sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

 2019 2020 10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, FELSEFE YAZILILARI, 10.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, 10.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 


A- Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.
1- Günlük hayatta “Düşüncesizlik ettim.” ve “Düşünmeden konuştum.” gibi ifadeler kullanılır.
Düşünmeden eylemde bulunmak ya da konuşmak nasıl mümkün olabilir?
Cevap: Aslında bu cümle yanlıştır. İnsan düşünmeden konuşamaz sanırım. Fakat belki aceleyle yada iyice tartmadan konuşabilirse bu durumda bir deyim olarak düşünmeden konuştum diyebilir.
2. Bir filozof, insanların giyinmesi için hayvan kürklerinin kullanılıp kullanılmaması tartışmalarına nasıl katkıda bulunur?
Cevap: Felsefe de akıl yürütme ve mantık olduğu için genel olarak sorular sorarak bu duruma aldığı cevaplara göre katkı sunar.
3. Felsefenin birey ve topluma kazandırdığı niteliklerden üçer tane yazınız.
Ortak bir kültürün oluşmasını sağlar
Farklı toplulukların bir arada yaşamasını sağlar
Bireyin kendini tanıyabilmesini sağlar
 
4 . soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Sıradan algılara dair “Havuzun derinliği kaç metredir?”, “Bugün yağmur yağar mı?”, “Bu fotoğraf kaç piksel?” ve “Dünyanın en uzun nehri hangisidir?” gibi sorular birer felsefi soru niteliği taşımazken “İnsanlar doğaları gereği bencil midir?”, “Güzellik nedir?”, “Hayattaki en büyük değer nedir?” ve “Hayatın anlamı nedir?” gibi sorular felsefi sorular kapsamındadır.
4. Felsefi soruları diğer sorulardan ayıran özellikler nelerdir?
Cevap: Felsefi sorular tartışmaya açıktır ve cevaplar değişkendir. örneğin ; ” insan özgür müdür ?” sorusu felsefi sorudur fakat cevaplar değişkendir. 2×2=4 tür.
Gündelik olarak eyleme yönelik sorulan sorularda sorunun kendi başına bir anlamı yoktur. Oysa felsefe sorularında daha bir soru olarak bile olmuş bitmiş bir durum vardır. Cevapsız bile kalsa belki de tam bir cevap gerektirmediğinden daha soru olarak yeterince bir başarı ortaya koyar, belirli bir boyutu aşar. Bir soru ile insanlar belli bir yöne bakmaya başlar.
5. soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
“Felsefenin gereksiz, pratik değerden yoksun veya aşırı ölçüde soyut olduğunu ileri sürenler felsefeyi şu şekilde eleştirir: Felsefe bize bir yarar sağlamaz.”
5- Bu eleştiriyi yapanlar neden bu şekilde düşünmektedir?
Cevap: Felsefenin ucu açık fikirlere yer vermesi, sorgulayıcı olması ve tek bir doğru cevabının olmamasından kaynaklanır.
6- Bilginin değerine dair tek ölçüt yarar olabilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Bilginin değer sadece pratik yarar sağlayan, tekdüze ve eleştiriden uzak değerlendirilemez.
7. Bu iddiaya karşı öne sürülebilecek görüş nedir?
Cevap: Felsefe bireylere ve toplumlara farklı bakış açıları sunan ve yön veren bir bilimdir.
A- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Felsefe tarihinde ilk filozof THALES olarak kabul edilir.
2. İslam felsefesinde felsefe kavramının eş anlamlısı olarak HİKMET kavramı da kullanılır.
3. Bir düşüncenin kendi içinde çelişki barındırmamasına TUTARLILIK denir.
4. Herhangi bir düşünceyi ya da görüşü ele alırken onu olduğu gibi kabul etmemek felsefi düşüncenin ELEŞTİREL OLMA özelliğindendir.
C- Aşağıda Romen rakamlarıyla sol sütunda verilen filozofları sağ sütunda harf ile verilen alanlarla eşleştirerek parantez içine doğru harfi yazınız.
Filozoflar
I- John Dawey
II- El Kindi
III- Machiavelli
IV- Descartes
Alanlar
a) Siyaset
b) Eğitim
c) Tıp
d) Analitik Geometri
e) Kimya

Kaynak: 2019-2020 10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk