sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI,
TEST,KLASİK,AÇIK UÇLU,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,2018-2019-2020

TEST,KLASİK,AÇIK UÇLU,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,2018-2019-2020

derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız

İYİ ÇALIŞMALAR....ÇÖZÜMLER VIDEOMUZDA TIKLAYINIZ..


ÖRNEK AŞAĞIDA
gönderen: Mustafa ŞAHİN'e  teşekkürl

 --- TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLA1) 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdakilerden hangisine uygundur ?
A-Tanzimat / Servetifûnun / Milli Edebiyat / Fecriati / Cumhuriyet
B-Servetifûnun / Tanzimat / Fecriati / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
C-Fecriati / Tanzimat / Servetifûnun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat
D-Tanzimat / Servetifûnun / Fecriati /Milli Edebiyat / Cumhuriyet
E-Tanzimat /  Fecriati / Servetifûnun /Cumhuriyet / Milli Edebiyat

2)  " Şiir  yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk şairi”, “milli şair” diye anılmıştır. “Türk Sazı” , “ Ey Türk Uyan ” ,   en tanınmış eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret                     B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul    D) Mehmet Akif Ersoy
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

3) Milli Edebiyat şiiri ile Fecr-i Ati şiirinin karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
          Milli Edebiyat                                         Fecr-i Ati
A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.              Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B)Anadolu ve Anadolu insanının          Aşk, tabiat, karamsarlık, durumu işlenmiştir.                                    gibi konular işlenmiştir.
C)Batılı nazım şekilleri                         Divan şiiri nazım şekilleri   kullanılmıştır.                                                   kullanılmıştır.
D)Sade ve günlük konuşma diliyle        Sanatsal, ağır bir dil                           yazılmıştır.                                                 kullanılmıştır.
E) “Sanat toplum içindir.”anlayışı       “Sanat sanat içindir.”anlayışı hakimdir.                                                hakimdir.


4) Aşağıdakilerden hangisi tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış usta bir şairdir ?
A) Yahya Kemal Beyatlı               B) Mehmet Akif  Ersoy              
C) Ahmet Rasim               D) Tevfik Fikret           E) Ziya Gökalp

5) Aşağıdakilerden hangisi  Fecriati  topluluğunun genel özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerinde duygusal ve romantik bir aşkı dile getirmişlerdir.
B) Gerçekten uzak doğa tasvirlerine yönelmişlerdir.
C) Şiirde Fransız sembolistlerinden etkilenmişlerdir.
D) Bu toplulukta şiirde hece ölçüsü esas alınmıştır.
E) Bireysel tema ve konularda eserler vermişlerdir.

6) Şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.
        Yukarıda sözü edilen şair kimdir? (1988/ÖSYS)
A)   Yahya Kemal Beyatlı                B)  Ahmet Haşim
C)   Faruk Nafiz Çamlıbel                D)  Namık Kemal
                                     E) Tevfik Fikret

7)  Aşağıdakilerin hangisinde Mehmet Akif Ersoy’la ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A ) Divan edebiyatı nazım biçimlerini, özellikle de mesnevi nazım biçimini kullanmıştır
B) Şiirlerinde konuşma dilini bütün canlılığıyla kullanmış, âdeta konuşur gibi yazmıştır.
C) Şiirlerinde Milli duruş sergiler ve Türkçülüğü yüceltmiş aynı zamanda bu akımın temsilcisi olmuştur.
D) Özlediği gençliği “Asım”da sembolleştirmiştir, ona göre gençlik İslam inancı ile Batı’nın bilimini sentezleyebilirse görevini yapmış olacaktır.
E) Realist bir şairdir, “Hayır, hayâl ile yoktur benim alışverişim / İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.” dizeleri onun bu özelliğini yansıtır.
8-)  " Aruz sizin olsun,  hece bizimdir.
           Halkın söylediği Türkçe bizimdir.
           Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir.
           Değildir bir mâna üç ada muhtaç..."
Bu dörtlüğün ait olduğu dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) İmgesel ve kapalı bir anlam tercih edilmiştir.
B) Türkçülük akımının etkisi görülmektedir.
C) Halk edebiyatına dönüş vardır.
D) Hece ölçüsü benimsenmiştir.
E) Arapça ve Farsça sözcüklerin yerine Türkçesi kullanılmıştır

9-Aşağıdaki bilgilerden hangisi için yanlış bir bilgi içerir ?
A-Memleket Edebiyatı anlayışının önde gelen isimlerindendir. Beş
B-Milli kaynaklara yönelen şair, Anadolu’yu yakından tanıdı ve Anadolu gerçeğini şiirlerinde başarıyla yansıttı.
C-Şiirlerini milli edebiyatın çok önemsediği hece ölçüsüyle yazdı.
D-Şiirlerinde bireysel temaların yanı sıra Anadolu
başta olmak uzere toplumsal temaları da işler.
E- “Camdeviren” ve “Deli Ozan” takma adlarıyla da şiirler yazdı.


10) Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.
B) Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır
C) Şiirin konusu genişletilmiştir.
D) Romantizmin etkisi görülür.
E) Bütün güzelliğine önem verilmiştir.

11-)“Sanat  şahsi ve muhteremdir.” görüşü aşağıdaki edebî dönemlerden hangisinde etkili olmuştur?
A) Millî Edebiyat                     B) Tanzimat Edebiyatı
C) Fecriati Edebiyatı                D) Servetifünun Edebiyatı
E) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

12-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "Beş Hececiler" olarak bilinen topluluğa dahil değildir.
A-Faruk Nafiz Çamlıbel      B-Enis Behiç Koryürek
C-Halit Fahri Ozansoy        D-Orhan Veli Kanık
E-Yusuf Ziya Ortaç

Şiirlerinde özellikle milli ve manevi değerleri işledi. Vatan ve ana
dil temaları etrafında Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesini yansıttı. İlhamını halkın irfanından aldı. Duygulara hitap ederken kimi zaman lirik, kimi zaman epik bir söyleyişe yöneldi. Pek cok ödül aldı, “Azerbaycan Halk Şairi” unvanına layık goruldu. Eserlerinden bazıları farklı dillere çevrildi. Gülüstan, Şehidler, Şeb-i Hicran ve İki Korku adlı manzumeleri büyük ilgi gördü.
13-Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Bahtiyar Vahapzade          B- Hüseyin Şehriyar
C- Recep Küpçü                     D- Ata Atacanoğlu
E- Abdulhamit Süleyman Colpan

Bu sanatçımızın adı anılınca öteki dallarda verdiği ürünlerden çok, şiiri gelir akla. Şiirlerinde değişik dönemler vardır. Gençlik yıllarında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken, Şinasi ile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur. Şiirlerde eski biçim yine sürmüş ama içerik değişmiştir. Özellikle de sosyal konulara ağırlık vermiştir. Ancak vatan ve özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyle daha çok tanınır.
14-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (1995/ÖSYS)
A) Ziya Paşa                                  
B) Cenap Şehabettin
C) Namık Kemal                            
D) Recaizade M. Ekrem
E) Tevfik Fikret

Şiirdeki gerçekçilik diyebileceğimiz bu akıma bağlı sanatçılar biçime çok önem verdiler ve uyağı şiirin altın çivisi olarak kabul ettiler. Romantizmle terk edilen eski Yunan ve Latin kaynaklarına yeniden bir dönüşün sağlandığı bu akımın sanatçıları sanatın, ancak sanat için olabileceği ilkesini benimsediler.
15.Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm           B) Realizm              C) Sembolizm
D) Empresyonizm E) Parnasizm

Uyak, Tanzimat Dönemi'nde şiirin temel unsuru olarak görülmemiş, Abdülhak Hamit TARHAN................... adlı ilk uyaksız şiiri yazmıştır. Yine aynı şairin................... adlı şiiri pastoral şiire ilk örnektir.
16.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Makber - Sahra                                
B) Validem - Sahra
C) Ölü - Hacle                       
D) Garam - Bir Ses
E) Mütesadif - Makber

17-Aşağıda " Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri" temsilcileri ve ülkeleri verilmiştir. Hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır.
A-Ata Atacanoğlu ---(Türkmenistan)
B-Nimetullah Hafız ---(Eski Yugoslavya)
C-Mağcan Cumabayulı ---(Kazakistan)
D-Osman Türkay, ----- (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
E-Hüseyin Şehriyar ---(Irak)

18-Aşağıdakilerden hangisi  Fecriati  topluluğunun genel özelliklerinden biri değildir?
A-Servetifünun şiirinde parnasizm ve sembolizm etkisi ile bicim mükemmelliğine ve ahenge önem verilir.
B-Kulak için değil göz için kafiye anlayışı benimsenir.
C-Kimi zaman bir şiirde birden çok aruz kalıbı kullanılır.
D-Batı edebiyatından alınan sone ve terzarima nazım biçimleriyle birlikte özellikle serbest müstezat tercih edilir.
E-Şiir duzyazıya yaklaştırılır, mensur şiir denemeleri yapılır.

Onun şiirlerinde parnasizmin etkisiyle bicim mükemmelliği, sembolizmin etkisiyle muzikalite gorulur. Aynı zamanda resim sanatı ile de uğraşan Fikret’in şiirlerindeki betimlemeler bir tabloyu andırır. Oğlu Haluk’ta sembolize ettiği ideal gençlik için şiirler yazan şair, ömrünün son yıllarında çocuklar için hece ölçüsüyle şiirler yazdı. Han-ı Yağma, Tarih-i Kadim, Haluk’un Bayramı, Sis şairin tanınmış şiirlerindendir.
19-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Tevfik Fikret                    
B- Abdülhak Hamit TARHAN
C-Ahmet Haşim                    
D-Cenap Şahabettin
E- Ziya Paşa

20-Aşağıda verilen sanatçı-eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır.
A- Tevfik Fikret-Balıkçılar
B- Ahmet Haşim- Göl Saatleri
C- Cenap Şahabettin- Tamat
D-Mehmet Emin Yurdakul- Tan Sesleri
E-Faruk Nafiz Çamlıbel- Eski Şiirin Rüzgârıyle,

21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
ÖSS 2005)
A) Bu kitap, ilk basımının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, yeniden yayımlandı.
B) Çiçekcinin yeni açtığı dükkân çok iyi çalışıyor.
C) Bir yapıtın kalıcılığını sağlayan birçok etken vardır.
D) Bu romanda yüzyılımızın temel sorunları yansıtılıyor,
E) Başarılı olmak için düzenli ve sürekli çalışmak gerekir.22-  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve nok­talama bakımından doğrudur? (ÖSS 1989)
A) Beklediğimiz otobüs,  Ulus’dan kalkıp Kızı­lay’dan geçerekmi buraya gelecek?
B) Beklediğimiz otobüs  Ulus’dan kalkıp Kızı­lay’dan geçerek mi buraya gelecek?
C) Beklediğimiz otobüs, Ulus’tan kalkıp; Kızı­lay’dan geçerekmi buraya gelecek?
D) Beklediğimiz otobüs,  Ulus’tan  kalkıp  Kızı­lay’dan geçerek mi buraya gelecek?
E) Beklediğimiz otobüs;  Ulus’tan kalkıp,  Kızı­lay’dan geçerek mi buraya gelecek?

Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır ( ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ( ) Kültürümüzün ayrılmaz öğeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor ( ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler ( ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık ( ) hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere.
23. Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2006 ÖSS)
A) (…) (,) (,) (…) (!)
B) (.) (.) (:) (…) (;)
C) (…) (!) (:) (;) (,)
D) (!) (.) (;) (.) (;)
E) (.) (…) (;) (:) (,) 

24-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortaktır? (1993 öys)
A) Hava soğumuştu, kar yağmaya başlamıştı.
B) Yol çok uzundu, yürümekle bitecek gibi değildi.
C) Aradan üç yıl geçmişti, kimse arayıp sormamıştı.
D) Soluk benizliydi, başında eski bir kasket vardı.
E) Yaşlı biriydi, mahallede onu herkes seviyordu.

Genç yaşında öykü alanında isim yapmış ve türün parlak örneklerini vermiş olan yazar, kahramanlarını her gün karşılaşabileceğimiz kişiler arasından seçmiştir.
25-Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1993 öys)
A) Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
D) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
E) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem


*   Her  Soru  4  puandır.         *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1D

14


C


2


C


15
E
3


C


16

B4

B17
E
5D

18
E
6
A
19
A
7


C


20
E
8
A
21

B9
A
22D

10

B23

B11


C


24

B12D

25D

13
A


DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk