sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Evrensel İletişim Yayınları Sayfa 100

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI
9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI,9.SINIF KİMYA KİTAP CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI,9.SINIF KİMYA KİTAP CEVAPLARI,

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..

9.SINIF KİMYA  DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..

KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI Sayfa 64

DİĞER TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLA
İYİ ÇALIŞMALAR..
6. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a. Bir otomobilin motorunda oluşan yanma sonucunda Kimyasal Bağlar, güçlü etkileşimler kopar ve yeni güçlü etkileşimler oluşur.

b. Hidrojen bağı moleküller arası etkileşimdir. Zayıf etkileşim olarak bilinir.

c. İki tane hidrojen atomunun H2 molekülünü oluşturması sırasında zayıf etkileşim oluşmuştur.

ç. Sıvı hâldeki H2 molekülleri arasındaki zayıf etkileşimin kopması ile madde gaz hâline geçer.

d. İyonik, kovalent ve metalik bağlar atomlar arası etkileşimdir.

7. I. Na+ Kimyasal CI–
II. H Kimyasal I
III. H–H Fiziksel H–H
 

Kırmızı renkli olarak gösterilen türler arası etkileşim türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Fiziksel Kimyasal Fiziksel

B) Kimyasal Fiziksel Fiziksel

C) Fiziksel Kimyasal Kimyasal

D) Kimyasal Kimyasal Fiziksel


8. Aşağıda verilenlerden hangisi zayıf etkileşim türü değildir?

A) London kuvvetleri

B) Hidrojen bağları

C) Metalik bağlar

D) Dipol - dipol etkileşimleri

E) İyon - dipol etkileşimleri

Açıklama: Sodyum iyonu (Na+) ve klorür iyonu (Cl–) arasında oluşan iyonik bağ, hidrojen (H) ve oksijen (O) atomları arasında oluşan kovalent bağ ve demir (Fe) atomları arasında oluşan metalik bağ atomlar arası etkileşimler (güçlü etkileşimde sınıflandırılır.)
9. Zayıf etkileşimlerle ilgili;

I. Sadece moleküller arasında oluşur.
II. Fiziksel çekim kuvvetleridir.
III. Van der Waals ve hidrojen bağı olarak iki bölümde incelenebilir.


yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

Açıklama: 

Güçlü etkileşimler kimyasal bağlardır. Kopmaları veya oluşmaları sırasında oluşan enerji değişimi büyüktür. Zayıf etkileşimler ise fiziksel çekim kuvvetleridir. Bunlar kimyasal bağ olarak tanımlanamaz.
 

Kopmaları veya oluşmaları sırasında alınan veya verilen enerji değerleri genelde küçüktür. Sonuç olarak kimyasal bağlar (güçlü etkileşimler) koptuğunda ve oluştuğunda yeni kimyasal türler meydana gelir ve maddenin kimlik özellikleri değişir. Fiziksel çekim kuvvetleri (zayıf etkileşimler) oluştuğunda veya koptuğunda ise kimyasal türlerde bir değişiklik olmaz. Sadece maddenin fiziksel hâlinde bir değişme olur, kimlik özellikleri değişmez.


10. Aşağıda bazı etkileşim türleri tanımlanmıştır.

I. Sodyum metalinde sodyum atomlarını bir arada tutan çekim kuvvetleri
II. Etil alkol sıvısında etil alkol moleküllerini bir arada tutan çekim kuvvetleri
III. Yemek tuzundaki Na+ ve CI– iyonlarını bir arada tutan çekim kuvvetleri

Verilen etkileşimlerden hangisi ya da hangileri zayıf etkileşim sınıfındadır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Açıklama: Sodyum iyonu (Na+) ve klorür iyonu (Cl–) arasında oluşan iyonik bağ, hidrojen (H) ve oksijen (O) atomları arasında oluşan kovalent bağ ve demir (Fe) atomları arasında oluşan metalik bağ atomlar arası etkileşimler olarak sınıflandırılır. Atomlar arası bağlar ve iyonlar arası bağlar güçlü etkileşimdir. Diğer bağ türleri ise zayıf etkileşim

...........
...........

............
...........

DİĞER TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLA


CEVAPLAR HAZIRLANMAKTADIR..
DİĞER TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLA
9.Sınıf Kimya Ders Kitabı CevaplarıYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk