sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik 2019-2020

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik, 2018-2019 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı,,
derskonum.com ANADOLU LİSESİ  2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  1.DÖNEM 1.SINAV

DİĞER TÜM 1.DÖNEM 1. YAZILI ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLA

SORULAR

1- Edebiyat-Toplum ilişkisi hakkında kısa bir paragraf yazınız (8p)
2-Edebi akımlar ile ilgili aşağıda verilen tablodaki eksiklikleri tamamlayınız. (12p)
Edebi Akım

Natüralizm

Realizm
Kurucu
W.Hugo

Bouileau

Temel görüş
(amaç)
Eserlerde duygulara ağırlık vermek.Din ve Tarihi önemsemek


Dış dünyadaki gerçekleri eserlerde işlemek
Eserde işlenen kahramanlar

Genellikle toplumda dışlanmış,soyutlanmış kişiler
Tanrılar, soylu ve önemli kişiler.

DünyaEd.Tems.

Guy de Maupassant

Balzac
Türk  Ed.Tems.
Namık Kemal

Şinasi
            Ne yapacağız şimdi?... Yusuf, oğlunun bu sualine bir cevap veremeyeceğini düşündü ve sadece omuzlarını silkti. Doğruldu: Benim yapacak hiçbir işim yok... Seni bilmem... diye söylendi. Dikkatle nehre doğru bataklıkta ilerlemeye başladı. Oğlu da onun arkasına duştu. Olu koca öküzün yanına kadar sokuldular. Yusuf, suların sürükleyip getirdiği kocaman ağır bir ağaç yakaladı. derskonum.com hazırladı (...) Yusuf, elindeki ağaçla koca öküzü, nehrin derin sularına doğru itti. Oğlu da ona yardım ediyordu. Uzunca birçalışmadan sonra, koca okuz, sulara, bulanık sulara yuvarlandı. Bir zaman kayboldu. Sonra suyun yüzüne cıktı. Bir müddet de kazanın ortasında döndü döndü... Daha sonra akıntıya kapılarak, Yusuftan uzaklaşmaya başladı. Baba oğul, uzun uzun koca öküzün ardından baktılar. Yusuf,dondu: Belki de bir yere takılmadan deryaya kavuşur... diye söylendi. O zaman kemiklerine varıncaya kadar balıklara yem olsa bile, uçsuz bucaksız deryada hiç olmaza ruhu serbest kalır... Boyunduruktan kurtuldu gayri... Bataklıktan yeşil ılgın ormanına doğru yürüdüler.(Koca Öküzün Ölümü Samim Kocagöz )
3- Yukarıda verilen hikaye ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri yazınız. (30 p)
Metnin Türü (2p)

Bu türün Dünya ve Türk Edebiyatındaki temsilcileri (2p)

1940-1960 arası hikayemizdeki hangi eğilimde kaleme alınmıştır? (2p)

Metnin Teması (2p)

Metindeki anlatıcı (2p)

Metinde kullanılan bakış açısı(2p)

Metinde kullanılan anlatım türleri/biçimleri (4p)

Metinde kullanılan anlatım teknikleri (4p)

Metindeki yapı unsurları
(Kişiler-zaman-mekan) (6p)

Metnin dil ve anlatımı (4p)

4-Aşağıda hikaye türünün tarihi ile ilgili bir metin verilmiştir. Metindeki boşlukları doldurunuz.(10p)
                        İtalyan yazar ................................ yazdığı Decameron adlı eser, hikaye türünün ilk örneği kabul edilir. Fransız edebiyatından  Maupassant, ............................ öykücülüğünün ; Rus edebiyatından Çehov , .......................... öykücülüğünün kurucusu olarak kabul edilir.
                        Türk edebiyatında destan, efsane, .*............................ *....................*....................gibi türler; hikaye türünün yerli kaynaklarını oluşturur. Bunlar modern hikayeden önceki dönemlerde hikaye türünün işlevini üstlenmiştir. Batılı anlamda hikaye, Türk edebiyatında *.................................Dönemi’nde görülmeye başlanmıştır. Bu dönem yazarlarından *............................yazdığı Letaif-i Rivayat ilk yerli hikaye kabul edilir. Sami Paşazade Sezai ise Batı tekniğine uygun ilk hikaye kabul edilen *.............................’i yazmıştır. Edebiyatımızda *.......................................hikayeciliği bir meslek haline getiren kişi unvanını almıştır.

5-- Aşağıda verilen yazar eser tür tablosunu doldurunuz.(10p)
YAZAR
ESER
TÜR

Sarnıç


Türk Kalbi


72. Koğuş


Ege Kıyılarından


Derin Yara


6- Aşağıda verilen cümlelerin öğelerini bulunuz ? (ögelere "/" ile ayırıp altını çizerek ögeleri belirgin şekilde yazınız.)(10p)
*** Kişiyi, içinde yaşadığı toplumun değer yargılan biçimlendirir.

*** Sözlerinden çok, adının önem kazanması, bir eleştirmenin en büyük korkusudur.

*** Genç yaşında öykü alanında isim yapmış ve türün parlak örneklerini vermiş olan yazar, kahramanlarını her gün karşılaşabileceğimiz kişiler arasından seçmiştir.
7-Aşağıda verilen metinde yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz (10p)
Orta Anadolunun Kuzeyinde Sivas İline bağlı bir dağköyünde 28 nisan sabahında doğmuşum. Annem kendini büyük çocuğuyla, ağabimle, avutan yanlız, garip bir kadın babamda henüz askerdeymiş. Çabucak yürümüş, konuşmuş dalyan gibi yiğit bir çocuk olmuşum. Gözü kara, hiç birşeyden korkmıyan, asi ve hoyrat. Dağda, bayır da geçdi çocukluğumun en güzel yılları. Üçbeş arkadaşımla birolup balık tutmaya, derede yüzmeğe, bağdan bahçeden meyve-sebze toplayıp yemeğe, geceleri dağlara avlanmaya giderdik. Büyüklerimizi hep saydık küçükleride birer kardeşbilip koruyup kolladık. Küçücük köyde kocaman bir Dünya’mız vardı. Yıllar geçti ve onbeş yaşına gelmeden çıktık dışarı. O küçük köyden kocaman şehire taşındık. Şimdi kocaman şehirde küçücük bir dünyamız var. Öyleki bir binanın içinde yaşıyan insanlar bile birbirini tanımıyor. Selam dahi vermiyorlar. Koca şehir içinde 90 metre kare dayre içine hapis olmuşlar

            Yanlış yazılan kelimeler (1*10=10p)
* vereceyiniz              *dünya da                  * yanlızlaşan              * bir çok                     * içdünyasına
* hapis olmuş             * kabuletmiştir           * ele başı                    * sosyalmedyanın       * yazıla bilir
* Bir birini                 * tanımıyan                * nekadar                   * Dışardaki                * kılavyedeki

8-Aşağıda verilen metinde ayraç içinde verilen yerlere sıra ile hangi noktalama işareti gelmelidir ?(10p)
Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum   ( ) değil mi anne?” 
                                                                                                                            
derskonum.com hazırladı
başarılar diler

İnsan, ancak çalıştığını kazanır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk