sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 257

2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..

İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

...11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 257 Cevabı
Metinde geçen “mizaç”, “idrak”, “yekdiğer” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelimeleri sözlüklerden araştırınız.
 • Cevap:
 • mizaç: içsel eğilimlerin, niteliklerin tümü, doğa, huy, yaradılış.
 • idrak: akıl erdirme, anlama yeteneği, anlayış, kavrayış.
 • yekdiğer: birbiri.
Okuduğunuz metnin konusunu ve ana düşüncesini açıklayınız.
 • Cevap:
 • Konu: Recaizade Mahmut Ekrem’in eleştiri yazma konusundaki fikirlerine karşı çıkan Muallim Naci’nin Ekrem’i eleştiren bir yazı yazması.
 • Ana Düşünce: Edebiyatta bazı konularda eleştiri yapılırken kesin hükümler vermenin doğru olmadığıdır.
Menemenlizade Tahir Efendi, Elhan çalışmasını Recaizade Mahmut Ekrem’e verirken Gark-ı Nur naziresini niçin silmiştir? Açıklayınız.
 • Cevap: Tahir Bey, üstad Ekrem’i darıltmak istemediğinden “Elhan” müsveddesini ona içindeki Gark-ı Nur naziresini çizdikten sonra sunmayı mizacına uygun bulmuş. Böylece Ekrem’e yaranmak istemiş.
Recaizade Mahmut Ekrem’in “o tenkitçiler” dediği kimlerdir?

 • Cevap: “herkesin anlayışı birdir” görüşünü savunanlardan bahsetmektedir.
Okuduğunuz metinden sanatçıların eserlerden ziyade birbirilerini hedef aldıklarını söyleyebilir misiniz? Bu durumu, eleştiri türünün özelliklerini ve dönemin koşullarını göz önüne alarak değerlendiriniz.
 • Cevap: Kesinlikle öyle görünmektedir. Çünkü her ikisi de eser eleştirmekten çok birbirlerinin karakter özelliklerine ve edebiyat ile ilgili ters düştükleri görüşlerine yer vermeyi seçmişlerdir. Bu durum eleştiri türünün özelliklerini tam yansıtamadıklarını gösterir. 
Muallim Naci’nin görüşlerini kanıtlamak için başvurduğu karşılaştırmalara metinden örnekler veriniz. Bunun, metnin anlam ve anlatımına katkısını değerlendiriniz.
 • Cevap:
 • “Şair-i mâderzâdın nây-ı hüseynî-nevâsından çıkan nağmeler sonradan sahib-i Zemzeme’ce beğenilmez olmuş ve İkinci, Üçüncü Zemzeme’lerle, hususiyle Takdir-i Elhan’da tezyif edilmek istenilmiştir.”
 • Bu durum metnin anlamına zenginlik katarken okurların da yargıda bulunurken daha çok işlerine yaramaktadır.
Okuduğunuz metinde yazarın amacını açıklayınız.
 • Cevap: Yazarın amacı Eleştirdiği yazarın güçlü yanlarından çok zayıf yanlarını ortaya koymak ve böylece eleştirisinin doğruluğunu diğer okurlara göstermektir.
Okuduğunuz metinde yazarın hangi anlatım biçimlerini kullandığını belirleyiniz. Bu anlatım biçimlerinin metne katkısı nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Yazar öyküleme, açıklama ve betimlemeden daha fazla yararlanmıştır. Bu anlatım biçimleri ile okurun metne daha çok girmesini kolaylaştırmış, metne anlam bakımından derinlikler katmış ve en önemlisi kendi düşüncesini okura daha çok benimsetebilme şansına sahip olmuştur.
Okuduğunuz metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
 • Cevap: Yazar dönemine göre de bugüne göre de çok ağır bir dil kullanmıştır. Benzetmelerin, tamlamaların fazla olması da okurun metne girmesini zorlaştırmaktadır

Yazarın, düşüncesini açıklamak için bilgi verdiği, örnekler gösterdiği bölümleri metinden bulunuz. Yazarın bu yöntemlere başvurmasının nedenlerini yazınız.
 • Cevap: “Beyefendi herkesin eşyayı görüşü, düşünüşü, his ve telâkki edişi bir olamayacağının tenkitçilerce meçhul bulunduğuna hhükmeyliyor. Acaba bu hakikatın keşfine ne zaman muvaffak olmuş?”
......

TÜM SAYFALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk