sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları 2023 2024

2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları, EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI,12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK,SORUMLULUK SINAV SORULARI,SORUMLULUK SINAVLARI,12.SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI, EYLÜL, ŞUBAT, HAZİRAN, 


derskonum.com'un değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için9, 10, 11, 12. Sınıf Edebiyat Dersi Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları, üzerine bir yazı yazacağız. Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


doğru konum = derskonumsınav soruları aşağıdadır .. 

derskonum.com ANADOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARI  

T.C.
DERSKONUM KAYMAKAMLIĞI
derskonum.com Anadolu Lisesi Müdürlüğü

DERSİN ADI                         :
SINIFI                                    :

       Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre hazırlanan ekli soru tutanağındaki soruların cevapları aşağıya çıkarılmıştır.

  Komisyon Başkanı                            Üye                                                  Üye                
     ................
     Okul Müdürü v. 
1) "...Artık oyun oynamak lüzumunu da hissetmiyordum. Uğurlamaya geldiğim bir yakınım olmadığı belliydi. Bu sebepten, kimsenin dikkatini çekmiyordum. Suratımı asmış oturuyordum: Nazlı gitmişti. Gidenler sevinçliydi. Geride bıraktıklarına karşı ayıp olmasın diye üzgün görünüyorlardı. Gene de, hakikaten üzülen bir iki samimi yolcu vardı. Ben kimse bilmemekle beraber, kötü bir roldeydim: Bütün gidenlerin, tıpkı Nazlı gibi, bir daha dönmeyeceği esası üzerine kurmuştum maceramı. İçimden, her kalkan trene "Ölüm Katarı" gibi, "Karanlıklar Treni" gibi isimler takıyordum. 
Toplu bir cenaze törenine gelmiş gibi hissediyordum kendimi. Fazla masraf olmasın diye, bir tren dolusu ölüye tek tören yapılıyordu. Tabut ve taşıma masrafını azaltmak için, bütün ölüler, daha tam ölmeden, daha hareket güçlerini tam kaybetmeden, kendi ayaklarıyla törene geliyorlardı. Nazlı, bir tren önce gitmişti; ben de, onu uğurladıktan sonra, hazır gelmişken, diğer törenlere de katılıyordum. Hayalleri kuvvetli bazı insanlar, sevdikleri ölülerin uzun bir yolculuğa çıktıklarını düşünmüşlerdir; bense, bütün yolculuğa çıkanların ölmüş olduğunu düşünüyordum. Ne büyük bir günah, değil mi ? "
Yukarıdaki metin 1960 sonrası Türk hikayesine bir örnektir. Bu metin hangi hikaye türüne örnek olarak gösterilebilir?(2p) Bu hikaye türünün özelliklerine dört madde yazınız.(8p) (Toplam:5x2=10p)
*MODERN HİKAYE
 Bu hikâyelerde olaylar kahraman anlatıcı bakış açısıyla verilir. Hikâyenin ana kahramanı yazarın kendisidir. Yazar, yaşadığı olayları kendini merkeze koyarak, kendisini birey olarak ele alarak anlatır. Bu hikâye türünde yazar, gözlemlerden ve olaylardan hareketle bireysel bunalım ve çıkmazlara yönelir. Bu nedenle bu hikâyelere "bireyi birey olarak ele alan hikâyeler" de denir. Hikâye kahramanı dış dünyayı içinde bulunduğu ruh hâline göre algılar ve anlatır. Hikâye kahramanı genellikle düş dünyasına sığınır. İlk defa batıda görülen bu tarz hikâyenin önde gelen temsilcisi Franz Kafka'dır.
2-Yukarıdaki metinle ilgili aşağıda istenilenleri cevaplayınız. (5x2=10 puan)
     * Metnin teması: Yalnızlık
     * Metnin anlatıcı bakış açısı: kahraman
     * Metnin anlatım biçimi: Öyküleme-Betimleme
     * Metnin anlatım teknikleri: İç çözümleme-Geriye dönüş
     * Bu hikaye türüne dünya ve Türk edebiyatından bir temsilci: Franz Kafka-Oğuz Atay

3)  Aşağıda örnekleri verilen şiirlerden hareketle, aşağıdaki tabloya bu şiirler hangi şiir anlayışlarına örnektir? (1+1=2p) ve bu şiir anlayışlarına dört özellik yazınız. (4px2=8p).... (Toplam 10 puan)      

      Ne atom bombası. 
      Ne Londra Konferansı. 
      Bir elinde cımbız, 
      Bir elinde ayna, 
      Umurunda mı dünya!
                                             (Orhan Veli Kanık)

      Tahta heykeller arasında
      denizin yavrusu kocaman
      Kan görüyorum taş görüyorum
      bütün heykeller arasında
      karabasan ılık acemi
     - uykusuzluğun sütlü inciri - 
      kovanlara sızmıyor
      Annem çok küçükken öldü
      beni öp sonra doğur beni
(Cemal  Süreya)


         Şiir anlayışı :
* Şiir anlayışı :
I.YENİCİLER
II.YENİCİLER
*Şekil unsurları geri plandadır.
*Şekil ve ahenk unsurları önemlidir.
*Açık bir dil kullanılır
*Kapalı ve imgeli bir dil kullanılır
*Sürrealizm akımı etkilidir
* Sembolizm akımı etkilidir4-) Aşağıdaki 1960 sonrası edebiyatımızın önemli yazarlarının eserlerine 2 örnek veriniz.(5x2=10p)
* Mustafa Kutlu
*Uzun Hikaye
* Hüzün ve Tesadüf
* Oğuz Atay
*Tutunamayanlar
* Korkuyu Beklerken
* Adalet Ağaoğlu
*Fikrimin İnce Gülü
*Bir Düğün Gecesi
* Ferit Edgü
*Hakkari'de Bir Mevsim
* Kimse
* Füruzan
*Parasız Yatılı
* 47'liler-derskonum.com

5-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
1. Öğretici metinlerde amaç okuyucuya ........BİLGİ VERMEK ...... olduğu için bu metinlerde kelimeler
genellikle ...GERÇEK.......... anlamlarıyla kullanılır.
2. Hikaye, roman gibi edebi türlerde kahramanların ruhsal çözümlemesi yapılırken ...PSİKOLOJİ......... ve
....PSİKİYATRİ ......... bilimlerinden yararlanılır.
3. Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı ........DİVAN-I LÜGAT'İT TÜRK........ adlı eser, Turk dilinin ilk sozluğu
kabul edilir.6) Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını yazınız. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız. (5+5=10p)
    *çam devirmek: Farkında olmadan karşısındakini kıracak ya da kötü bir sonuca yol açacak söz söylemek, davranışta bulunmak.
    *tersinden okumak: yanlış anlamak
    *adını anmamak: hatırlamamak-iradeli şekilde bahsetmemek
    *yadigâr kalmak: sevdiği kişiden değerli eşya kalması
    *yerinde yeller esmek:   bulunmamak yok olma


7)  Aşağıda verilen parçadaki yazım yanlışı olan kelimeleri bularak metnin altına yazınız.(10x1p=10p)
Geldiğinizi farketmemişim dedi mırıldanarak. Eline koca bir deynek almış ve güya korkutup bizi süprizim nasıldı diyecekmiş. Korkmadık tabiiki, hatta gülümsedik. Bu soğuk ve karlı Şubat gününde ne  hoş karşılamadır bu, heyhat! Akşam üstü ve tüm gece boyu onu dinledik. Doğanın hukuğundan, katı kaidelerinden bahsetti durdu. Kafası karma karışık düşüncelerle doluydu. Sözün inisiyatifi elindeydi. Arasıra duruldu, düşündü, suspus oldu ama birşey söyleyecek olana da müsade etmedi. Biz farkında olmasakta onaltı yıldır bu çenebaz canavarın hipnozundaymışız.
*   farketmemişim * deynek * süprizim  * tabiiki * hukuğundan 
* Arasıra   * olmasakta  * onaltı  * birşey     * müsade                                               

8)  Ahşap değirmenin         balkonunda çay içerken kasabamın modern yüzünü seyrediyorum (  )  kahkahalar atarak yürüyen üniversiteli gençler (  ) şelalenin önünde öz çekim yapan çiftler (  ) yan masada küçük kızına masal kitabı okuyan anne (   ) Kitabın kapağında yazarın adını görünce gülümsüyorum.“Ah (   ) ” diyorum.
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere sırasıyla uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (5x2=10p)  ; -, -, ...- !

9-Aşağıda A ve B seçeniği ile verilmiş soruları cevaplandırınız.(5+5=10p)
A-Aşağıda verilen tiyatro terimlerini açıklayınız. 5p
Suflör: Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı
Monolog: Tek kişinin konuşması. Tek kişilik taklitli bir komedya türü. İnsanın içinden kendisiyle konuşması.
Kulis: Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası.
Perde: Tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından kapanmasına kadar geçen bölüm.
Tirat Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler.

Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarından olan sanatçı, edebî çalışmalarına 1939da şiirle başlamıştır. 1955ten sonra şiiri, hikâyeyi, tiyatroyu, romanı birlikte yürütmüştür. Yazdığı bütün türlerde şiirsel bir üslup kullanmıştır. Eserlerinden bazıları Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Güzel Aydınlık tır.
B-Yukarıda kısaca anlatılan Cumhuriyet Dönemi sanatçısının adını yazınız. 5p
Necati Cumalı

10-) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5+5=10 puan)
derskonum.com


    a) Bir ayna parçasından başka beni kim anlar?
Aşağıdakilerden hangisinde “başka” sözcüğü bu cümledeki anlamı ile kullanılmıştır?
A) Bir başkadır Karadeniz’de yayla şenlikleri.
B) Her toplantıya başka bir dosyayla gelirdi.
C) Her birinden başka tat alacağımı sanmıştım.
D)Şiirlerinde, aşktan başka konuya yer vermezdi.
E) Yarın yine siz gelin, başkası gelmesin.


    b) İkide bir basit ilaçlardan içiyor; aklı sıra bizi hasta olduğuna inandıracak.
Altı çizili sözün anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
A) Bu adamın aklına uyarsanız bu yıl da kalacak yer bulamazsınız.
B) Amacına ulaşmak için değişik planlar deniyor.
C) Odasından hiç çıkmıyor; güya çok işi var bugün.
D) Çocuğun anlattıklarının doğruluğuna bir türlü inanmıyorlardı.
E) En iyisi siz böyle kişilerle hiç görüşmeyin
indirmek için tıkla


👐YENİ ÖRNEK İÇİN TIKLA 👉12.Sınıf Türk dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soruları PANDEMİ MÜFREDATINA UYGUN 

EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI,12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK,SORUMLULUK SINAV SORULARI,SORUMLULUK SINAVLARI,12.SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk