sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 53

11. SınıEkoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 53, 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı
3. Okuduğunuz hikâyede bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı bölümleri bulunuz. Bu anlatım tekniğinin hikâyenin oluşumuna katkısını açıklayınız.
Cevap: “bütün hayatımın en tez bir yaşayışla dopdolu ışıldayan bir anısı olarak kalır“
 • “Denizkızının! Sevmek sözünün yahut duygusunun gövdesi ve kemiği eğer olsaydı sevmenin ta apak kemiklerine, ateş dolu iliklerine kadar sevdim diyebilirim“
 • “Ha tuttum ha tutuyorum diye, ardınca alabildiğimce kucaklıyordum. Bana dönüp baktıkça
  ay ışığını kara gözlerinde görüyordum. Gövdesi, çalkanan ay ışığında, ay ışığıydı. Şimdi tuz buz oluyor, parçalanıyor, sonra cıva gibi kavuşuyordu.“
Bilinç akışı tekniği psikolojik olarak karakterlerin okur tarafından daha sağlam şekilde tahlil edilmesini ve bizim öykünün içine daha iyi girmemizi sağlaması bakımından önemli bir tekniktir. Bizler kahramanlar hakkındaki her şeyi öğrenmiş oluruz. 
4. Bu hikâyedeki mitolojik unsurları bulunuz. Bunların metnin anlam özelliklerini etkilemesiyle ilgili değerlendirme yapınız.
 •  “kızıllık ortasında dev gibi bir orgun ateş sütunlarını andıran boruları uluyordu“
 • Güneşin kız kardeşi Eos (yani Arşipel’in şafağı), gül renkli aydınlığı kucaklamış, ufukta ağarıyordu.
 • Hakkın var, Mehmet!” diye bağırdım. Şaka değil, Pan bu yerlerin yerlisiydi.“
 • Mitolojik unsurlar anlatıları zenginleştiren okuru hayal dünyasına ve anlatıya daha çok sevk eden önemli unsurlardır. Bu hikayede de Eski Yunan mitolojisinin izlerini bulmak mümkündür.
5. Denizkızı Adası hikâyesinin temasını, konusunu ve iletisini bulunuz. Tema, konu ve ileti ile Aşık Garip arasında nasıl bir ilişki kurulduğunu açıklayınız.
 • Tema: Deniz ve deniz ile ilgili efsane olan deniz kızlarının aşkı anlatılmaktadır.
 • Konu: Denizle haşır neşir olan insanların bir süre denizdeki canlılara olan hayali aşkları deniz tutkuları
 • İleti: Deniz tutkusu insanı bazen kendinden geçirebilmektedir.
 • Aşık Garip’in Şahsenem sevdasına yollara düşmesi mücadele etmesi ve sonunda ona kavuşmasının macerası yazarın kendisini Aşık Garip’e benzetmesini sağlamıştır. 
6. Aşağıda verilen hikâyeleri, tabloda verilenlere göre karşılaştırınız.
Hikâyenin çeşidi: Durum hikayesi
İçerik: Denize tutkun insanların hayatları ve hayalleri
Dil ve üslup:  Sade sanatsız günlük konuşma dili ile yazılmıştır. Anlatıcı ise birinci tekil kişidir.
Anlatım teknikleri: Bilinç Akışı, İç çözümleme, iç konuşma, anlatma, gösterme, geriye dönüş
7. Denizkızı Adası hikâyesi gibi metin türlerinin ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürdeki, toplumsal değişimdeki hangi gelişmeler etkili olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Sözlü kültürün en önemli öğesini oluşturan mitik anlatılar ile halk hikayelerinin efsane ve söylencelerin etkisini ve izini bu öyküde bulmak mümkündür. 
8. Halikarnas Balıkçısı’yla ilgili aşağıdaki metinden yararlanarak okuduğunuz hikâyeyle yazarın yaşamı, edebî kişiliği ve sosyal konulardaki görüşleri arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
Cevap: Hikâye ve romancılığımızda “deniz çığırını” açan, deniz insanlarının yaşantılarını anlatmasıyla ün yapan sanatçı aynı zamanda usta bir balıkçı, sünger avcısı, botanik uzmanı ve iyi bir tarihçidir. Bu hikayede de bütün bu özelliklerini görmek okumak mümkündür........
TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLAAAAAAA

SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk