sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Melih Cevdet Anday Alaturka Şiiri İncelemesi,Tahlili

Alaturka Şiiri İncelemesi,Tahlili
Melih Cevdet Anday Alaturka Şiiri İncelemesi,Melih Cevdet Anday Alaturka Şiiri Tahlili, ŞİİR TAHLİLLERİ,


ALATURKA
Çık benim şair tabiatım, çık orta yere
Fakir güzelinden söyle
Hasret ateşinden çal
Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle.

Hep bilinen şarkılar gibi olsun
Hani, dil-i biçâreden
Sun da içsin yâr elinden
Hani bilinen şarkılardan olsun.

Yeni sözler arama nafile
Derdim yeni olsa anlarım
Gel, hazırından söyle bu akşam
Üzme yetişir, üzme firakınla harabım.

Sonunda ah çekeriz derinden
Kim anlayacak sahiden olduğunu
Sen söyle yalnız
Zülfündedir baht-ı siyâhım bestesini
Dede’den.
Melih Cevdet ANDAY


ÇOCUKLUĞUM  ŞİİRİ TAHLİLİ
Yazar: Melih Cevdet ANDAY
Dönem: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Tema : Hasret,Özlem, 
Konu: geçmişe özlem 
Dil ve Anlatım: Açık , Anlaşılır Dil. 

Kafiye: 
1.Birim
"e">yarım kafiye
2. Birim
yok
3.Birim
"m" yarım kafiye
4.Birim
yok


Redif:
1. Birim
yok
2.Birim
olsun
den
3. Birim
 yok
4.Birim
den

Aliterasyon: 
1. Birim
ç-d-l
2.Birim
l-ş-n-d
3. Birim
l-b-m
4. Birim
s-d

Asonans
1. Birim
a-ö-e
2.Birim
i-u-o-a
3. Birim
a-e
4. Birim
ö-o-a-i

Açık iletiler:
Hep bilinen şarkılar
ah çekeriz

Örtük İletiler:
Hasret ateşinden çal


sevdalı sesinle.

Rüzgârlar derinde kişneyen bir at;

Ölçü:Serbest ölçü
Nazım Birimi: Belirli bir nazım birimi yok,  3 dörtlük bir bentten oluşuyor.

Bağlı Bulunduğu Şiir Anlayışı /Geleneği:
Garipci/ 1.Yeni şiiri 

Donem: cumhuriyet dönemi 
hazırayan: derskonum.com

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk