sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Evrensel İletişim Yayınları Sayfa 45

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI
9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI,9.SINIF KİMYA KİTAP CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI,9.SINIF KİMYA KİTAP CEVAPLARI,

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..

9.SINIF KİMYA  DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..

KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI EVRENSEL İLETİŞİM YAYINLARI Sayfa 45
İYİ ÇALIŞMALAR

Su ve sönmemiş kireç bileşiklerinin kimyasal formülü

C) Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Kimya laboratuvarında çalışırken önlük, UYGUN GÖZLÜK ve ELDİVEN kesinlikle kullanılmalıdır.

2. Su ve sönmemiş kireç bileşiklerinin kimyasal formülü sırası ile H2O  ve CaO olarak yazılabilir.

3. H2SO4 bileşiği zaç yağı, HCI bileşiği ise tuz ruhu yaygın adı ile bilinir.

4. Cıva, kalay ve kurşun elementlerinin kimyasal sembolleri sırası ile HgSn ve Pb olarak yazılabilir.

5. Amonyak, potas kostik ve yemek tuzu yaygın adı ile bilinen bileşiklerin kimyasal formülleri
NH3KOH ve NaCI olarak yazılabilir.

6. Bir kimyasal madde kabının üzerinde ETİKET yoksa ve bu madde ilk kez kullanılacaksa
kesinlikle kullanılmamalıdır.

7. Asit özelliği gösteren HNO3 ve CH3COOH bileşiklerinin yaygın adları KEZZAP ve
ASETİK ASİT (SİRKE ASİDİ) olarak yazılabilir.

8. Türkçe adları kalsiyum ve bakır olan elementlerin sembolleri sırası ile Ca ve Cu olarak yazılabilir.

9. CaCO3 ve NaHCO3 bileşiklerinin yaygın adlandırılmaları sırası ile KİREÇ TAŞI ve YEMEK SODASI olarak yazılabilir.

10. NaOH bileşiğinin yaygın adı sudkostik (kostik), Ba ve Be elementlerinin adları, sırası ile baryum ve berilyum olarak yazılabilir.

1. Antik Çağ’dan günümüze element kavramını açıklayıp Robert Boyle’un bu süreçteki yerini belirtiniz.
cevap aşağıda

2. Simyacıların kullandıkları ve günümüzde de kullanılmaya devam edilen bazı fiziksel yöntemleri belirtiniz.
CEVAP İÇİN TIKLAAA

8. yüzyıl ortalarından 13. yüzyıl ortalarına kadar simyaya hâkim olan İslam simyacıları ve çalışmaları
CEVAP İÇİN TIKLAAA

Kimyanın alt ana disiplinlerini ve birçok alt disiplinden bazılarının çalışma alanlarıCEVAP İÇİN TIKLAAA

5. Anorganik kimyanın çalışma alanını örnekleyerek açıklayınız.

Organik olmayan, yani karbon-hidrojen bağı içermeyen bileşiklerin özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimyanın alt ana disiplinidir. Bu alt ana disiplinin genişliği birçok alt disiplinin oluşmasını sağlamıştır. Günlük hayatta ve endüstride kullanılan binlerce anorganik tuzun elde edilmesi ve özelliklerinin araştırılması anorganik kimyanın konusudur. Bu tür bileşikler boya, ilaç, yakıt, tarım, tekstil alanlarında yaygın olarak kullanılır.


6. NO2 ve SO3 gazlarının zararları nelerdir? Araştırınız.

NO2 ve SO3 gazlarının zararları

7. Karbonmonoksit zehirlenmesi nasıl oluşur? Hemoglobinin bu olaydaki önemini açıklayınız.

Fosil yakıtların yanma ürünlerinde oranları en yüksek olan maddeler CO ve CO2 gazlarıdır. Bu gazlardan CO gazı zehirlidir. Polar yapısından dolayı solunduğunda hemoglobine oksijenden önce bağlanır. Dolayısı ile CO gazı bulunan ortamda oksijen bulunsa bile hemoglobin CO gazını tercih edip bağladığından dokulara oksijen gitmez ve ölüm gerçekleşir.

Bu olay ülkemizde de sık sık karşılaştığımız karbonmonoksit zehirlenmesidir. Aşırı fosil yakıt kullanımı sonucunda oluşan CO2 gazı da sera etkisi oluşturmaktadır. Sera etkisi nedeni ile de buzullar erimekte ve Dünya ortalama sıcaklığı artmaktadır. Bu olay başlı başına bir çevresel felakettir.

8. Anemi nedir? Kandaki hangi iyon eksikliğinde oluşur?

İnsan vücudunda önemli görevleri olan meyvelerin içerdiği Ca2+ ve Mg2+ iyonları kemiklerin yapısında, Ca2+ ve Na+ iyonları dokuların ve kanın yapısında, Fe2+ ve Mg2+ iyonları ise kanın esas bileşiminde yer almaktadır.

Kanın yapısında bulunan hemoglobin maddesi Fe2+ iyonları içerir. Hemoglobin solunum organlarından dokulara oksijen, dokulardan solunum organına ise CO2 taşıyan bir proteindir. Havadaki oksijeni 2+ değerlikli demir iyonu (Fe2+) içeren hem molekülleri ile bağlar. Demir iyonunun kanda belirli bir değerin altında bulunmasına anemi denir.

9. Ağır metalleri vücudumuza hangi yollarla alabiliriz? Etkileri nelerdir? Araştırınız.

Günlük yaşantımızda temas ettiğimiz boyalı ürünlerden veya gıda maddelerinden de bazı ağır metalleri vücudumuza almamız mümkündür.

Cıva II (Hg2+) ve kurşun II (Pb2+) ağır metal katyonları doğada birikmekte ve organik maddeler gibi parçalanmamaktadır. İnsan vücuduna da alındıktan sonra biriken bu ağır metaller sinir sistemi hasarları, koma, solunum durması ile birlikte ölüme sebep olabilir.
10. Tehlikeli maddelerden aşındırıcı ve çevreye zararlı madde gruplarının etkilerini, korunma yöntemlerini açıklayınız ve ilgili temel uyarı işaretini çiziniz.

Aşındırıcı (Korozif) Maddeler

Temas ettikleri maddeyle etkileşip maddenin değişikliğe uğramasına neden olan, cilde temasında deriyi tahrip eden asit, baz, alkali metal gibi maddelerdir. Aşındırıcı maddeler birçok metale ve canlı dokuya etki ederler. Derişik sülfürik asit gibi bir asit çözeltisi elimize döküldüğünde derimizi yakarak tahrip eder. Bu maddelerle temas hâlinde tıbbi yardım zorunludur.

1. Antik Çağ’dan günümüze element kavramını açıklayıp Robert Boyle’un bu süreçteki yerini belirtiniz.
cevap aşağıda


geçmişten günümüze element kavramı


robert boyle element kavramının geçmişi

yeni bileşik ve elementler robert boyle

18. yy element kavramı


2. Simyacıların kullandıkları ve günümüzde de kullanılmaya devam edilen bazı fiziksel yöntemleri belirtiniz.
CEVAP İÇİN TIKLAAA

8. yüzyıl ortalarından 13. yüzyıl ortalarına kadar simyaya hâkim olan İslam simyacıları ve çalışmaları
CEVAP İÇİN TIKLAAA

Kimyanın alt ana disiplinlerini ve birçok alt disiplinden bazılarının çalışma alanlarıCEVAP İÇİN TIKLAAA

5. Anorganik kimyanın çalışma alanını örnekleyerek açıklayınız.

Organik olmayan, yani karbon-hidrojen bağı içermeyen bileşiklerin özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimyanın alt ana disiplinidir. Bu alt ana disiplinin genişliği birçok alt disiplinin oluşmasını sağlamıştır. Günlük hayatta ve endüstride kullanılan binlerce anorganik tuzun elde edilmesi ve özelliklerinin araştırılması anorganik kimyanın konusudur. Bu tür bileşikler boya, ilaç, yakıt, tarım, tekstil alanlarında yaygın olarak kullanılır.
CEVAPLAR HAZIRLANMAKTADIR..
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk