sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Estergon Ka'lası Türküsünün İncelemesi,Tema,Nazım Biçimi,Kafiye ve Redifleri

Estergon Ka'lası Türküsü Tema-Ahenk Unsurları,Nazım Biçimi-Türü, Kafiye ve Redifleri


Estergon Ka'lası Türküsünün İncelemesi,Estergon Ka'lası Türküsünün Teması,Estergon Ka'lası Türküsünün Nazım Biçimi,Estergon Ka'lası Türküsünün Kafiye ve Redifleri,Estergon Ka'lası Türküsünün


TÜRKÜ

ESTERGON KAL'ASI
Estergon Kal’ası su başı durak
Kemirir içimi bir sinsi firak
Gönül yar peşinde yar onsan ırak
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yâr peşinde koşar kara bahtlıyım

Estergon Kal’ası su başı kaya
Kemirir gönlümü aşk denen bela
Çektiğimi hoş gör gel etme cefa
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım

Estergon Kal'a su başı hisar
Baykuşlar çağrışır bülbüller susar
Kafir bayrağını burcuna asar
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım

Estergon Kal’ası su başı kal'a
Göklere ser çekmiş burçları hele
Biz böyle kal'ayı vermezdik ele
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım
UĞRUNA ŞİİRLER VE ŞARKILAR YAZILMIŞ ESZTERGOM (ESTERGON)

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye 66 km uzaklıkta olan Esztergom (Estergon), Avrupa’da hüküm sürmüş Osmanlı’nın 147 yıl bulunduğu bir şehir. Günümüzde ülkenin dini başkenti olan bu tarihi şehri, Budapeşte’ye geldiğinizde mutlaka görmelisiniz. Burada Osmanlı’nın izlerini, Tuna Nehri’nin en güzel halini ve önemli yapıları görebilirsiniz.

Budapeşte turlarının vazgeçilmezlerinden biridir Esztergom. Sahip olduğu değerlerle önemli bir merkez. Burasının önemi en çok Osmanlı’nın ikamet etmesinden geliyor aslında. Sonrasında Macarlarda kraliyet aileleri burada yaşadı. Aynı zamanda paranın ilk basıldığı yer olarak da dikkat çekiyor. Hal böyle olunca ekonominin de başkentidir.
Nazım Biçimi: Türkü 

Nazım Birimi: Bent


Birim Sayısı: Şiir 4 dörtlükten oluşmuştur

 Ölçü: Şiir 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır 


 Ahenk Unsurları: 
Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır. 


Kafiye ve Redifler: 
durak / firak / ırak: -rak’lar zengin kafiyedir. 

dertliyim / bahtlıyım: -im’ler redif -t’ler yarım kafiye kaya / bela / cefa:-a’lar yarım kafiyedir. 
dertliyim / bahtlıyım: -im’ler redif -t’ler yarım kafiye 


hisar / susar/ asar: -sar’lar zengin kafiyedir.
dertliyim / bahtlıyım: -im’ler redif -t’ler yarım kafiye kal’a / hele / ele: ele’ler zengin kafiyedir.
dertliyim / bahtlıyım: -im’ler redif -t’ler yarım kafiye 


 Söz Sanatları:
 Kişileştirme: Akma Tuna akma ben Dertliyim derken şair burada Tuna nehri ile insanmış gibi konuşmaktadır. Burada kişileştirme yapmıştır. 

Kişileştirme: Baykuşlar çağrışır bülbüller susar dizesinde şair burada baykuş ve bülbülün kalenin verilmesinden ötürü dertli kederli olduklarını ve susup üzüldüklerini kast eder. Kişileştirme yapar. 


Dil: Şiirin dili günümüz sade Halk dilidir. Kullanılan imgeleme ve benzetmeler şaire özgün olmakla beraber herkesin rahatça okuyabileceği bir açıklık ve durulukla aktarılmaktadır. O dönemin söyleyiş özellikleri de şiirde yer alır. Mesela kale yerine Kal’a demektedir. 


Tema: Şiirde tema olarak Estergon Kalesinin kaybedilmesi konusunun işlendiğini görmekteyiz. 


 Gelenek: Halk şiiri geleneği bu şiirde hemen kendini belli eder. Gerek dili gerekse de konunun işlenişi bakımından Anonim Halk edebiyatı ürünlerinden olan türkü türünün en güzel örneklerinden biridir bu şiir.

 Şiir ve Şair: Kimin yazdığını bilemediğimiz Şükrü Elçin’in hazırladığı yani bulup düzelttiği bu türküde Estergon Kalesinin elden çıkmasından ötürü duyulan üzüntü ve keder anlatılmaktadır. 


Ses Olayları: 
gönlümü: gönül+üm+ü: gönlümü ü sesi düşmüştür ünlü düşmesi ses olayı vardır.

 bayrağını: bayrak-ı-nı: bayrağını k sesi ğ sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. 


burcuna: burç+una: burcuna ç sesi c sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.

 Estergon Kal’ası Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olaylar Şükrü Elçin ( Hazırlayan )

Estergon Ka'lası Türküsünün Tahlili

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk