sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİR ANLAYIŞI ÖZELLİKLERİ TEMSİLCİLERİ

TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİR ANLAYIŞI ÖZELLİKLERİ TEMSİLCİLERİ,
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİR ANLAYIŞI, TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞAİRLER,
Toplumcu Gerçekçi Edebiyatın Özellikleri nedir?
 • Toplumcu gerçekçi şiirserbest nazım özellikleri taşır.
 • Toplumcu gerçekçi şiir, ideolojik içerikli bir şiirdir.
 • Toplumcu gerçekçi şiir, o güne kadar görülmemiş, denenmemiş bir görsellik, karmaşık biçimli teknikler barındıran bir şiirdir.
 • Politik bir içerik taşıması şiirin etkileme ve belirleme gücünü yükseltmiştir.
 • Şiirdeki paralel, simetrik akışlar ve kırılmalar Rus şair Mayakovski'den gelen yansımalardır.
 • Materyalist ve Marksist bir dünya görüşü üzerinde temellendirilmiştir.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyat, halkçılık, köycülük kavraları ile hümanist bir düşünce etrafında şekillenen bir edebiyattır.
 • Toplumcu gerçekçi anlayışın ekseninde "insan, toplum ve üretim ilişkileri" vardır.
 • Toplum için sanat anlayışı vardır.
 • Sanatkâr toplumun ruh mühendisidir.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyat eğitsel bir işlevle yüklüdür. Sosyalist bireyselliğin geliştirilmesi bu edebiyatın ana amacıdır.
 • Sanat her türlü dinsel ve töresel bağlardan kurtulmalıdır.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyata iyimser bir bakış açısı egemendir.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyatta insanı belirleyen en temel öge kollektivizmdir.
 • Nazım HikmetBeşir FuatHoca Tahsin EfendiAbdullah CevdetErcüment Behzat Lav ve Kadro dergisi yazarları (Şevket Süreyya AydemirVedat Nedim Tör ) bu edebiyat anlayışının öncüleridir.
   Serbest Nazım: 

 • Genellikle ölçü ve kafiyeye bağlı bulunmayan, dizelerindeki hece sayısı değişik olan şiirlerdir.
 • Servet-i Fünûn’dan sonra kullanılmaya başlanan bu nazım şekli günümüzde çok yaygınlaşmıştır. 
 • Ölçü ve kafiye şiire ahenk verir. 
 • Serbest nazımlarda ise bu ahenk aliterasyon ve asonanslarla sağlanır.
 • Serbest nazmın, şairlerin kullanışlarına göre pek çok çeşitleri vardır.
 • Bunun için de henüz belirginleşmiş bir kuralı yoktur.
SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR ÖZELLİKLERİ GENEL
 • Pragmatik, yani çıkarcı şiirdir.
 • Şiir tezlidir, savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.
 • Şair, toplumun bir parçası olduğu için şiirlerini toplumsal bir kaygı ile yazmalıdır.
 • Şair ancak toplum şiirleri yazarak kendini geliştirebilir. Bireysellikten önce kolektiflik vardır.
 • Dilin harekete geçiren gücünden, etkisinden yararlanılmıştır.
 • Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
 • Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.
 • Şiirde biçimden çok içeriğe önem vermişler bu sebeple de ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazmışlardır.
 • Gelecekçilik (Fütürizm) akımından etkilenmişlerdir.
Gelecekçilik (Fütürizm): 

 • 20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan bu akımın sanatçıları, şiirde temel öğelerin cesaret, isyan ve cüret olduğunu savunmuşlardır. 
 • Edebiyatın durgun değil hareketli, barışçıl değil kavgacıl olmasını istemişlerdir. 
 • Savaşı övmüşler ve geçmişi kötülemişlerdir. 
 • Türk Edebiyatında Nazım Hikmet, ünlü Rus şairi gelecekçi Mayokovski’den etkilenmiştir.

SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİRİN ÖNEMLİ                                      TEMSİLCİLERİ

TEMSİLCİLERİ
 • Nâzım Hikmet 
 • Rıfat Ilgaz 
 • Aziz Nesin 
 • Ceyhun Atuf Kansu 
 • Ahmed Arif 
 • Ercüment Behzat Lav 
 • Arif Damar 
 • Şevket Süreyya 
 • Vedat Nedim Tör 
 • Enver Gökçe 
 • Şükran Kurdakul 
 • Mehmet Başaran

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk