sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Kimyanın alt ana disiplinlerini ve birçok alt disiplinden bazılarının çalışma alanları

Kimyanın alt ana disiplinlerini ve birçok alt disiplinden bazılarının çalışma alanları
Kimyanın alt ana disiplinlerini ve birçok alt disiplinden bazılarının çalışma alanlarını belirterek açıklayınız.


Kimyanın alt ana disiplinleri:


  1. Organik kimya, 
  2. Analitik kimya, 
  3. Anorganik kimya, 
  4. Fizikokimya, 
  5. Biyokimya


Organik kimya, analitik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, biyokimya alt ana disiplinleri aşağıdaki tabloda verilen birçok alt disipline ayrılmıştır.

Kimyanın alt ana disiplinleri

BU ALT DİSİPLİNLERİN ÇALIŞMA ALANLARI

Polimer Kimyası

Polimerler çok sayıda molekülün kimyasal bağlar ile birbirine bağlandığı yüksek molekül ağırlığı olan bileşiklerdir. Selüloz, nişasta ve kauçuk doğal polimer maddelerdir. Polivinil klorür (PVC), polietilen tereftelat (PET) ve politetraflor etilen (PTFE) gibi maddeler ise kimyacıların ürettikleri bazı polimer maddelerdir. Günümüzde hafiflik, dayanıklılık, esneklik, ısı ve elektriksel yalıtkanlıkları sebebi ile birçok alanda polimer maddeler kullanılmaktadır.


Endüstriyel Kimya

Endüstride ihtiyaç duyulan çeşitli kimyasal maddelerin üretim süreçlerini inceleyen bir kimya alt disiplinidir. Endüstriyel kimyanın amacı ihtiyaç duyulan kimyasal maddeleri ucuz ve çok miktarda elde etmektir. Sabunlar, deterjanlar, boyar maddeler, gübreler, yapay dokuma maddeleri gibi endüstriyel ürünlerin elde edilmesi için sürekli ham maddeler üretirler.

Kimyanın uğraş alanlarında ilaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya
ve tekstil önemli bir yer tutar.

Farmasötik (ilaç) Kimyası

1885’ten sonra farmasötik (ilaç) sanayisi kurulmuş ve taş kömürü ürünlerinden çeşitli ilaçlar elde edilmeye başlanmıştır. Yapay olarak elde edilen ilk ilaç asetilsalisilik asit (aspirin) olmuştur. Bunu kemoterapi, frengi, uyku hastalığı, ateş düşürücü ve bakteri öldürücü çeşitli ilaçların elde edilmesi takip etmiştir. Bugün eczanelerde gördüğümüz binlerce çeşit ilacın, hastalıkların tedavisinde kullanılması ile ortalama insan ömrünün uzadığı ve bunun da kimya biliminin gelişimi sayesinde olduğu kesindir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk