sponsorlu reklam Admatic -sponsor

2019 KASIM AYI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI SEMİNER KONULARI

2019 KASIM AYI SEMİNER KONULARI
2019 2020 KASIM AYI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI,
EĞİTİM HABERLERİ,
Kasım 2019 mesleki çalışma programının tamamı için TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında 1. Dönem ara tatil seminer programı belli oldu. MEB 2019 yılı Kasım Ayı Mesleki Çalışma Programını açıklaması ile birlikte 5 günlük seminer çalışma detayları da belli oldu. 2019 yılı 1. Dönem ara tatil seminer çalışmaları 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında olacak.

ÖĞRETMENLERİN KASIM ARAYI “ARA TATİL” MESLEKİ ÇALIŞMALARI

Milli Eğitim Bakanlığı, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin 2019 Kasım dönemi mesleki çalışma programı kapsamında detaylar şu şekildedir:
d) 15.10.2019 tarihli 30919 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin bireysel, mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaya dayalı yeni bir mesleki gelişim programı hazırlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliklerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin artırılması amacıyla etkinlik temelli uygulamaya dayalı olarak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan Kasım 2019 mesleki çalışma programı aynı tarihlerde MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği kapsamında kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası programı çerçevesinde "Öğretmene Vefa" temasında gerçekleştirilecektir.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI

1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Kasım 2019 mesleki çalışma programının tamamı için TIKLAYINIZTemel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi.
3. Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri: Okul dışı öğrenme ortamlarında işlenecek ders ve kazanımlara uygun yeni etkinliklerin üretilmesi ve paylaşılması.
4. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.
5. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.
6. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
7. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
8. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
9. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
10. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.
İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.),
2. Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi eğitimi,
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi,
4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi,
5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi,
6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme,
7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi,
8. Zeka oyunları uygulamaları eğitimi,
9. Akıl ve zeka oyunları eğitimi,
10. Müze eğitimi,
11. Masal anlatıcılığı eğitimi,
12. Oryantiring eğitimi,
13. Doğa yürüyüşü eğitimi (Kış),
14. Orff eğitimi,
15. Bir öğretmen bin ritim eğitimi,
16. Halk oyunları eğitimi,
17. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi,
18. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi,
19. Öğretmenlik mesleği etiği eğitimi,
20. Okul aile iş birliği eğitimi,
21. Okul tabanlı afet eğitimi,
22. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi,
23. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi,
24. Okulda ilk yardım eğitimi,
25. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi,
26. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler,
27. Okul ve çevre güvenliği eğitimi,
28. Değerler eğitimi,
29. Kaynaştırma eğitimi,
30. Bireyselleştirilmiş eğitim programları,
31. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları,
32. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler,
33. STEM eğitimi,
34. Robotik ve kodlama eğitimi,
35. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi.
Kaynak:

Kasım 2019 mesleki çalışma programının tamamı için TIKLAYINIZ


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk