sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TANZİMAT ŞİİRİ BOŞLUK DOLDURMA


TANZİMAT ŞİİRİ BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI,
TANZİMAT EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, TANZİMAT ŞİİRİ BOŞLUK DOLDURMA,

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Tanzimat Şiiri Çalışma Kağıdı  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


1. …....................................… gazetesinin yayın hayatına başlaması Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilir.
2. Tanzimat edebiyatında ....................................… ölçüsü kullanılmıştır.
3. Tanzimat edebiyatı döneminde etkili olan akımlar: …....................................
4. Klasisizmin etkisinde olan ....................................… dilde sadeleşme hareketinin öncüsüdür. Bu sanatçımızın "...................................." adlı atasözü derlemesi vardır.
5. Tiyatroda eğlenceyle sosyal faydayı birleştirip tiyatroyu “faydalı bir eğlence” olarak niteleyen …....................................…, Abdülhak Hamit’ten farklı olarak tiyatrolarını oynanmak için yazmıştır.
6. “Gülnihal, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Zoraki Tabip, Afife Anjelik” adlı eserler …....................................… türünde yazılmıştır.
7. Namık Kemal’in …....................................… romanında Ali Bey adında bir gencin Mahpeykar adlı bir kadına olan aşkı ve entrikalarla dolu yaşamı anlatılmaktadır.
8. Divan edebiyatında eski edebiyatı savunan tek sanatçı olan Muallim Naci, ….................................... adlı eserini R. Mahmut Ekrem’in eserine karşılık yazmıştır.
9. “Şair-i Azam” adıyla anılan Abdülhak Hamit'in eşinin ölümünden duyduğu acıyı …....................................… adlı şiirinde dile getirmiştir.
10. Eski edebiyat taraftarı olan Muallim Naci ile uyak anlayışı konusunda tartışan R.M.Ekrem “…....................................… için uyak” anlayışını benimsemiştir.
11. Tanzimat edebiyatı sanatçıları yeni konuları …....................................… edebiyatı nazım şekilleriyle kaleme almıştır.
12. Tanzimat edebiyatının 1. döneminde dil genellikle .. ....................................dir.
13. Tanzimat şiirinde, Divan şiirinin aksine ....................................bütünlüğü vardır.
14. “Şerare, Hacle, Pejmürde, Vaveyla” adlı eserler …....................................… türünün örnekleridir.
15. Tanzimat edebiyatının 1. döneminde “Sanat ….............. içindir.” anlayışını benimsemiştir.
16. Tanzimat dönemi edebiyatının 2. döneminde “Sanat ....................içindir.” anlayışını benimsemiştir.
17. Şinasi’nin “Müntehabat-ı Eşar” adıyla ....................................… türünde bir eseri vardır.
18. .................................... “Şiir ve İnşa” adlı eleştirisinde Halk edebiyatını; “Harabat” antolojisinde de Divan edebiyatını savunarak yeni ile eski arasında bocalayan bir sanatçı olarak tanınmıştır.
19. Ziya Paşa’nın “Defter-i Amal” adlı eseri .................… türünün güzel bir örneğidir.
20. .................................... ilk ölçüsüz şiirimizdir ve .................................... 'e aittir.
21. …....................................ilk pastoral şiirimizdir.
22. Tanzimat döneminde Servet-i Fünun edebiyatının temellerini atan Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci'nin Demdeme’sine karşı ….............................…’yi yazmıştır.
.
23. Tanzimat edebiyatının 2. döneminde siyasi baskı nedeniyle daha çok …....................................… konular işlenmiştir.
24. Namık Kemal “ ….............… şairi” olarak anılmaktadır.
25. “Demdeme, Eşber, Talim-i Edebiyat” adlı eserler Tanzimat edebiyatı …...........................… dönem sanatçılarına aittir.
26. Ziya Paşa’nın Divan şiirini yücelterek Halk şiirini kötülediği antolojisinin adı …..............…’tır.
27. Agah Efendi ile beraber ilk özel gazetemizi çıkartan yazar ….......................…’dir.
28. “Vuslat, Şemsa, Afife Anjelik, Atala…” gibi eserler …....................................… tarafından yazılmıştır.
29. Ziya Paşa, ....................................… makalesinde Divan şiirini, Türk şiiri olarak kabul etmez; Halk şiirini Türk şiiri olarak görür. Bu makale edebiyatımızın ilk eleştirilerindendir.
30. ...................................., Bağdatlı Ruhi’ye nazire olarak yazdığı terkib-i bent ve terci-i bentleriyle ünlü Tanzimat sanatçımızdır.
31. Namık Kemal ünlü “…....................................” adlı şiirinde o dönem için yeni olan “birlik, beraberlik,vatan, hürriyet, millet  ve demokrasi” ile ilgili kavramlar üzerinde durmuştur.
32. Tanzimat edebiyatı döneminde ….................................... edebiyatı nazım şekilleri kullanılmaya devam edilmiştir; ancak bu nazım şekilleriyle yeni kavram ve konular işlenmiştir.

TANZİMAT ŞİİRİ ÇALIŞMA KAĞIDI
TANZİMAT ŞİİRİ BOŞLUK DOLDURMA 


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk