sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Kağıdı

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Kağıdı
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Kağıdı, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,


DEĞERLİ DERSKONUM.COM TAKİPÇİLERİ
SİZLER İÇİN KALİTELİ ÖZGÜN VE GÜNCEL KAYNAK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ.

BU SAYFAMIZDA 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Kağıdıı  PAYLAŞACAĞIZ.

BU SORULARA ÇALIŞARAK SINAVDA VE DERS İÇİNDE GEREKEN BAŞARIYI GÖSTERECEKSİNİZ.
DERKONUM.COM İYİ ÇALIŞMALAR DİLER. :) :)

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

örnek yazılı için tıkla
 • İnsanların başından geçenleri, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne ……………denir.
 • Romanın ögeleri şunlardır: ………, ……….., …………, …………, ……………, ……………..
 • Belli bir sınıfı ya da belli bir insan eğilimini temsil eden roman kişisine ……….. denir.
 • Anlatmaya bağlı eserlerde olaylar, özellikle de roman ve hikâyeler, ……….. veya ………… kişi ağzından anlatılır.
 • Romanda olumlu, olumsuz yönleri ile verilen, belirli bir tip özelliği göstermeyen kişilere …………… denir.
 • Anlatıcı, olayların içinde yer almaz. Olayları gördüğü biçimde, yansız bir şekilde anlatır. Bu anlatım biçimine ……………… anlatıcının bakış açısı denir.
 • İnsanların zihinlerinden geçenleri, duygularını, iç dünyalarını geçmişte yaşadıklarını, gelecekte olacakları, onların en gizli bilgilerini bütün ayrıntılarıyla bilir. Bu anlatım biçimine …………….. anlatıcının bakış açısı denir.
 • Anlatıcı, romanın kahramanlarından biridir. Yazar, olayları kahramanın bakış açısından anlatır. Bu anlatım biçimine ……….. anlatıcının bakış açısı denir.
 • Roman türünün ilk örneklerini 15. yüzyılda Fransız yazar …………………vermiştir.
 • Miguel de Cervantes …………….... adlı eseri 16. yüzyılın sonlarına doğru yazmıştır.

 • ……………… “Guliver’in Gezileri’ni yazmıştır.
 • …………..’ın Vadideki Zambak adlı eseri vardır.
 • Flaubert’in …………………… adlı eseri vardır.
 • Dostoyevski’nin ……………… adlı eseri vardır.
 • Tanzimat’a kadar Türk toplumunda romanın yerini ……………., ………….., ……………, …………….. ve ……………….tutmuştur.
 • Yusuf Kamil Paşa’nın Fransız edebiyatçı ……………’dan yaptığı …………………..” adlı çeviri eser, ilk çeviri roman olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • …………………….. ‘Taaşşuk-ı Talat-ı Fitnat” adlı eseri edebiyatımızın ilk yerli romanı kabul edilir.
 • Edebî anlamda ilk roman örneklerinden biri kabul edilen ……………… Namık Kemal yazmıştır.
 • Recaizade Mahmut Ekrem’in yazdığı …………….. ilk realist romandır.
 • Felatun Beyle Rakım Efendi adlı eser ……………..’ye aittir.
 • ……………. “Maî ve Siyah”, “Aşk-ı Memnu” gibi eserleriyle tanınır.
 • İlk psikolojik roman olan …………, Mehmet Rauf tarafından yazılmıştır.
 • …………………… Sinekli Bakkal’ı yazmıştır.
 • …………………….. Çalıkuşu’nu yazmıştır.

 • ……………………., Yaban’ı yazmıştır.

 • ……………………, Huzur’u yazmıştır.

 • ……………….., Devlet Ana’yı yazmıştır.

 • ………………, Küçük Ağa’yı yazmıştır.

 • …………………..,’de İnce Memed’i yazmıştır.

 • Hikâyeler ………….. üzerine kurulur, romanlar ise …………….üzerine kurulur.

 • Modern tiyatro eserleri, konularına göre …………, …………… ve …………..gibi türlere ayrılır.

 • Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır. Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir. Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez. Yukarıda bilgileri verilen tiyatro türü ……………’dir.

 • Zincire Vurulmuş Prometheus”, ………….’e aittir.

 • ……………..’in “Andromaque” adlı eseri vardır.

 • Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir. Her türlü söze şakaya yer verilir. Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir. Yukarıda bilgileri verilen tiyatro türü …………..’dir.

 • Kibarlık Budalası’nın yazarı …………….’dir.

 • Müfettiş adlı eserin yazarı …………….’dur.

 • ………….’nin Şair Evlenmesi adlı eseri vardır.

 • ………………’in, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı eseri vardır.
 • örnek yazılı için tıkla

 • ………………’ın, Ah Şu Gençler adlı eseri vardır.

 • Hayatı olduğu gibi yansıtır. Trajedi ve Komedi kaynaşmıştır. Konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Yukarıda bilgileri verilen tiyatro türü …………..’dır.

 • …………….’in “Vatan yahut Silistre” adlı eseri vardır.

 • Sahnenin arkasında duran ve gerektiğinde oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan görevliye …………….. denir.

 • Oyuncuların bir defada yaptığı uzun konuşmaya …………… denir.

 • Oyunun, seyirci ile buluştuğu ilk gösterimine verilen ada ………………. adı verilir.

 • Tiyatroda erkek oyuncuya ………….. denir.

 • Tiyatroda kadın oyuncuya ……………… denir.

 • Sessizce yapılan jest ve mimiklerden oluşan tiyatro türüne …………………denir.

 • Tiyatronun yapı unsurları: ………….., …………., ……………, ……………… .
 • Klasik Türk edebiyatı şairleri ,roman ve hikâye yerine ……..…………………………………yazarlardı.
 • Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay aynı dönemde eser veren ve aynı edebiyat ………………………. bağlı yazarlarımızdır.
 • Öykü,roman gibi türlerde yazarın belirlediği bakış açısının elverdiği ölçüde anlatan hayali kişiye………………………denir.
 • Anlatmaya bağlı edebi metinlerde olaylar iyi-kötü,doğu-batı gibi zıt kavramlar etrafında toplanır.Buna…………………………………….denir.
 • Edebi metinlerde bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olan süreç:………………
KLASİK SORULAR
örnek yazılı için tıkla
Aşağıda bazı tiyatro terimleri verilmiştir. Birer cümle ile tanımlayınız.

DEKOR:
PERDE:
MONOLOG:
TULUAT:
SUFLÖR:
DUBLÖR:
KULİS
 • “Tamamından sen sorumlusun.” Cümlesindeki zamirler şunlardır:

 • “Senin gibi kimse olamaz.” Cümlesindeki zamirler şunlardır:

 • “Bu akşam size gelecek.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün türünü yazınız.

 • “Bu, akşam size gelecek.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün türünü yazınız.

 • “Birkaç kişi beni sordu.” Cümlesindeki sıfatı bulup türünü yazınız.

 • “Her zaman çalışkan birisiydi.” Cümlesindeki sıfatları bulup türünü yazınız.

 • Kitabın sayfası yırtıldı. Cümlesindeki isim tamlamasının türünü yazınız.

 • Sınıf başkanının kardeşi cümlesindeki isim tamlamasının türünü yazınız.
 • Trajedi-komedi türlerini karşılaştırınız.

1. Ancak çalışan, başarır, diye gençlere öğüt veriyordu .
 ............... zarf çeşididir.
2. İçeri girerken kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu .
 ......./........ zarf çeşididir.
3. Her sabah bütün gazeteleri yeni bir şey öğrenerek okurum.
  ..../....../..... zarf çeşididir.
4. Bana göre evler kadar sokaklar da temiz olmalıydı.
 ............... zarf çeşididir.
5. Eve yaklaştıkça yüreğimin daha hızlı çarptığını hissediyorum.
  ......./........ zarf eşididir.
6. Bu boş tepeler günün birinde sarıya boyanacak.
  ......./........ zarf çeşididir.
7. Babamın askerlik yaptığı yeri mutlaka göreceğim.
............... zarf çeşididir.
8. Sessizce yanındaki yaşlı kadınla konuşmaya başladı.
  ............... zarf çeşididir.
9. Dün senden aldığım kitabı bitiriverdim bir solukta.
  ............... zarf çeşididir.
10. Muhtar, köy odasında halkın sorunlarını ne zaman dinleyecek?
  ............... zarf çeşididir.


Koşar adım sokaklardan geçti.Evine, çocukluğuna gitmek istiyordu.Aklından “Ya beni tanımazlarsa?” sorusu geçti bir an.Cevap vermek istemedi bu soruya.Koşmaya devam etti.
     Yukarıdaki metin hangi bakış açısıyla yazılmıştır.? Sebebiyle birlikte açıklayınız.Anlatmaya bağlı bir metnin  yapı unsurları nelerdir? 


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk