sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları Çalışma KağıdıTanzimat Edebiyatı Sanatçıları Çalışma Kağıdı,
Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları, TANZİMAT EDEBİYATI, TANZİMAT EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI,  


A. Aşağıdaki verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.


1) 1. ve 2. dönem sanatçılarını yazınız.
  
2) Bizim edebiyatımızda klasisizm akımından etkilenen sanatçıları yazınız.


3) 1. ve 2. dönemdeki, hikaye ve romanla ön plana çıkan sanatçıları yazınız.
  

4) Namık Kemal’in tiyatrolarını ve bir tanesinin özelliğini yazınız.
  

5) Şinasi’nin çıkardığı gazeteleri ve özelliklerini yazınız.
  B. Aşağıdaki verilen sorulardan doğru olana D yanlış olana Y yazınız.

1) Roman alanında 1.dönem kaliteli eserler verilirken 2.dönem daha kusurlu eserler verilmiştir. ( )
  

2) Muallim Naci Tevfik Fikret’i Servet-i Fünun dergisinin başına getirerek Edebiyat-ı Cedide’yi başlatmıştır. ( )

 3) Muallim Naci Demdeme adlı eserinde kulak için kafiyeyi savunmuştur. ( )

 4) Recaizade ilk edebiyat kitabı olan Talim-i Edebiyat’ı yazmıştır. (  )
  
 5) Abdülhak Hamit’in yazdığı Nesteren aruzla yazılan ilk tiyatro eseridir. ( )C. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 
1) ……………. zamanın en büyük dil bilgini olarak tanınır.


2) Recaizade’nin şiirlerinde …………. tiyatrolarında ………….. roman ve öykülerinde ………….. etkisi görülür.

3) ………………… noktalama işaretlerini ilk kez …………….. adlı eserinde kullanmıştır.

4) İkilemde kalan ………………..  ………………….  adlı makalesinde halk şiirini savunurken ………………… adlı antolojisinde ise divan şiirini savunmuştur.

 5) ……………… ilk mizahi sözlük olan ………………… yazmıştır.

  
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatında gazetenin önemli olma sebeplerinden birisi değildir?
   A) Sanat toplum için olduğundan dolayı topluma sanatı öğretmenin en kolay yolu gazete
   B) Yeni çıkmış ve daha ucuz
   C) Gazetedeki şair atışmalarını okunması için
   D) Matbaanın gelişmesi
   E) Roman ve hikayelerin parça parça yayımlanması

2) Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
    A) Recaizade Mahmut Ekrem – Afife Anjelik
    B) Nabizade Nazım – Zehra
    C) Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
    D) Muallim Naci – Karabibik
    E) Namık Kemal – Vaveyla

3) ……….... adlı roman Fransız realizminin izlerini taşır. Esir ticaretinin sosyal hayattaki yeri realist bir yaklaşımla anlatılır. Eserde, Dilber adlı bir kızın yaşam mücadelesi ve Nil nehrine atlayarak intihar etmesi anlatılır.
    Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sergüzeşt              B) Araba Sevdası      C) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat      D) Finten     E) İçli Kız

4) Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in eserlerinden biri değildir?
    A) Gülnihal  B) Vaveyla  C) Takip    D) Pejmürde   E) Kanije

5) Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin ilklerinden birisi değildir?
  A) Fransızcadan ilk şiir çevirileri : Tercüme-i Manzume
  B) İlk kişisel gazete : Tasvir-i Efkar
  C) Osmanlıcadan çevrilen ilk şiir : Göl
  D) İlk yazılı tiyatro eseri : Şair Evlenmesi
  E) Atasözleri üzerine ilk inceleme : Durub-ı Emsali Osmaniye

                                                                 CEVAP ANAHTARI
A.
1)  Ahmet Vefik Paşa-Direktör Ali Bey-Ahmet Mithat Efendi-Şemsettin Sami-Namık Kemal-Ziya Paşa Muallim Naci-Abdülhak Hamit Tarhan-Recaizade Mahmut Ekrem-Samipaşazade Sezai-Nabizade Nazım
2) Direktör Ali Bey   Ahmet Vefik Paşa    Şinasi
3) Samipaşazade Sezai – Ahmet Mithat Efendi – Recaizade Mahmut Ekrem
4) Celaleddin Harzemşah  Vatan Yahut Silistre  Kara Bela  Gülnihal Akif Bey  Zavallı Çocuk               Vatan Yahut Silistre ilk sahnelenen tiyatro
 5) Tercüman-ı Ahval – ilk özel gazete        Tasvir-i Efkar – ilk kişisel gazete

B.            1) Y      2) Y     3) Y     4) D     5) Y


C.
      1) Şemsettin Sami   2) romantizm-klasisizm-realizm    3) Şinasi-Şair Evlenmesi                                                       

       4) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa-Harabat   5) Direktör Ali Bey-Lehçetü’l Hakayık

D.
      1) C        2) E     3) A    4) D      5) C

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk