sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Bir yaşam alanındaki biyolojik çeşitliliğe yol açan faktörler nelerdir?

Bir yaşam alanındaki biyolojik çeşitliliğe yol açan faktörler nelerdir?


Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin, genetik farklılıkların ve yaşam alanlarının çeşitliliği biyolojik çeşitlilik olarak adlandırılır. Doğada her bir canlının bir görevi vardır. Biyolojik çeşitliliğin fazla olması bu görevin tam anlamıyla yerine getirilmesini sağlar. İnsanlık varoluşuyla birlikte çevresindeki bitki ve hayvanları kullanmıştır. İnsanlığın bugünkü seviyesine gelmesinde biyolojik çeşitlilik önemli rol oynamıştır. İlaç üretme, hastaları iyileştirme, tarımsal faaliyetler, iş gücü oluşturma gibi birçok alanda fazla sayıda bitki ve hayvan çeşitliliği olması insanlara fayda sağlamıştır. Özellikle çeşitliliğin fazla olduğu bölgelerde insanlar bu alanlarda ilerlemiştir.

Dünyanın her bölgesinde biyolojik çeşitlilik aynı değildir. Biyolojik çeşitliliği artıran faktörler arasında iklim şartları önemli rol oynar. Yaşam için uygun sıcaklık ve hava şartları sağlanmışsa daha farklı türlerin yaşamasına imkan sağlar. Bölgenin toprak yapısı içerisinde bulunan mineraller ve kimyasal maddeler yaşam için uygun olmalıdır. Yaşam için olmazsa olmaz sudur. Genellikle sulak bölgelerde çeşitlilik fazladır. Bölgenin farklı özellikleri bir arada bulundurması farklı canlıların varlığını da beraberinde getirir. Tüm coğrafi ve yapısal özelliklerin yanında en önemli faktörlerden biri de insandır. Geçmişte medeniyetlerin yaşadığı bölgelerde bazı bitkiler ekilmiş bazı hayvanlar yetiştirilmiştir. Bu durum genetik çeşitliliğe katkı sağlarken yine insan kaynaklı kirlilik, aşırı avlanma, doğaya zarar verme biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyen en önemli sebeplerdir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk