sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitap cevapları dersdestek sayfa 214-215

2018 2019 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK  YAYINLARI

dersdestek yayınları 12 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR
DİKKAATTT: MEB YAYINLARININ CEVABINI ARIYORSANIZ TIKLAYINIZ.
...

DİĞER TÜM SAYFLARIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı
kaynak:evvelcevap
1) “Kösem Sultan” adlı metnin temasını ve konusunu belirleyiniz.
 • Cevap
  Konu: Kösem Sultan adlı oyunda  kendi çıkarları için devletin çıkarlarını hiçe sayan, iktidar hırsıyla yanıp tutuşan Kösem Sultan’ın kendi sonunu hazırlaması anlatılıyor.
  Teması: İktidar mücaledesi
2) Metindeki temel çatışmayı bu çatışma etrafında metinde yer alan diğer çatışmaları tespit ediniz.
 • Cevap Yönetimi ele geçiren Kösem Sultan, çevresine topladığı Mustafa ve Bektaş Ağa gibi kişilerle devlet makamlarını idare etmeye başlar. İstanbul’da yaşayan halkın gıda ve yakacak gibi ihtiyaçlarını bu kişiler temin etmekte ve halka satmaktadır. Kösem Sultan; halkın gönlünü kazanmak için sadaka dağıtmakta, hayır işleri yapmaktadır. Turhan Sultan ise olanları çaresizlik içinde seyretmekte, bir yandan oğlu Mehmet’i çevredeki kötülüklerden korumaya çalışırken diğer yandan onun bir an önce yönetimi ele alması için uğraşmaktadır.
3) Tiyatro metinlerinde olay örgüsü; neden-sonuç bağı ve mantıksal gelişim içinde belli bir yerde başlayan, gelişen ve sonuçlanan bir bütündür. Okuduğunuz metinde, olay örgüsünü oluşturan olaylar, perde ve sahneler hâlinde düzenlenmiştir. Buna göre metnin olay örgüsünü olayların oluş sırasına göre tahtada çizeceğiniz bir şema ile gösteriniz.
 • Cevap Yönetimi ele geçiren Kösem Sultan, çevresine topladığı Mustafa ve Bektaş Ağa gibi kişilerle devlet makamlarını idare etmeye başlar. İstanbul’da yaşayan halkın gıda ve yakacak gibi ihtiyaçlarını bu kişiler temin etmekte ve halka satmaktadır. Kösem Sultan; halkın gönlünü kazanmak için sadaka dağıtmakta, hayır işleri yapmaktadır. Turhan Sultan ise olanları çaresizlik içinde seyretmekte, bir yandan oğlu Mehmet’i çevredeki kötülüklerden korumaya çalışırken diğer yandan onun bir an önce yönetimi ele alması için uğraşmaktadır.
  Kösem Sultan, Turhan Sultan’ı kendisi için bir tehdit olarak görmekte; Mehmet’i öldürterek yerine Şehzade Süleyman’ı tahta geçirmek için planlar yapmaktadır.Fakat amacına ulaşamadan öldürülür.
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı
4 a) Okuduğunuz bölümlerdeki oyun kişilerinin özelliklerini, sosyal statülerini ve birbirleriyle olan ilişkisini belirleyiniz.
 • Cevap
 • Kösem Sultan: Tahta çıkan oğlu küçük olduğu için devlet yönetiminde etkili olmuştur. Turhan Sultan ile aralarında büyük bir iktidar mücadelesi vardır.
  Turhan Sultan: Devlet idaresinde etkilidir. Emriyle Kösem Sultan’ı öldürtür.
b) Oyun kişilerinin konuşmaları kişiliklerine ve içinde bulundukları döneme uygun mudur? Belirtiniz.
 • Cevap Kösem Sultan’ın tarihteki yeri de trajiktir. Hırsları yüzünden ölümle sonlanmış tarihsel bir olay olması trajedi türüne malzeme olmuştur. Trajedinin ilgi alanı iki yüksek değer arasında kalma , ahlak ve erdem türündeki konulardır. Burada da bunları görebilmekteyiz. Bu özellikler Kösem Sultan’ın dil yapısını da etkileyebilmektedir.
c) Gerçek hayatta bu oyundaki kişiler gibi davranan insanlar olup olmadığını belirtip bu kişilerden hangisini kendinize yakın hissettiğinizi nedenleriyle açıklayınız.
 • Cevap Kösem Sultan olayı tarihte gerçek bir olaydır. Yazar bunu okumuş ve bu olayı tiyatroya aktarmak istediğinde artık  gerçeklik üzerinden kurmaca gerçeklik başlamıştır. Yani temeli gerçekliğe dayanan bir kurgu dünyasıdır. Gerçek dünyada birebir olmasa da benzer özellik gösterenler de mevcuttur.
5) Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.
 • Cevap Zaman geçmiş zamandır. Osmanlı’nın 4. Murat döneminde geçer. Mekan ise Saray’dır. 
6) Okuduğunuz sahnelerde kişi, zaman ve mekânın değişmesi, olay örgüsünü nasıl etkilemiştir?
 • Cevap Örgüde farklılığa yol açmıştır. Konunun gidişi de bu değişikliklere göre yeniden şekillenmiştir. 
7) I. perdenin üçüncü sahnesinde geçen Kösem Sultan ve Turhan Sultan’ın iç sesleriyle iyi ve kötünün mücadelesinin anlatıldığı bölümü tekrar okuyunuz. Kösem Sultan ile Turhan Sultan’ın birbirlerine niçin dürüst davranmadıklarını gerekçenizle birlikte açıklayınız.
 • Cevap Çünkü ikisinin de gözünü iktidar hırsı bürümüştür. Bu emellerine ulaşmak için de yapmayacakları hiç bir yoktur. Bu yüzden dürüstlük yerine arkadan iş çevirmeye başlamışlardır. 
8) “Kösem Sultan” adlı metindeki trajik olayı belirleyiniz. Bu trajik olaydan nasıl bir sonuç çıkardığınızı sözlü olarak belirtiniz.
 • Cevap Kösem Sultan, Turhan Sultan’ı kendisi için bir tehdit olarak görmekte; Mehmet’i öldürterek yerine Şehzade Süleyman’ı tahta geçirmek için planlar yapmaktadır.Fakat amacına ulaşamadan öldürülür. Bu ölüm en trajik sahnedir.
9) Yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
 • Cevap Mekan ve 
a) Okuduğunuz metinde anlatılan mekân ile tiyatrodaki sahne ve sahne düzeni arasında nasıl bir ilişki vardır? Sahnedeki kostüm, dekor, ışık düzeni vb. uygulamaların metnin anlamına neler kazandırdığını Ankara Devlet Tiyatrosu 2013 yılındaki “Kösem Sultan” gösterisinden alınan aşağıdaki görsellerden ve izlediğiniz oyunlardan hareketle belirtiniz.
 • Cevap Mekan ve dekor izleyicileri, o dönemi en yansıtacak şekilde hazırlanmıştır. Bu da izleyenin o günlere ve tiyatronun gerçek dünyayı nasıl yansıtmaya başarabileceğini gösterir.
b) “Kösem Sultan” adlı oyundaki dekor ve mekân metnin türüne uygun olarak Topkapı Sarayı arz odasıdır. Odanın ortasında bir taht yer almaktadır. Saray, devleti simgelerken taht, iktidarı (padişahı) simgelemektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde oyundaki kişilerin davranışlarıyla taht arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
  • Cevap Kösem Sultan tahta oturacak zayıf bir karakter aramaktadır. Çünkü tahta zayıf oturursa kendisi de perde arkasından hükmedecek ve devletin sahibi olacaktır.
c) Oyun kişileri günümüzden birileri olsaydı oyunun teması, dekoru ve kostümleri değişir miydi? Tartışınız.
 • Cevap Değişirdi. Çünkü kostüm ve dekor hangi dönem veya kişi ise o dönem ve kişiye göre dekor ve ortam hazırlanmaktadır. 
Okuduğunuz metinde geçen millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ögeleri belirleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle oyundaki edebî gerçekliğin toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini inceleyiniz.
 • Cevap
 • Milli değer: Padişah odasının resmiliği , Kösem Sultan tarafından sindirilen Turhan Sultan
 •  Manevi ve Evrensel Değer: İnsanların iktidar ve yönetme hırsı içerisinde kalmaları.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2018 – 2019” aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Cevapların sayfaları mavi renkle gösterilmiştir. Bunun sebebi ise öğrencilerin aradığı sayfayı kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmaktır.
DİĞER TÜM SAYFLARIN TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLAAAAAAA
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


,12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK  YAYINLARI 2018 2019, 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK  YAYINLARI, 12 EDEBIYAT CEVAPLARI, 2018 2019 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK ,12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI DERSDESTEK  12 SUNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,dersdestek yayınları 12.sınıf edebiyat kitabı cevapları,12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI DERSDESTEK YAYINLARI, 2018 2019, 12.SINIF EDEBİYAT MEB YAYINLARI CEVAPLARI,12 sınıf edebiyat kitabı cevapları dersdestek ,dersdestek yayınları 12 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,12.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları dersdestek yayınları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk