihini atasını bilmesi ve ona göre kendindeki gücün farkına varmasının sağlanmasıdır. 


Fetih Marşı Şiirinde Gelenek: Bu şiirde milliyetçi damardan beslenen şiir geleneğinin izleri görülmektedir. Burada şair milliyetçi ve hamasi duygularla şiirini yazmıştır. 

Fetih Marşı Şiiri ve Şair: 
Şair Arif Nihat Asya milliyetçi duygularla Türkçülük üzerine şiirinin çatısını kurmuş şairlerimizin başında gelmektedir. Bunun yanında özellikle Bayrak şiiri dolayısıyla da Bayrak Şairi olarak da bilindiğini eklememiz gerekmektedir. 


Fetih Marşı Şiiri Ses Olayları: 

Fethettiği: Feth-etmek: Birleşik kelime. Feth –ettik-i : k harfi yumuşayarak ğ harfine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması vardır.  
 

Taşıdığın: taşıdık-ı: taşıdığı k harfi yumuşayarak ğ harfine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması vardır. 

Bendini: bent-ini: bendini. t harfi yumuşayarak d harfine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması vardır. 

Delikanlım: deli + kanlı : Delikanlı. Birleşik kelimedir. 

Aldığın: Aldık-ı: Aldığı k harfi yumuşayarak ğ harfine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması vardır. 

Hazırlığı: Hazırlık-ı: Hazırlığı k harfi yumuşayarak ğ harfine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması vardır.


Arif Nihat Asya Fetih Marşı Şiiri İncelemesi


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk