sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 231

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019
Meb yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR
DİKKAT: BU SAYFADA MEB YAYINLARI CEVABI VAR
EĞER EKOYAY YAYINLARI CEVABINI ARIYORSANIZ TIKLAYIN


..11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 231 Cevabı
3. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerin iletisini bulunuz.
a. “Meyve tam olgunlaştı mı çürümeye başlar hemen. ”
 • Cevap: Eğer ki insan tam düşünmeden olgunlaşmadan davranırsa her zaman zararlı çıkar.
b. “Kanunîden sonraki padişahlar çağında kınında paslandı Osmanlı kılıcı, ona yeniden su vermek gerekir..
 • Cevap: Osmanlı uzun zamandır askeri bir başarı elde edemedi, o yüzden yeniden toparlanması güçlenmesi gerekir.
c. “Doruğu fazla seyreden tırmanamaz dağa.
 • Cevap: İnsan sadece bakmamalı düşünmemeli aynı zamanda görmeli ve eyleme dökmelidir düşüncelerini. Yoksa zaman kaybından başka bir şey beklemez onu.
4. IV. Murat metninden trajedi türünün öne çıkan belirgin özelliklerini defterinize yazınız.
 • Cevap:
 • 1. Koro, trajedinin temel öğesidir. Halkı temsil eder, eyleme karışmaz. Kentin yaşlıları ya da kadınlarından oluşur. İnsanlara öğüt verir, yol gösterirler. Konular mitoloji ya da tarihten alınır.
  2. Erdeme ve ahlaka değer verilir.
  3. Kahramanları, sıradan insanlardan değil; doğa üstü varlıklar ( Tanrılar, Tanrıçalar…), yüksek tabakadan kişilerden ( kral, soylular) oluşturu­lur.
  4. Eser, baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer.
  5. Acı veren; vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar sahnede seyirciye gösterilmez. Yalnızca bu olayların öyküsü anlatılır.
  6. Sahnede basit ve sıradan bir üslup kullanılmaz.

5. Okuduğunuz metne özgü tiyatronun yapı unsurlarının belirgin özelliklerini tabloda belirtilen yerlere yazınız.
Olay: 4. Murat’ın padişahlık mücadelesi
Yer (Mekân): Saray
Zaman: Geçmiş zaman
Oyuncular: Kösem Sultan, Nef’i, 4. Murat, Recep Paşa
Çatışmalar: 4. Murat ile Saray çevrelerinin iktidar mücadeleleri
6. Okuduğunuz metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurlara metinden örnekler veriniz.
 • Cevap: Ayak Divan’ı geleneğinin olması o dönemde sorunların çözümü için kurulan devlet mekanizmalarını gösterir. Bunun yanında Paşa’nın Kösem Sultan’ın elini öpmesi, Nef’i’nin 4. Murat’ı selamlama şekli hep o dönemin geleneklerindendir.
 • 7. Bir tiyatro eserinde olay örgüsü perde, sahne vb. bölümlemeler etrafında düzenlenir. Buna metinden örnek gösteriniz.
  • Cevap:
  • PERDE: IV. Murat’ın şair Nef ’î’nin düşüncelerinden yararlanarak annesi Kösem Sultan’a karşı önlem almak istemesi anlatılmıştır.
  • SAHNE: Topkapı Sarayı. Solda Kösem Sultan’ın odası. Kösem, Recep Paşa
  8. Nef’î’nin metinde ön plana çıkarılan fiziksel ve psikolojik özelliklerine yönelik tespitler yapınız. Nef’î’nin belirlediğiniz özelliklerinin olay akışına etkilerini yorumlayınız.
  • Cevap: Nef’i saygılıdır, söyleyeceği şeyleri kendi haddini bilerek üstü kapalı şekilde ve padişahın nefretini hıncını üstüne çekmeden söylemeyi seçer. Çünkü şair olmasının büyük bir etkisi vardır ve bu yeteneği sayesinde ustaca söyler söyleyeceklerini .
 • 9. Okuduğunuz metnin içeriği toplumsal gerçekliğe ne kadar uygundur? Düşüncelerinizi belirtiniz.
  • Cevap: Toplumsal gerçekliğe uygundur. Çünkü tarihi belgelere dayalı bir tiyatro oyunudur. Yinede sonuçta kurgu olduğu için hayal gücü eseridir. Bu da tam da istenildiği ölçüde bir toplumcu gerçekçi içerik oluşturulmuş diyemeyiz. 
,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI MEB,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,meb yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT BİRYAY YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları meb ,meb yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları meb yayınları 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk