sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitap cevapları dersdestek sayfa 199-200

2018 2019 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK  YAYINLARI

dersdestek yayınları 12 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR
DİKKAATTT: MEB YAYINLARININ CEVABINI ARIYORSANIZ TIKLAYINIZ.
...

DİĞER TÜM SAYFLARIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı
KAYNAK:EVVELCEVAP


1) “Kristof Kolomb’un Yumurtası” adlı metnin temasını ve konusunu belirleyiniz. Metinde ele alınan temanın Türk tiyatrosuna bir yenilik getirip getirmediğini tartışınız.

 • Cevap
 • Metnin teması: Kardeşiyle arası bozuk birinin yengesiyle yaşadığı miras sorunları.
 • Konu: Kardeşi ölünce mirası yengesine kaptırmamak için avukata giden birinin hikayesi.
 • Tema Türk tiyatrosuna bence yenilik getirmiştir çünkü daha önce benzer bir konu pek işlenmemiştir.
2) Metindeki temel çatışmayı/karşılaşmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima ettiği diğer çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları belirleyiniz.
 • Cevap Metinde temel çatışma yengesiyle kardeşinin ölümü üzerine miras kavgasına giren metin kahramanı arasındadır. Diğer çatışmalara örnek verecek olursak kardeşi ile daha önceden evlendiği için sorunlar yaşayan metin kahramanının avukatın da söylediklerini yanlış anlamasıdır.
3) Metindeki olay örgüsünü şemalaştırarak gösteriniz.
 • Cevap
 • Evlendiği için arası bozulan iki kardeş
 • Miras yüzünden yengesi ile kavgalı olan H. Tanrıverdi
 • Avukata gidip yardım isteyen Tanrıverdi
 • Yengenin mirası har vurup harman savurması
4) Okuduğunuz metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini, temsil ettikleri değeri ve zihniyeti belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız.
 • Cevap
 • H. Tanrıverdi:
 • Avukat
 • Tanrıverdi’ni ölen abisinin eşi
 • S. Hakgüder
5) Oyundaki kişileri bir araya getiren olay nedir? Bu kişilerin zaaflarını ve ortak noktalarını belirtiniz.
 • Cevap Miras kavgası. Bu kişiler maddiyata değer veren onun dışında kardeş de olsalar birbirlerinin arkasından iş çeviren tiplerdir.
6) Okuduğunuz metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.
 • Cevap Zaman bilinmemekle beraber mekan ise Avukat’ın ofisi ile yaşanılan kasabadır.
7) “Sen sen ol bey, bu devirde öz kardeşine güvenme..” diyen Hidayet Tanrıverdi niçin böyle düşünmektedir? Hidayet Tanrıverdi’nin yerinde siz olsaydınız böyle düşünür müydünüz? Gerekçe- lendirerek açıklayınız.
 • Cevap Çünkü bu zamanda insanların her şeyi para olmuştur. Para için kardeş kardeşi vurmakta aldatmakta hatta arkasından olmayacak işleri çevirmekten bir an bile geri durmamaktadır

8) Okuduğunuz metinde size komik gelen bölümleri gösteriniz. Bu bölümlerde komiklik nasıl sağlanmıştır? Buna göre okuduğunuz metinde geleneksel Türk tiyatrosunun güldürü unsurlarından yararlanıldığı söylenebilir mi? Niçin?
 • Cevap Tanrıverdi’nin avukat ile olan diyalogları beni çok güldürdü. Çünkü Tanrıverdi her şeyi yanlış anlamaktadır.
9) “Kristof Kolomb’un Yumurtası” adlı metinden hareketle modern ve geleneksel Türk tiyatrosunun benzer ve farklı yönlerini belirtiniz.
 • Cevap
 • Benzer yönler: Güldürü unsurlarının olması, kısa zaman içinde başlayıp bitmesi, kahramanların ya çok iyi ya çok kötü olması.
 • Farklılık ise: Modern tiyatro örneği olması, dilin daha sağlam olması ve kahraman sayısının daha fazla olmasıdır.
10) Yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
 • Cevap Yazar mizahı bolca kullanmıştır. Bunun yanında yerel ağzın özelliklerini içeren kelimeler de fazladır. Bir bakıma köy ve şive komedisi oluşturmuştur diyebilriz.
11) Metinle ilgili tespit, eleştiri ve beğenilerinizi metne dayanarak/gerekçelendirerek arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaşınız.
 • Cevap Metni beğendim. Sürükleyici ve mizahi unsurları fazla bir metin okurken sıkılmadım. 
1950-1970 arasında meydana gelen tarihî, siyasi, ekonomik ve toplumsal değişim ve gelişmeler Türk tiyatrosunu hangi yönlerden etkilemiştir? Sözlü olarak ifade ediniz.
 • Cevap Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik buhran insanların eski sadakat ve akrabalık ilişkilerinden kaçarak sadece menfaat için yaşamlarını sürdürmesi ne yazık ki artmış ve bu durum da bu eserde karşımıza çıkmaktadır.

Okuduğunuz metinde geçen millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ögeleri belirleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve adalet anlayışını sözlü olarak ifade ediniz.
 • Cevap Milli değere örnek olarak töre, miras paylaşımı, sela okunması gibi özellikler karşımıza çıkar. Evrensel değer olarak ise menfaat işin içine girince insanların nasıl bozulduklarını görürüz. 
Hidayet Tanrıverdi’nin davranışlarını ve konuşmalarını dürüstlük değeri bakımından değerlendiriniz. Hidayet Tanrıverdi’nin yerinde siz olsaydınız kardeşinizden kalan malları almak için dava açar mıydınız? Niçin?
 • Cevap Dürüst yerler de vardır iki yüzlü davrandığı yerler de . O yüzden net bir şey söylemek doğru olmaz. 
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı
................ ......................
Kristof Kolomb’un Yumurtası” adlı oyun ve oyunun yazarı arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir yazı kaleme alınız. Yazınızı arkadaşlarınızla sınıfta paylaşınız.
 • Cevap Oyun ile oyun yazarı uyumludur. Yazar çevresinden gördüğü olayları mizahi unsurları kullanarak yeniden başarılı şekilde kurgulamış ve okurlara sunma yoluna gitmiştir.
1) Okuduğunuz “Kristof Kolomb’un Yumurtası” adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap Bence gayet başarılıdır bu konuda yanlışa rastlamadım.
2) H. Tanrıverdi — Kadının beş on kuruş parası vardı. Bir dükkân açtı bunlar. Kasaba gibi yerde kadın geçti tezgâha. Seninkisi desen günün yarısı yatakta. Âleme karşı rezalet! (…) Düştük herkesin diline. Duymayayım diye kulaklarımı çok tıkamaya çalıştım ya, mümkünü yok! Derken aradan üç yıl mı geçti ne, baktım minarede salâ okunuyor. Ben salâ işittim mi sorarım, kim öldü? diye. Neme lâzım ölene son bir borcum varsa gidip ödeyeyim isterim. Sordum. Senin birader demezler mi? Düşün bey, o kadında his olsa kardeşin ölüyor diye gelip de bir haber vermez mi? Hakkımı bırakmam doğru olur mu böylesine?
Bu parçayla ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a) Bu parçanın konusu belirtiniz.
 • Cevap Kardeşinin ölümünü bile camide okunan seladan öğrenen Tanrıverdi’nin bu durumdan dolayı suçlu olarak yengesini görmesi.
b) Bu parçadan Hidayet Tanrıverdi’nin kardeşiyle ilişkisini gösteren üç cümle örneği bulunuz.
 • Cevap Düştük herkesin diline / Senin birader demezler mi / Düşün bey, o kadında his olsa kardeşin ölüyor diye gelip de bir haber vermez mi…
c) Bu parçadan Hidayet Tanrıverdi’nin kardeşiyle ilgili hangi bilgilere ulaşılabildiğini belirtiniz.
 • Cevap Öldüğüne, kardeşiyle aralarının olmadığına karısı ile ailesi arasında kaldığı bilgilerine ulaşabiliriz. 

ç) Aşağıdaki yargıların doğru/yanlış olarak değerlendiriniz.
 • Cevap
 • H. Tanrıverdi, kardeşinin ölümünü tesadüfen öğrenmiştir. D
  H. Tanrıverdi’nin kardeşi, karısıyla bir dükkân açmıştır. D
  H. Tanrıverdi, kardeşini her zaman desteklemiştir. Y
  H. Tanrıverdi mal paylaşımında adil davranmıştır. Y12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2018 – 2019” aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Cevapların sayfaları mavi renkle gösterilmiştir. Bunun sebebi ise öğrencilerin aradığı sayfayı kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmaktır.
DİĞER TÜM SAYFLARIN TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLAAAAAAA
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


,12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK  YAYINLARI 2018 2019, 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK  YAYINLARI, 12 EDEBIYAT CEVAPLARI, 2018 2019 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK ,12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI DERSDESTEK  12 SUNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,dersdestek yayınları 12.sınıf edebiyat kitabı cevapları,12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI DERSDESTEK YAYINLARI, 2018 2019, 12.SINIF EDEBİYAT MEB YAYINLARI CEVAPLARI,12 sınıf edebiyat kitabı cevapları dersdestek ,dersdestek yayınları 12 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,12.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları dersdestek yayınları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk