sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 131 2018 2019

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019
Meb yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR
DİKKAT: BU SAYFADA MEB YAYINLARI CEVABI VAR
EĞER EKOYAY YAYINLARI CEVABINI ARIYORSANIZ TIKLAYIN

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
1. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
  • Cevap Necati Cumalı’nın Viran Dağlar adlı eserinin tanıtılması ve Makedonya ile ilgili düşüncelerini nasıl aktarıldığının okura sunulmasıdır. 
2. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.
  • Cevap Gözlemci bakış açısı kullanılmıştır. 
3. Metnin üslup özelliklerini belirleyiniz.
  • Cevap Açıklayıcı bir üslupla açıklama tekniği kullanılarak bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Sade, yalın bir dil kullanılmıştır. Amaç okura bilgi vermektir. 
4. “Balkanlardan gelip Türkiye’ye yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Necati Cumalı, Ege bölgesi insanlarının çeşitli problemleri çevresinde kurulan romanlarından sonra Makedonya 1900 ve Viran Dağlar’da Makedonya’yı ele alır.” cümlesinin ögelerini bulunuz.
  • Cevap Özne / Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem
5. “Makedonya’nın güneydoğusunda, Kastorya ile Noylan gölleri arasında, büyüklü, küçüklü yarım düzine köy, Goriçka beylerinin toprakları içinde kalırdı. İki göle karışan çaylar, ırmaklarla sulanan o bereketli toprakların beyliğini, Padişah II. Murat, ailede adı unutulmayan büyük babaları Seyit Ali Bey’e, Kosova Meydan Savaşında gösterdiği büyük yararlılıkların karşılığı olarak bağışlamıştı.”
Yukarıdaki cümlede geçen noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.
  • Cevap :
  • Virgülün kullanım sebebi cümlenin öğelerinin ayrılmasıdır
  • Kesme işareti özel isimlerden sonra kullanılmıştır.
6. Edebiyatın toplumsal bir işlevi mi olduğu, yoksa bireysel ya da duygusal ihtiyaçlara mı cevap vermesi gerektiği konusundaki oranlar, birbirine çok yakın görünmektedir. “Bence edebiyat toplumsal gerçekleri yansıtmalıdır” maddesine %54,6 oranında katılan öğrenciler (Tablo 20); “Edebiyat duygusal ihtiyaçlara cevap vermelidir” maddesine %58,1 oranında katılım göstermişlerdir (Tablo 21). Edebiyatın bireysel, duygusal ihtiyaçlara yönelik bir işlevinin olduğu konusundaki oran daha yüksek görünmektedir.
Yukarıda verilen parçadan hareketle makale türünün özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliğe sahiptir.
B) Düşünceyi inandırıcı kılmak için sayısal verilere başvurulmuştur.
C) Söz oyunlarına ve kapalı ifadelere yer verilmiştir.
D) Anlatımda nesnel bir tutum sergilenmiştir.
E) Aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı güdülmüştür.
  • Cevap C
7. Bilimsel metinler ve edebî metinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bilimsel metinlerde terimlere, edebî metinlerde yan ve mecaz anlamda kullanılan kelimelere yer verilir.
B) Bilimsel metinlerde nesnel, edebî metinlerde öznel bir anlatım tutumu sergilenir.
C) Bilimsel metinler herkesçe aynı biçimde anlaşılabilirken edebî metinlerde çok anlamlılık söz konusudur.
D) Bilimsel metinlerde fiziki gerçeklik, edebî metinlerde kurgusal gerçeklik söz konusudur.
E) Her iki metin türünde de söz sanatlarından yararlanılarak okuyucuya estetik zevk kazandırma amaçlanır.
  • Cevap E
8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerde düşünceyi inandırıcı kılmak için başvurulan yollardan biri değildir?
A) Örneklendirme B) Alıntı yapma C) Sayısal verilerden yararlanma D) Soyutlama E) Karşılaştırma
  • Cevap D
...

,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI MEB,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,meb yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT BİRYAY YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları meb ,meb yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları meb yayınları 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk