sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Evrensel İletişim Yayınları Sayfa 57

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI
9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI,9.SINIF KİMYA KİTAP CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI,9.SINIF KİMYA KİTAP CEVAPLARI,

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..

9.SINIF KİMYA  DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..

KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI Sayfa 57
İYİ ÇALIŞMALAR.............
...........
r.
1. Rutherford üzerinde çalıştığı atom modelini hangi deneye dayanarak geliştirmiştir? E. Rutherford, radyoaktif özellik gösteren radyum (Ra) elementinden çıkan alfa (a) taneciklerini noktasal bir kaynak halinde, çok ince hale getirdiği altın levha üzerine göndermiştir. Amacı, pozitif yüklü olduğunu bildiği a taneciklerinin altın levhadaki atomların içinden geçerken nasıl davranacağını gözlemlemek ve yorumlamaktır.

Bu şekilde bir deney düzeneği hazırlayan Rutherford gönderdiği alfa taneciklerinin ekranda bıraktıkları izleri incelemiş ve atom modelini geliştirmiştir.

Özetle Cevap: Altın levhada alfa (a) taneciklerinin saçılması deneyi.
2. Bohr atom modelindeki yörünge kavramını açıklayınız. Bu model kaç elektronlu atomlar için geçerli olmuştur? 

 Bohr Atom Modeli

  • Atomdaki elektronlar, çekirdekten belirli bir uzaklıkta yörüngeler halinde bulunur ve her yörüngenin kendisine ait bir enerjisi vardır.
  • Elektronlar yörünge değiştirdiklerinde, yörüngeler arasındaki enerji farkı kadar ışıma yapar veya soğurur.
  • Elektronlar en küçük enerji düzeyinde (temel düzey) bulunmak ister. Madde ısıtıldığında elektronlar daha yüksek enerji düzeyine geçer. Bu durumdaki atomlar uyarılmış haldedir.
  • Çekirdeğin etrafında çekirdekten uzaklaştıkça enerjisi artan 7 enerji düzeyi vardır. En düşük enerji düzeyi 1 olmak üzere enerji düzeyleri tam sayı ile numaralanır. Yörüngeler K, L, M, N, O, P, Q harfleri ile veya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi rakamlar ile gösterilebilir.
3. Işıma (yayınma) ve soğurma (absorbsiyon) çizgi spektrumu nedir? Açıklayınız. 

Her element kendine ait bir emisyon spektrumu gösterir. Bir gaz içinden beyaz ışık geçirilidiğinden gazın kendi salma spektrumunda bulunan belirli dalga boylarında ışığı soğurduğu görülebilir. Bu şekilde elde edilen spektrumlara da Soğurma çizgi spektrumu (absorbsiyon Spektrumu) adı verilir

Isıtılan atomlar yüksek enerjiye ulaşır ve soğutulduklarında ışıma yaparlar. Işımalar farklı dalga boylarına sahip ışımalar olup, bir prizmadan geçirilirse ekranda ince çizgiler halinde farklı dalga boylarında ışınlardan oluşan bir spektrum meydana gelir. Bu tür spektrumlara çizgi (kesikli) spektrum denir. Bu spektruma ışıma (emisyon) spektrumu da denir.


4. Bohr atom modeline göre atomun temel, uyarılmış ve iyon hâllerini hidrojen atomu üzerinde açıklayınız. Hidrojen atomunda bulunan bir elektron en düşük enerji düzeyinde (n = 1) bulunmak ister. Enerjisi en düşük olan bu durum temel haldir. Ancak atoma dışarıdan enerji verildiğinde elektron, üst enerji düzeylerine çıkarılabilir. Bu durumdaki atom uyarılmış haldedir. Atoma yeterli enerji verildiğinde elektronu koparılabilir. Bu durum iyon haldir.
5. Aşağıdaki cümlelerin sonundaki kutucuklara ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. D Y
........
...........

a. Dalton atom modeline göre atomlar bölünemeyen içi dolu kürelerdir. D

b. Rutherford atom modeli üzümlü kek olarak düşünülebilir. Y
Doğrusu: Thomson atomu üzümlü keke benzer.

c. Altın levhada alfa (a) taneciklerinin saçılması deneyi sonucunda atomun çekirdekli modeli geliştirilmiştir. D

ç. Erwin Schrödinger elektronun hareketini matematiksel bir denklem ile ifade etmiştir. D

d. Moseley, elementlerin spektrumlarını inceleyerek her elementin proton sayısını belirlemiştir. D

CEVAPLAR HAZIRLANMAKTADIR..
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk