sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Test

 11. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2022 2023 YEPYENİ, 11. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST SINAVI İNDİR, ÇÖZ, 2022,2023,2024,202511.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI, DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

DERSKONUM.COM OLARAK SİZLER İÇİN ÖZGÜN KALİTELİ HİZMETE DEVAM

AŞAĞIDA SİZLER İÇİN  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları HAZIRLADIK..
BU SORULAR ÖRNEKTİR. ÇALIŞMAK VE FİKİR EDİNMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.
UMARIM FAYDASI OLUR .


İYİ ÇALIŞMALAR.

yazılıyı indirmek için tıklayınız


DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖN EM 2.YAZILI SORULARI

1-Aşağıdakilerden hangisinde 1923-1950 romanı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır
A-Milli mücadele yıllarının etkisi ile savaş anıları,savaş sonrası Anadolu'nun hali, Anadolu'da zor durumda kalan insanlar ele alınmıştır.
B- Anadolu insanı,yaşamı,yanlış batılılaşma,batıl inançlar,hurafeler üzerinde durulur.
C-Çoğunlukla gerçekçi gözlemlere dayanan eserler verilir.
D-Realizm ve Natüralizm akımın etkisi vardır.
E-Olay geri plana atılmış kişinin ruhsal betimlemesi ve çevre tasviri önemli tutulmuştur.


CEVAPLAR İÇİN TIKLA

2-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet döneminde roman türünde eser veren sanatçılardan değildir ?
A-Reşat Nuri Güntekin
B-Abdülhak Şinasi Hisar
C-Peyami Safa
D-Sabahattin Ali
E-Haliz Ziya Uşaklıgil1950-1980 arasında roman türü farklı eğilimlerle (toplumcu gerçekçi, bireyin iç dünyasını esas alan, modernist, milli ve dini duyarlılıkları yansıtan) gelişimini sürdürmüştür. Kemal Tahir, Orhan Kemal,  Samim Kocagöz gibi toplumcu gerçekçi Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Yaşar Kemal bireyin iç dünyasını esas alan romanlar yazmışlardır. Yusuf Atılgan, Ferit Edgü  modernist çizgide romanlar vermişlerdir. Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetcioğlu, Oğuz Atay milli ve dini duyarlılıkları yansıtan romanlar yazmışlardır.
3-Yukarıda verilen faklı eğilimlerde isimleri geçen hangi sanatçılar yanlış grupta yer almaktadır?
A-Kemal Tahir-Oğuz Atay
B-Yaşar Kemal -Yusuf Atılgan
C-Kemal Tahir-Hüseyin Nihal Atsız
D-Yaşar Kemal -Oğuz Atay
E-Samim Kocagöz -Yusuf Atılgan
4.1950-1980 arasında roman türünde görülen toplumcu-gerçekçi anlayış hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A-Toplumcu gerçekçiler eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durmuştur.
B-Bu eserlerde marksist ve sosyalist düşüncenin siyasi ideolojileri ön plana çıkar.
etkilidir.
C-Roman ve hikâyelerde teknik başarılı çok sağlam bir kurgu vardır.
D-Dil sade halk dilidir ve yerel/yöresel ifadeler yer alır.
E-Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.


(I) Gelenekseli reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimserler.(II) Gerçeğin bizzat dış dünyada var olduğuna inanılır ve bu gerçeklikten hareketle eserler verilir.(III)  Bireyin toplumla olan çatışması en çok işlenen konular arasındadır.(IV) Yapı unsurlarının önemi yoktur ve geleneksel roman yapısı önemini yitirmiştir.(V) Alegorik anlatımdan ve sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanan şiirsel bir dil kullanılmıştır.
5.Modernizm ve modernist romanla ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır ?
A-I
B-II
C-III
D-IV
E-V    


6-Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A-Yaşar Kemal- Devlet Ana
B-Orhan Kemal- Cemile
C-Tarık Buğra- Küçük Ağa
D-Adalet Ağaoğlu- Fikrimin İnce Gülü
E-Huseyin Nihal Atsız -Ruh Adam


7-1923-1950 Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A- Bu dönemde tiyatro türünün Batı edebiyatındaki tiyatro geleneği ile ilişkisi güçlüdür
B- Bu dönemde tiyatro,Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.
C- Türk tiyatrosunda geleneksel Türk Tiyatrosu'nun izleri silinmiş modern tiyatro tamamen kendini göstermiştir.
D- Osmanlı toplumundan modern topluma geçilirken yaşanan sancıları,  toplumdaki yozlaşmayı, ahlak çöküntüsünü eleştirel bir gözle gündeme getirmişlerdir.
E- Cumhuriyetin ilk yirmi yılında, kişi ve toplumsal sorunları birlikte ele alınmıştır diyebiliriz.Daha çok müzikli komedi tarzında eserler yazdı. Sanatçı, bir anlamda Meşrutiyet tiyatrosu ile Cumhuriyet tiyatrosu arasında bir köprü oldu. Eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosundan,
özellikle orta oyunu geleneğinden yararlandı. Yakından tanıdığı saray
ve konak hayatını, eski İstanbul’un eğlencelerini, töre ve adetlerini, ticari
hayatını eleştirel ve mizahi bir tutumla yansıttı.  İstanbul
Efendisi, Lale Devri, Yedekçi, Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı, Bir
Kavuk Devrildi adlı oyunlar sanatçının tanınmış eserlerindendir.
8-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?
A-Musahipzade Celal

B-İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci

C-Nahid Sırrı Örik

D-Faruk Nafiz Çamlıbel
E-Haldun Taner
9-Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A-Muhsin Ertuğrul-- Köprülüler 

B-Yaşar Nabi Nayır-- Mete

C-Faruk Nafiz Çamlıbel-- Akın
D-Necip Fazıl Kısakürek--Sabır Taşı
E-Behçet Kemal Çağlar--Çoban ve Atilla

 .......................
10-1950-1980 Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A- Oyunların sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği bu dönemde oyunların konuları da çeşitlenmiştir.
B- Orta sınıftan ailelerin yaşadığı toplumsal ve ekonomik sorunlar, köy ve gecekondu ortamı, toplumun yaşama ve giyinme biçimi dil özellikleriyle sahneye getirilir
C- Konularını Osmanlı tarihinden, halk kahramanlarından ve mitolojiden alan oyunlar da yazılır.
D- Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı’yla yeni yerli bir epik tiyatro oluşturmuştur.
E-Oyun yazarları bu dönemde toplumsal sorunlarına değinmezler bireysel temalı eserler verilir.

derskonum.com HAZIRLADI

Cumhuriyet Donemi sanatçılarından Cevat Fehmi Başkut, tiyatrolarıyla
tanındı. İçinde yaşadığı toplumdaki sorunları, çelişkileri, siyasal
ve toplumsal değişimlerin etkilerini ve kültürel çatışmaları gözlemleyerek
gerçekçi bir bakış acısıyla eserlerinde yansıttı. Büyük Şehir, Koca
Bebek, Paydos, Soygun, Hacıyatmaz, Göç, Ayarsızlar, Buzlar Çözülmeden
yazarın öne çıkan oyunlarıdır.
11-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?
A-Turgut Özakman

B-Turan Oflazoğlu

C-Haldun Taner

D-Recep Bilginer
E-Cevat Fehmi Başkut


                        **                               **                               **
I-         Eski Yunan                 Aiskhylos                   Zincire Vurulmuş Prometheus
II-        İngiliz edebiyatı         Shakespeare               Romeo ve Juliet
III-      Norveç edebiyatı        Racine                       Andromaque
IV-      Alman edebiyatı         Schiller                       Wilhelm Tell
V-        Rus edebiyatı             Gogol                         Müfettiş
12-Dünya edebiyatında tiyatro temsilcileri ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır ?
A-I
B-II
C-III
D-IV
E-V


13-Aşağıda tiyatro ile ilgili verilen tanımlar ve parantez içindeki terim uyuşmamaktadır.
A- Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler.(Tirat)
B- Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğan tür. (Feeri)
C- Hem acı,hem gülünç olayların anlatıldığı tiyatro.(Trajikomik)
D- Sahneye koyma ve yönetme işi.(Suflör)
E- Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım (Kulis)
Eleştiri (tenkit), bir sanat yapıtının iyi ve kotu yönlerini inceleyerek bir yargı ile belirten gazete etrafında gelişen ...................metin turudur. Eleştiri türünde eser veren kişiye eleştirmen denir.Divan edebiyatındaki ...................... ve halk edebiyatındaki .................... siyasi ve sosyal içerikli eleştiri örnekleridir. Divan edebiyatındaki ......................, şairlerin hayatına ilişkin bilgilerin yanında eserlerinin niteliklerine dair kısa değerlendirmeleri de içerdiğinden eleştiri türüne yaklaşır. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki eleştiri .................... Dönemiyle başlamıştır
14-Yukarıda eleştiri türü ile ilgili verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere sırayla hangi kelimeler getirilmelidir ?
A-Edebi-hiciv-taşlama-tezkire-Tanzimat
B-Öğretici-taşlama-hiciv-mesnevi-Servetifünun
C-Öğretici-hiciv-taşlama-tezkire-Tanzimat
D-Edebi-taşlama-hiciv-gazel-Servetifünun
E-Öğretici-hiciv-taşlama-tezkire-Servetifünun


15-Aşağıdakilerden hangisi konularına göre eleştiri türlerinden biri değildir?
A) Okura donuk eleştiri
B) Topluma donuk eleştiri
C) Sanatçıya donuk eleştiri
D) Esere donuk eleştiri
E) Nesnel eleştiri


16-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A-Ahmet Şuayp-Hayat ve Kitaplar
B-Namık Kemal –Harabat
C-Hüseyin Cahit Yalçın-Kavgalarım
D-Berna Moran- Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış
E-Orhan Şaik Gökyay- Destursuz Bağa Girenler


17-Aşağıda mülakat türü ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır.
A-Ünlü kişileri tanıtmak veya onların bir konuda düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapılır.
B-Ziya Gökalp, Rüya adlı eserinde mülakat tekniğini kullanmıştır.
C-Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar ki adlı eseriyle Türk edebiyatında mülakat turunun ilk yetkin örneğini vermiştir.
D-Cumhuriyet Dönemi'nde Hikmet Feridun Es'in Bugün de Diyorlar ki, Mustafa Baydar'ın Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, önemli mülakat eserleri arasındadır.
E- Cumhuriyet Dönemi'nde gazete ve dergilerin çoğalması ve daha fazla önem kazanır
Yılmaz- Şiire nasıl başladınız?

 A.Karakoç- Besmele ile başladım. Ben ilkokulda başladım şiir yazmaya nasıl hatırlayayım.

Yılmaz- Sanırım şuan en meşhur şiiriniz "Mihriban".Bestelenince de tüm Türkiye duydu. Nedir bu "Mihriban"ın hikayesi?

 A. Karakoç- Bu hikayenin şifresini çöz diyorsanız, bu mümkün değil. Her insan genç olmuştur, her insanın bir sevgisi olmuştur. Biliyorsunuz sevgi dizginlenemeyen, insanın muktedir olamayacağı bir vergidir. Her insanın başından da az-çok geçmiştir. Benim de başımdan geçmiş, sembol bir isim olarak da Mihriban demişimdir.

 Yılmaz- Mihriban sizin ilk bestelenen şiiriniz mi?

A.Karakoç- Yoo... Benim ilk şiirimi Zekeriya Bozdağ besteledi. "Aziz dostum sen bu ilden gideli" Ondan sonra "Unutursun Mihriban"
18-Yukarıda verilen metin örneği hangi türden alınmış olabilir ?
A-Tiyatro
B-Roman
C-Eleştiri
D-Mülakat
E-Röportaj

 ............. ...................
( I ) Bu tür yazılar araştırmaya, incelemeye, soruşturmaya, gezip görmeye ve somut olgulara dayanır. ( II ) Röportajda yazar, olayı yerinde görerek, farklı kişilerle konuşup soruşturarak yazar. ( III ) Gerektiğinde yetkililerle görüşerek bilgi ve belge toplar, yazısını fotoğraflarla destekleyebilir. ( IV )Röportaj yazarı anlatımında betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerinden; örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır. ( V ) Cumhuriyet Dönemi'nde Orhan Kemal'in Çukurova Yana Yana, Peri Bacaları, Bu Diyar Baştan Başa; Fikret Otyam'ın Ha Bu Diyar, Topraksızlar önemli eserler arasındadır.
19-Röportaj türü ile ilgili verilen parçada bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır ?
A-I
B-II
C-III
D-IV
E-V*Yaban                                   -Stendhal
*Huzur                                   -Oğuz Atay
*Tutunamayanlar                   -Victor Hugo
*Notre Dame’nin Kamburu   -Yakup Kadri Karaosmanoğlu
                                               -Ahmet Hamdi Tanpınar
20- Yukarıda verilen eser ve sanatçılar eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A-Ahmet Hamdi Tanpınar
B-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C-Victor Hugo
D-Oğuz Atay
E-StendhalDeniz arkeologlarının Sinop kıyılarında bulduğu batıkkent (I) yörenin binlerce yıllık bir yerleşim yeri olduğunu (II) değişik yönleriyle (III) inandırıcı bir biçimde (IV) kanıtlıyor (V). 

21-Yukarıdaki cümlede, hangi numaralar arasında kalan öğe cümlenin nesnesidir?(2004 YGS) 

A) I. ile II.                              B) I. ile III. 

C) II. ile V.                             D) III. ile IV. 
E) IV. ile V.


Kendisine (I) 2’inci Aristo sıfatı verilen Farabi, insan ihtiyaçlarının farklılığı nedeniyle toplum içindeki (II) iş birliğinin önemli olduğunu vurgulamıştır. (III) Özel mülkiyeti (IV) kabul eden Farabi, topluma ait pek çok malın (V) herkesçe kullanılması gerektiğini belirtir. Ona göre devlet, toplumsal sözleşmeye dayanarak adaleti sağlar. 

22-Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2016 YGS)

A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V

Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç ( ) Aslında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli ( ) Beden, ruh sağlığına dikkat et ( ) para, kariyer önemli ama senden önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun ( ) diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum ( ) Çünkü bunları yaşıyorum. 

23-Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2009 ÖSS)

A) (…) (.) (;) (;) (!) 

B) (!) (:) (,) (!) (?) 
C) (?) (:) (;) (,) (?) 
D) (.) (.) (,) (,) (…) 
E) (?) (.) (,) (,) (.)


Bu davranış insandan insana göre değişir.

24-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 

(2006 – ÖSS)

A) İşaret sıfatına yer verilmesinden

B) İkilemenin yanlış kullanılmasından

C) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından
D) Tümleç kullanılmasından
E) Yüklemin geniş zamanlı olmasından  25-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?  (2010-YGS)

A) Sorumluluklarının bilincinde olmak, herkeste bulunan bir özellik değildir.

B) Mesleğinizde belli bir düzeye gelebilmek kadar geldiğiniz düzeyi korumak da önemlidir.

C) Azimle çalışmanın ne demek olduğunu, onları görünce anladım.
D) Bu araştırmayı sonuçlandırmak, onlar için hiç de güç olmamıştır.
E) Bizim alacağımız başarı, aslında ülkemizin başarısıdır.derskonum.com HAZIRLADI

CEVAPLAR YOUTUBE KANALINDA:
CEVAPLAR İÇİN TIKLA

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk