sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Aşık Feymani Anadolu'm Şiiri Tahlili,Tema,Konu,Ölçü,Redif,Kafiye

Aşık Feymani Anadolu'm Şiiri Tahlili,
Aşık Feymani Anadolu'm Şiiri Tahlili,Tema,Konu,Ölçü,Redif,Kafiye,
Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

değerli derskonum.com takipçileri
Bu yazımızda sizler için Aşık Feymani'nin Anadolu'm adlı şiirini inceleyeceğiz.
Sizler de eğer şiir incelemesi istediğiniz bir şiir varsa mail adresimizden bize ulaştırınız. 


ANADOLU’M
Benim yurdum hiçbir yere benzemez,
Neresi başkadır Anadolu’mun,
Zamanın var ise seyran eyle gez,
Sırası başkadır Anadolu’mun.

Dağlarında ceylan geyik beslenir,
Bağlarında bülbül öter seslenir,
Her mevsimde çeşit çeşit süslenir,
Yöresi başkadır Anadolu’mun.

Davul, zurna çalar güreş tutulur,
Halayda, horonda nara atılır,
Genç ihtiyar bu neşeye katılır,
Töresi başkadır Anadolu’mun.

Bu diyarda ecdadımın izi var,
Cennet diye dahilerin sözü var,
Her taşında efsanevi yazı var,
Mirası başkadır Anadolu’mun.

Her köşede bir evliya yatıyor,
Âlemden, âleme ışık tutuyor,
Kararmış kalpleri aydınlatıyor,
Çırası başkadır Anadolu’mun.

Feymani’yim tarihlere şan verdik,
İnsanlığa düzen verdik, yön verdik,
Vatan için şehit olduk, can verdik,
Kirası başkadır Anadolu’mun.
Âşık Feymani

Aşık Feymani Anadolu'm Şiiri Tahlili,Tema,Konu,Ölçü,Redif,Kafiye

Aşık Feymani Anadolu'm Şiiri Tahlili,Tema,Konu,Ölçü,Redif,Kafiye Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları


Anadolu'm  Şiirinin Nazım Biçimi
Halk şiirindeki koşma türüne benzerlik gösterir.

Anadolu'm Şiirinin Nazım Birimi
Dörtlük

Anadolu'm Şiirinin Birim Sayısı:
 6 dörtlükten oluşur.

Anadolu'm Şiirinin Ölçüsü
4+3+3=11'li hece ölçüsü

Anadolu'm Şiirinin Ahenk Unsurları
Kafiye ve redif, ses tekrarları,Aliterasyon,Asonans

Anadolu'm Şiirinin Kafiye ve Redifleri:
1.DÖRLÜK= 
si başkadır Anadolu’mun derskonum, =REDİF. 
a/e:yarım kafiye  ,ez :tam kafiye  Bazı dil bilimciler a ve e yi ortak alabiliyor.

2.DÖRTLÜK =
lenir, =REDİF.
 s :yarım kafiye 

3.DÖRTLÜK =
ulur/ ılır /  =REDİF. derskonum.com 
 t :yarım kafiye 

4.DÖRTLÜK 

ü / i  var, =REDİF
z :yarım kafiye 5.DÖRTLÜK 
=ıyor, =derskonum REDİF
t :yarım kafiye 


6.DÖRTLÜK 
=verdik, =REDİF

n :yarım kafiye 
Anadolu'm Şiirinin Kafiye Şeması

= abab cccb dddb aaab eeeb fffb

Anadolu'm Şiirinin Söz Sanatları:
Benzetme: Cennet diye dahilerin sözü var, (Cennet = Anadolu)
Tezat sanatı:
Genç ihtiyar bu neşeye katılır,
Tenasüp: 
Davul, zurna çalar güreş tutulur,
Halayda, horonda nara atılır,
Genç ihtiyar bu neşeye katılır,

Tekrir sanatı
 Anadolu’mun.
Teşhis:
Her mevsimde çeşit çeşit süslenir,
Yöresi başkadır Anadolu’mun.Anadolu'm Şiirinin Dil ve Anlatımı:
 Sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.Anlatımı halk edebiyatı geleneğine uygun olarak açık ve somuttur.

Anadolu'm Şiirinin Teması
ANADOLU sevgisi teması işlenmiştir.

Anadolu'm Şiirinde Gelenek
Türk halk şiiri geleneğine uygun yazılmıştır.

Anadolu'm Şiiri ve Şair
Şair milli ve manevi duyguları ön planda tutan vatana millete ve tarihe saygılı olup bu değerleri yüceltir. Bu şiirinde de bu unsurları görmekteyiz :)
Feymani’nin bağlı bulunduğu şiir anlayışı ile şiiri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
Feymani  halk edebiyatı geleneğine bağlıdır. Bu şiirinde de bu geleneğin özelliklerine uygun şekilde ifade-dil-ölçü-tema vs. kullanılmıştır.
Anadolu'm Ses Olayları:

ünsüz yumuşaması :yurt-İnsanlığa

Ünsüz Sertleşmesi.Topraktandır - derskonum

Ünlü Düşmesi:benzemez
kaynaştırma harfi: neşeye

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk