sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları sayfa 179 2018-2019

2018-2019 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları
10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları 2018-2019, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları sayfa , 
 “2018-2019 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları sayfa 179 2018-2019
Tabloda bir ülke nüfusunun sektörlere göre dağılımı
verilmiştir. Tablodaki verilerden faydalanarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Nüfus 1927 yılında en fazla tarım sektöründe
faaliyet göstermiştir.
B) 2014 yılına kadar tarım sektöründe çalışan nüfus
oranı azalırken hizmet ve sanayi sektörlerinde
çalışan nüfus oranı artmıştır.
C) 2010 yılında hizmet sektöründe çalışanların
oranı, tarım sektöründe çalışanların oranını
geçmiştir.
D) Sanayi sektöründe çalışanların en fazla olduğu
dönem 2016 yılıdır.
E) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranının en
az olduğu
dönem 1927 yılıdır.


15.
Yukarıdaki grafikte bir ülkeye ait olan nüfus artış
hızının yıllara göre değişimi verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Nüfusun en az olduğu dönem 1940 yılıdır.
B) Nüfus bazı dönemlerde artarken bazı dönemlerde
azalmıştır.
C) Nüfus miktarı 1927 yılından 1945 yılına doğru
azalmıştır.
D) 1980'li yıllarda ülke nüfusu 30 milyonun altındadır.

E) Ülke nüfusu verilen yıllarda sürekli artış göstermiştir


Değerlendirme
Sorulara verdiğiniz cevapları cevap anahtarından kontrol ediniz. Yanlış cevapladığınız veya doğru cevaplamanıza
rağmen tam olarak anlaşılamadığını düşündüğünüz soruları yansıtan konuları tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

Not: Buraya yorumlarınızla katkı sağlayabilirsiniz. cevaplar yüklenecek :)
10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 ‘in cevapları aşağıdadır.  10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları 2018-2019, 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları sayfa 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk