sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TANZİMAT ŞİİRİ BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI


 TANZİMAT ŞİİRİ BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için TANZİMAT ŞİİRİ BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınızAşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde tamamlayınız.
a. Tanzimat şiiri iki döneme ayrılır. …………, ………………… ve ………………… I. Dönem şairleridir; ………………………,
……………………… ve ………………… II. Dönemin önemli şairleridir.
b. Tanzimat Dönemi sanatçılarında ………………… ve ………………… akımının etkisi görülür.
c. Tanzimat Dönemi'nde yeni şiirin ilk temsilcisi olan ………………… (1826-1871), Fransa'ya gitmeden önce klâsik
tarzda kasideler yazmıştır.
d. Tanzimat şiirinde ………………… olarak eskiye bağlı kalınmış, ………………… yenilik yapılmıştır.
e. ………… edebiyatının etkisiyle biçimsel yenilikler yapan II.dönem sanatçıları şiir açısından I. topluluğa göre daha
yenilikçidirler.
f. Divan edebiyatının “göz için kafiye” anlayışını reddeden …………………………………… “kulak için kafiye” anlayışını
savunmuştur.
g. Eski biçimlerle yeni konular işlenmiştir. Eskiyi ve yeniyi bir arada bulundurması bakımından şiirlerde bir “…………”
söz konusudur.
h. Tanzimat şairleri …………, …………………, ………… gibi divan edebiyatı nazım şekilleri kullanmışlardır.
i. Tanzimat şiirinde …………, …………, …………, ………… gibi yeni temalar işlenmiştir.
j. Yeni Türk şiirinde doğa betimlemesinin ilk örnekleri verilmiş; …………………………………… ilk pastoral şiirleri yazmıştır.
k. Divan edebiyatını en sert biçimde eleştiren sanatçı, I. Dönemin önemli şairlerinden olan ……………………………………’dir.
l. Tanzimat edebiyatı sanatçıları içinde şiirde asıl büyük yeniliği …………………………………… gerçekleştirmiştir.
m. Tanzimat Döneminin ilk şairlerinin şiirde "………………………… sanat" anlayışına, ikinci dönem şairlerinin ise
"…………………………… sanat" anlayışına bağlı kaldıkları görülmüştür.
n. ……………, Abdülhak Hamit Tarhan’ın, eşinin ölümü üzerine yazdığı şiiridir.
o. Namık Kemal; "vatan, yurtseverlik, özgürlük, adalet, meşrutiyet" gibi kavramları ele alarak yeni ve toplumcu bir şiir
içeriği yaratmış, "……………………" olarak anılmıştır.
p. Ziya Paşa "Şiir ve İnşâ" başlıklı makalesinde ………… şiirini eleştirir; "Harabat" adlı eserin ön sözünde ise …………
şiirini aşağılayıp divan şiirini över. Bu durum …………………………’in tepkisini çeker.
r. …………………………, Şinasi’nin kendi şiirlerini bir araya getirdiği eseridir.


DİĞER TÜM KAĞITLAR İÇİN TIKLAYINIZ

cevaplar:
a. Şinasi, Ziya Paşa,
Namık Kemal–A. Hamit,
R.Mahmut Ekrem, Muallim
Naci
b. romantizm, klasisizm c. Şinasi d. biçimsel, içerikte e. Batı
f. R. Mahmut Ekrem g. ikilik h. kaside, terkib-i bend,
müseddes
i. hürriyet, eşitlik, adalet,
hukuk
j. A. Hamit Tarhan
k. Namık Kemal l. A. Hamit Tarhan m. toplum için, sanat için n. Makber o. vatan şairi
p. divan, halk, Namık Kemal
r. Müntehabat-ı Eşar

TANZİMAT ŞİİRİ BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI, TANZİMAT EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, TANZİMAT ŞİİRİ BOŞLUK DOLDURMA,


DİĞER TÜM KAĞITLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TANZİMAT ŞİİRİ ÇALIŞMA KAĞIDI

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk