sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Coğrafya Kitap Cevapları Gün Yayınları 110,116,136,137,146,150,151

11.Sınıf Coğrafya Kitap Cevapları Gün Yayınları


11.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Gün Yayınları 2019 2020

11.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Gün Yayınları 2019 2020, 11.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Gün Yayınları, 11.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları, 11.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Sayfa,

MEB yayınları 11 sınıf Tarih kitabı cevapları


DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..

11.Sınıf Coğrafya DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..


KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.Sınıf Coğrafya Der Kitabı Cevapları Meb Yayınları 2019 2020


11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

1. Türkiye’de tarımı geliştirmek için neler yapılabilir? Söyleyiniz.

- Ekimi veya dikimi yapılan ürünlerin kaliteli olması
- Toprağın işlenmesinde doğru yöntemler kullanılmalı, hem toprağın özelliği azaltılmamalı, hem de erezyona uğratılmamalı
- Sulu tarım yapılmalı ancak atık su sulama işlemlerinde kullanılmamalı
- Uygun zaman ve miktarda gübreleme yapılmalı
- Hastalık ve zararlılarla mücadelede biyoteknik uygulamalardan yararlanılmalı, zehir içeren kimyasallar tercih edilmemeli
- Ekim ve hasat mevsimleri doğru zamanda yapılmalı
- Ürün, toprak ve su analizleri iyi yapılmalı.

2. Türkiye’de yetiştirilen tarım ürünü çeşidinin fazla olmasının nedeni nedir? Görüşlerinizi sınıfta paylaşınız.
Ülkemizde çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesi,
Birden fazla toprak bulunması,
Orta kuşakta yer almamız,
İnsanların doğaya etkileri,
Ülkemiz etrafında kara kütlelerinin etkisi,
Yer-şekilleri ve yükseltinin kısa sürede değişmeleri



3. Türkiye’de hangi hayvancılık türleri gelişmiştir? Araştırınız.
Cevap: Küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık, ipek böcekçiliği, balıkçılık.
4. Hayvancılıktan daha çok gelir elde etmek için neler yapılabilir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Ülkemizde çeşitli ekonomik faaliyetler yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılık da önde gelen geçim kaynaklarını oluşturmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasında ülkemizde coğrafi özelliklerin etkisi oldukça fazladır. Hayvancılıktan daha çok gelir elde etmek amacıyla birçok faaliyet yapılabilir. Ülkemizde hayvancılık faaliyetleri küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık ve böcekçilik olarak yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin geliştirilmesi için kümes oluşturmaya özen göstermek gerekir. Ahır ve mera hayvancılığına özen göstermek gerekir. Yemcilik alanında yatırım yapmak gerekir. Hayvan türleri de koruma altına almak gerekir. Hayvancılığın gelişmesinde ekonomik yatırım oluşturmak ve hayvan türlerini korumak öne çıkmakta ve hayvancılık da bu şekilde geliştirilmektedir.
Sizce aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerini yetiştirmek için doğal koşulların yanı sıra daha ileri tekniklerin kullanılması gerekir? Bu konudaki görüşlerinizi, defterinize yazınız.
Cevap: Pamuk, ayçiçeği, arpa, çavdar, mısır.
Tarımla uğraşsaydınız Türkiye’nin hangi yöresinde, hangi tarım ürününü yetiştirirdiniz? Neden?
Cevap: Tarımla uğraşsaydık, çaycılık faaliyetleri yapar ve ülkemizin en çok yağış alan nemli bir coğrafya özelliği gösteren Karadeniz Bölgesi’nde bu faaliyeti gerçekleştirirdik. Böylece çaydan ekonomik gelir elde etme ve çay piyasasını da hareketlendirme gündeme gelirdi.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

Yanda dört tahılın 2016 yılındaki üretim miktarları verilmiştir. Numaralarla gösterilen bu ürünlerin hangileri olduğunu aşağıya yazarak bunların yeterlilik oranı ile ilgili yorum yapınız.
Cevap: Buğday, arpa, çavdar, yulaf. Ülkemizin nüfusundan dolayı bu tahıl ürünlerinin yeterlilik oranı azdır.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

Aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak tamamlayınız.
Yaz kuraklığı ister.-Yaz yağışı ister.- Kışların ılık olduğu yerlerde yetişir. -Yetişmediği yerler- En çok yetiştirildiği il
Buğday, Arpa,  Pirinç,  Mısır, Adana, Pamuk, Tütün, Zeytin, Elma, İncir,  Üzüm, Fındık, Muz, Turunçgiller, Çay,  Kırmızı, mercimek,

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

1. Büyük bir kısmı Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen baklagil.(KIRMIZIMERCİMEK)
2. Yalnızca Doğu Karadeniz’de yetiştirilen tarım ürünü.(ÇAY)
3. Dünya toplam üretiminde Türkiye’nin ilk sırada yer aldığı ve yarıdan fazlasının Ege’de üretildiği meyve.(İNCİR)
4. Pamuğun en çok üretildiği il.(ŞANLIURFA)
5. Manisa’nın üretimde ilk sırada yer aldığı meyve.(ÜZÜM)
6. Üretiminde Ordu ilinin ilk sırada yer aldığı tarım ürünü.(FINDIK)
7. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği, hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer.(SERA)
8. Sıtma hastalığını önlemek için devlet tarafından denetlenen tarım ürünü.(PİRİNÇ)
9. Daha çok iç kesimlerde üretilen, Türkiye’nin toplam üretiminde Konya’nın ilk sırada yer aldığı ve bu ürünü işleyen fabrikaların üretim alanlarına yakın yerlere kurulduğu sanayi bitkisi.(ŞEKERPANCARI)
10. Tütün üretiminde ilk sırada yer alan il.(MANİSA)
11. Türkiye’de en fazla yetiştirilen sebze.(DOMATES)
12. Adana’nın Türkiye toplam üretiminde ilk sırada yer aldığı tahıl.(MISIR)

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı
Haritada bazı yerler farklı renklerle gösterilmiştir ve haritanın çevresinde bazı tarım ürünlerinin fotoğrafları verilmiştir. Bu ürünlerin fotoğraflarını yoğun olarak üretildikleri yerlerle örneğe uygun olarak eşleştiriniz. Bir ürünü birden fazla alanla eşleştirebilirsiniz.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

Aşağıda, 2016 yılında sağılan ve kesilen hayvan sayıları ile süt ve et üretimi, grafiklerle gösterilmiştir. Aşağıdaki soruları grafiklere göre yanıtlayınız.
1. En fazla kesilen ve en fazla et elde edilen hayvanlar hangileridir? Bu hayvanların verimlerinin farklı olmasının nedenlerini yorumlayınız.
Cevap: En fazla kesilen hayvan koyun, en fazla et elde edilen hayvan ise sığırdır. Koyunun et oranı sığıra göre daha azdır.
2. En fazla sağılan ve en fazla süt elde edilen hayvanlar hangileridir? Bu hayvanların verimlerinin farklı olmasının nedenlerini yorumlayınız.
Cevap: En fazla sağılan hayvan koyun, en fazla süt elde edilen hayvan ise sığırdır.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını belirleyerek bir çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkışı ve hangi ifadelerin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu yazınız.
Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da en çok beslenen hayvan türü koyundur. (DOĞRU)
İpek böcekçiliği, bitki örtüsüne bağlı olan bir etkinliktir. (DOĞRU)
En fazla balık, Karadeniz’de avlanır. (DOĞRU)
1. ÇIKIŞ
Ulaştığınız çıkış: 1 ve 7
Doğru ifadeler: a, b, ç, f
Yanlış ifadeler: c

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

Yukarıdaki grafikleri inceleyerek tarımın Türkiye ekonomisindeki yeriyle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Tarım kültürü Anadolu üzerinde uzun yıllardır var olan bir kültür. Anadolu coğrafyası tarıma elverişli topraklardan oluşur. Bozkır, maki ve orman bitki örtüsünün ana sınıflandırmasıdır. Tarım nüfusu, Türkiye’de çok fazladır. Anadolu üzerinde yapılan ekonomik faaliyetler, hayvancılık, sanayicilik ve ticaret tarım merkezli oluşmaktadır. Tarımın hammadde olarak kullanılması hem tarım endüstrisini hem de sanayi endüstrisini önemli ölçüde etkilemektedir. Tarıma dayalı nüfusun fazla olması, nüfusun artması, tarıma elverişli alanların bulunması ve tarım arazilerinin artışı tarımı ekonomide en değerli bir parametre, dinamik kılmaktadır.
Tarımın Türkiye ekonomisindeki etkisi şu şekildedir:
  • Nüfusun 1/3’ü tarım kaynaklarından geçinmektedir.
  • Çalışan her 4 kişiden 1’i tarımla meşgul olmaktadır.
  • Türkiye tarım üretiminden elde edilen gelir son verilere göre 62 Milyar Dolar’dır.
  • Türkiye’de tarım hammadde olarak kullanılmakta ve endüstriyel üretimin kaynağını oluşturmaktadır.
  • Tarımda ithalat ve ihracat gerçekleşmektedir.
  • İhracat 15 Milyar Dolar ve bütçenin %13.2’sini oluşturmaktadır.
Türkiye’de tarım gün geçtikçe artış göstermektedir. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle makineleşme artışı, vergi sistemlerinin teşvik paketleriyle desteklenmesi ve tarım tesislerinin geliştirilip, çiftçinin haklarının korunması tarımı iyileştirerek geliştirmektedir.
Türkiye’nin nihai hedeflerinde tarım endüstrisinin ekonomik geliri 150 Milyar Dolar olarak belirlenmiştir. Tarımda ihracatının 30 Milyar Dolar’a çıkması hedeflenmektedir. Böylelikle tarıma dayalı sanayinin de gelişmesiyle kalkınma ve ekonomik istikrar sağlanmak istenmektedir.
Türkiye’de tarım cumhuriyet tarihinde gelişerek varlığını sürdürmektedir. Her geçen gün tarıma olan yatırım artmakta ve gelir düzeyi daha da fazlalaşmaktadır.

11.Sınıf Coğrafya Kitap Cevapları Gün Yayınları
11.Sınıf Coğrafya Kitap Cevapları Gün Yayınları

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk