sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Bireyin iç dünyasını esas alan hikayelerin özellikleri ve temsilcileri

Bireyin iç dünyasını esas alan hikayelerin özellikleri
bireyin iç dünyasını esas alan hikayelerin özellikleri, Bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler, Bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler ve temsilcileri, değerli derskonum.com takipçileri....

Sizler için özgün ve güncel kaynak olmaya devam ediyoruz.

Bu sayfamızda Bireyin iç dünyasını esas alan hikayelerin özellikleri ve temsilcileri hakkında bilgiler paylaşacağız..

İyi çalışmalar dileriz.
Unutmayın derskonum.com yanınızda..

Bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler ve temsilcileri, 

Bireyi sosyal (toplumsal) yönüyle değil psikolojik (ruhsal) yönüyle ele alıp anlatmışlardır. Cumhuriyet Dönemi edebiyatında bazı sanatçılar da bireyin iç dünyasını (psikolojisini, ruhsal durumunu) anlatmayı amaçlamış bu doğrultuda önemli eserler vermişlerdir.

* Bireyin psikolojisini yansıtmayı amaçlayan yazarlar, her şeyden önce eserlerinde olay örgüsünü insana özgü bir gerçekliği anlatmak için oluşturmuşlardır. Bu yazarlar, insan gerçekliğini farklı yönlerden anlatma gayreti içine girmişler; olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır.

* Bu yazarlar, insanın topluma yabancılaşmasının nedenlerini sosyo-ekonomik unsurlarda değil bireyin iç dünyasında aramışlardır. Bu yüzden olay örgüsünü önemsememişler, merak unsurunu ikinci plana atmışlar ve tamamen insanın iç dünyasını ve içsel çatışmalarını gerçekçi tasvirlerle ortaya koymaya çalışmışlardır. İnsan gerçekçiliğinin farklı yönleri ele alınmıştır.

* Çehov tarzı hikâyeler yazmışlardır.

* Birey kavramından yola çıkarak bireysel çözümlemeler yapmışlardır.

* Bireyin bunalım, sıkıntı, yabancılaşma ve yalnızlıklarını ele almışlardır.

* Bireydeki psikolojik unsurların birey üzerindeki etkilerini anlatmışlardır.

* Psikoloji ve psikiyatriden faydalanmışlar; çağrışımlara açık, sanatlı bir dille ruh tahlillerine/çözümlemelerine yer vermişlerdir.

* Ruhî bunalım, yabancılaşma, yalnızlık, toplumla hesaplaşma, kendini sorgulama, bilinçaltı, kozmik alem, iç sıkıntısı, ruhi bunalım gibi konuları ele almışlardır.

* Eserlerinde özellikle geleneksel anlatım teknikleri yerine yeni teknikler kullanırlar. İç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanmışlardır.

* Sanat için sanat ilkesine bağlı

* Merak unsuru geri plandadır daha çok ruh tahlilleri yer alır.

* Hikayelerde sosyal yarar beklenmemiştir. Böylelikle okurun bir fikre ulaşması -benimsemesi istenmemiştir.

Bu anlayışta olan yazarların önemlileri şunlardır: 
YAZARLAR HAKKINDA BİLGİLER İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ :)
§ Peyami Safa
§ Ahmet Hamdi Tanpınar
§ Tarık Buğra
§ Samiha Ayverdi
§ Mustafa Kutlu
§ Halikarnas Balıkçısı
§ Abdulhak Şinasi Hisar
§ Sabahattin Kudret

........ ...........Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk