sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 19

2019 2020 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa, 


Ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları


DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ


YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..

KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.


EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 SAYFA 19

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı
1. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimenin ve kelime grubunun anlamını metnin bağlamından bulunuz, sözlüklerden kontrol ediniz. Daha sonra bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
“Edebiyat akımlarının teşekkül ettiği zeminde, çeşitli sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel hâdiseler ve bu hâdiseler ortamında teşekkül eden felsefî, kültürel, estetik perspektifler vardır.”

 • teşekkül etmek: belli bir varlık olarak belirip biçimlenmek, oluşmak.
 • kültürel hadise: Kültür ile ilgili olan bir olay.
 • edebiyat akımı: Edebi akımlar, aynı görüşte olan sanatçıların bir araya gelerek, belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıt ortaya koymalarıyla ortaya çıkmış edebi anlayışlardır
2. Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini tespit ediniz. Konu, amaç ve hedef kitle arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
 • Konu: Edebi akımlar Nelerdir?
 • Hedef: Metni okuyacak (öğrenci veya başka kim var ise) kişilere edebi akımların ne olacağını nasıl oluştuklarını, etkilerini ve alabilecekleri tepkiyi kavratmak.
 • Hedef Kitlesi: Başta öğrenciler  sonra okumak isteyen herkes
3. Edebî Akımlar adlı metinde ilginizi çeken cümleleri tespit ediniz.
 • Ayrıca sanatkâr, sanat hayatı boyunca farklı akımlara ilgi duyabilecek ve bağlanabilecektir. Bir dönem romantik olan bir sanatkâr, bir başka dönem pekâlâ sembolist veya parnasyen olabilecektir.
 • Edebî akımlar, edebiyat biliminin alt birimlerini teşkil eden edebiyat teorisi, edebiyat tenkidi ve edebiyat tarihi ile iç içedirler.
4. Yazarın ana düşünceyi desteklemek için kullandığı yardımcı düşüncelere metinden örnekler gösteriniz.
Yardımcı Düşünceler:
 • Edebiyat tarihi ile edebi akımlar arasındaki bağlantı
 • Edebiyat akımının ortaya çıktığı dönemin koşullarının önemi
 • Edebi akımların sahip oldukları dünya görüşlerinin fikirlerine olan etkisi
5. Okuduğunuz metinden yola çıkarak yazarın dil ve anlatım özelliklerine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Nesnel bir anlatım niçin tercih edilmiştir?
 Çünkü amaç bilgi vermektir. Okura bilgi sunmaktır.
Anlatımda coşkunluktan uzak durulmasının nedeni nedir?
Çünkü amaç okurun duygulanmasından ya da duygusal olarak etkilenmesinden çok okurun düşünmesini sağlama anlatılan konular hakkında fikir sahibi olmasının sağlanmasıdır.
Söz sanatlarının kullanımı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
 • Şiire estetik ve sanatsal bir yön kazandırır
 • şiiri tek düzelikten kurtarır
 • imgeler sayesinde şiire güzellik kazandırılır
Akıcı bir anlatıma sahip bir metindir, diyebilir misiniz?
Diyebiliriz. Çünkü yazar cümleleri yalın ve herkesin anlayabileceği bir şekilde kullanmıştır. 
6. Metinde ortaya konan bilgi ve değerlendirmeleri tutarlılık, doğruluk ve kanıtlama açısından değerlendiriniz.
 • Tutarlılık: Metin kendi içinde savunduğu düşünceleri metnin genelinde savunduğu için tutarlıdır diyebiliriz.
 • Doğruluk: Metinde yer alan bilgiler kaynaklara dayandığı için doğrudur.
 • Kanıtlama: Metinde yer alan bilgileri başka kaynaklardan karşılaştırarak kanıtlama yoluna gidilebilir.
7. Okuduğunuz metinle Salvador Dali’nin tablosu arasında bir ilişki kurabilir misiniz? Neden?
Kurabiliriz. Çünkü her sanat dalının belli akımları vardır. Bu akımların da temsilcileri ve akımları temsil eden eserleri vardır. Dali’nin tablosu nasıl ki Sürrealizm akımının örneği ise bu okuduğumuz metin de bizlere edebi akımlar hakkında bilgi vermesinden dolayı ilişkilidir denilebilir.
8. Edebî Akımlar adlı metni iletileri ve üslubu açısından beğendiniz mi? Görüşlerinizi açıklayınız.
Beğendim. Çünkü iletiler çok faydalı bilgiler içermekte ve de üslup bu iletileri rahatça almamızı sağlamakta.İYİ ÇALIŞMALAR

KİTABIN TÜM SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

KİTABIN TÜM SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk