sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Çalışma Kağıdı


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Çalışma Kağıdı
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Çalışma Kağıdı, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Çalışma Kağıdı, 

Hazırlayan:derskonum.com

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri 
 1. Şiir, tiyatro, hikâye, roman, resim, heykel, film gibi bir sanat veya düşünce eserinin, zayıf ve güçlü yönleri göz önünde bulundurularak ........................... amacıyla yapılan inceleme sonucunun anlatıldığı yazı türüne ..................... denir. Bir kimsenin kendi eleştirisini yazarken ortaya koyduğu esere “..........................” veya “.............................” denir.
 2. Bir eseri veya kişiyi şekil, ruh, konu ve anlatım bakımından inceleyen kişiye...................... denir.
 3. Eleştiri için .....................................-..................................... kavramları da kullanılır.
 4. Eleştiri yazıları ............................................... ve ....................................... açısından ikiye ayrılır
 5. Eleştirmenin tutumuna göre eleştiriler............................ ve .................................. olmak üzere ikiye ayrılır.
 6. Konularına eöre eleştiriler .................................-....................................- .................................-.................................... olmak üzere dört tanedir.
 7. Edebî eserlerin okuyucu üzerinde bıraktığı etkilerden, izlenimlerden yola çıkılarak yapılan eleştirilere - .................................-. denir.
 8. Edebî eserlerin içerik, yapı ve üslûpları üzerinde tarafsız olarak yapılan eleştirilere de ““- .................................- denir.
 9. ...................................... eleştiri, eleştirmenin eseri açıklamak için eser ile eseri yapan arasında ilgi kurduğu eleştiri türüdür.
 10. Yazarın ruh dünyasını inceleyip eseri değerlendiren eleştiriye de ..................................................... denir.
 11. ...................................... eleştiri, konunun nasıl işlendiği, işlenişinde izlenen yol, eseri oluşturan anlatım biçimi, dilin kullanımı, tema, konu, yapı gibi hususları değerlendiren eleştiri türüdür.
 12. ...................................... eleştiri türünde eser, oluşumunda etkili olan toplumsal koşullardan yola çıkılarak değerlendirilir
 13. ...................................... eleştiri türünde eleştirmen, bir eserin kendisinde uyandırdığı coşku ve duyguları anlatır
 14. Eleştiri türü Türk edebiyatına makale, fıkra, deneme ve sohbet gibi Batıdan ...................................... geçmiştir.
 15. Türk edebiyatında ilk eleştiri yazısı ................................'in .................................................................................................... adlı yazısıdır.
 16. İlk eleştiri eseri ise yine ......................’e ait olan ve ....................’nın “..................” şiir antolojisini eleştirdiği eseri ................................tır.
 17. ................................... edebiyatı döneminde ise Bat tarzında eleştiriler kaleme alınmıştır
 18. Servet-i Fünun edebiyatı döneminde özellikle ............................. ve ................................... ön plana çıkar.

 19. Millî Edebiyat Dönemi’nde ...........................-............................- .........................-...............................eleştiri türünde eserler kaleme alırlar.
 20. Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok .................................eleştiri örneklerine rastlanırken sonraları ...................... eleştiriler ağırlık kazanmaya başlamıştır.
 21. Cumhuriyet döneminde ise eleştiri türünde eserleriyle .................................-................................- ..............................-............................... öne çıkan isimlerdir.


İyi bir eleştirmende bulunması gereken özellikleri
*
*
*
*
*
Eleştirinin özellikleri şunlardır:
*     
*
*
 *
*
*
* 
*
* 
*


AŞAĞIDAKİ ESERLERİN KARŞISINA YAZARLARINI YAZINIZ
Şiirimiz  à
Takdir-i Elhan 
à
Demdeme 
à
Kavgalarım  ,
Fikir Haraketleri  à
Destursuz Bağa Girenler 
à
Hiç   ,  Azab-ı Mukaddes 
à
Kargalar
à
Muhakemat-ı Edebiyye
à
Gizli Figanlar  à
Hayat ve Kitaplar  ,Musahabe – yi  Edebiyye 
à
Biraz Psikoloji  , Müntekid-i Hakiki 
à
Şu Tenkit Meselesine Dair 
à
Münakaşatımızda Ne Eksik 
à
Sanata Dair 
à  
Edebiyatımızın Numune-i İmtisalleri 
à
Zemzeme III 
à
Zafername
à

Hazırlayan:derskonum.comYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk