sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve biyokaçakçılığın önlenmesine yönelik çözüm önerilerini araştırıp sınıfınızda tartışınız.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve biyokaçakçılığın önlenmesine yönelik çözüm önerilerini araştırıp sınıfınızda tartışınız.

Bir bölgede yaşayan canlıların tür çeşidi, bu türler arasındaki genetik farklılıklar ve canlıların yaşamasına uygun yaşam alanları yani ekosistemler ne kadar fazla ise biyolojik çeşitlilik de o kadar fazladır. Ülkemiz dünya üzerinde biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ülkeler arasında yer alır. Bu zenginliğin ekonomik ve kültürel başta olmak üzere birçok faydası vardır. Ne yazık ki ülkemizde tüm dünyada bu canlı çeşitliliği tehlike altında. Küresel ısınma, iklim değişimi, fabrikaların artışı, hava su toprak kirliliği gibi birçok neden biyolojik çeşitliliğin azalması ve ekolojik dengenin bozulmasında başı çekmektedir.

Ülkemiz ve dünyamız için geç olmadan biyolojik çeşitliliğin korunması adına ve biyokaçakçılığın önlenmesi adına tedbirler alınmalıdır. Kabaca bir ülkenin başka bir ülkeye ait genetik çeşitlilikten yasal olmayan yollarla kazanç sağlamasına biyokaçakçılık denebilir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde sıklıkla görülen bu durum ülkemiz açısından da tehlike arz etmektedir. Bu tehlikelerden korunmak için atılması gereken ilk adım insanların bilinçlendirilmesi ve eğitimdir. Biyokaçakçılığın ekonomik kaygılar doğrultusunda yapılamayacağı, bu durumun ülkemiz açısından büyük zararlara sebep olacağı bilinmelidir. Canlılar için hayati tehlikeye yol açan en önemli sebep insan kaynaklı kirliliktir. Fabrikalaşma, fosil yakıtlar, kimyasal maddeler daha birçok çevre kirliliğine sebep olan maddeler ile ilgili denetlemeler düzenli yapılmalı, oluşan atık maddelerin toprağa, havaya, suya karışması engellenmelidir. Zararlı gaz üreten fosil yakıtlar yerine çevre dostu yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk