sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI İNDİR 2018 2019 2020
, 9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, TARİH YAZILILARI, 9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI,

YAZILILAR,9.SINIF TARİH YAZILILARI,9. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,TARİH YAZILILARI,9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI İNDİR üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız
LİNKLER ÜZERİNE TIKLAYARAK ÖRNEKLERE ULAŞABİLİRSİNİZ.

ÖRNEK YAZILIYI GÖNDEREN SEDAT ÖZDEMİR ÖĞRETMENİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ..


9.SINIF TARİH YAZILILARI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA
ÖRNEK YAZILI
👇👇👇👇


soru 1
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI (TEST) CEVAPLAYINIZ (16*3) CEVAPLARI OPTİK FORMA DOLDURUNUZ.

·       Kralın yetkileri Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılmıştır
·       Tarımı korumak ve geliştirmek için özel kanunlar yaptılar
·       Parayı bulmuşlardır.
·       Ninova da ilk kütüphaneyi kurdular

1-   Yukarıda verilen özelliklerle aşağıdaki ilkçağ uygarlıkları      eşleştirildiğinde hangi uygarlık boşta kalır?

A) Frigyalılar                   B) Hititler               C)  Lidyalılar         
D)  Sümerler                    E)  Asurlular


2-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tarih bilimini yöntemi sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Tarama-Tasnif-Tahlil-Terkip-Tenkit
B) Tarama-Tahlil-Tasnif-Terkip-Tenkit
C) Tarama-Tasnif-Tahlil-Tenkit-Terkip
D) Tarama-Tasnif-Tenkit-Tahlil-Terkip
E) Tarama-Tasnif-Tenkit-Terkip-Tahlil

Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda,hiyeroglif           yazısının kullanıldığı gümüş paralar ile yazılı antlaşma metinleri bulunmuştur.Bu belgelerden yararlanılarak o devir hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır.
3-   Yukarıdaki araştırmayı yapan tarihçi aşağıdaki tarihe           yardımcı bilimlerden hangisinden yararlanmamıştır?
A) Paleografya       B) Nümizmatik                      C) Arkeoloji
             D)  Diplomatik       E) Antropoloji

4-Tarihî olay ve olgular düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden biri değildir?
A) Biricik ve özgündür.             B) Yer ve zaman bildirir.                               C) Kısa süreli gelişmelerdir.       D) Başlangıç ve bitiş zamanı bellidir.     E) Tarihî süreçte tekrar edebilir
5-Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Tarih biliminin yöntemi diğer bilimlerden farklılık gösterir.  
B) Tarih biliminde kaynaklara ulaşmak önemlidir. 
C) Tarih bilimi diğer bilim dallarından yardım alır.                    
 D) Deney ve gözlem tarih biliminin yöntemlerindendir.   
E) İnsanların faaliyetleri tarihin konusudur.

6-• Urartular tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır.
• Mısır’da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır’ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamıştır.
 Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşlarında belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A)Coğrafya          B) Irk            C) Din         D) Kültür         E) İhtiyaçlar

7-Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir?
A) Hititler        B) Frigler        C) Urartular    D) Lidyalılar      E)Sümerler8-Tarih araştırmalarında kullanılan aşağıdaki kaynaklardan hangisi diğerlerinden daha kesin bilgiler verir?
A)destanlar          B)fermanlar             C)menkıbeler                               D)mitler                E)efsaneler

9-Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış, bu tarlaları ayırmak için Mısır’da ............... ilmi gelişmiştir. Ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamış böylelikle insan vücudunu tanımışlar, tıp ve ............... bilimlerinde gelişmişlerdir. Metindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğrudur?
A) Matematik Biyoloji                    B) Geometri Astronomi                      C) Geometri Fizik                            D) Matematik Kimya                                E) Geometri Eczacılık


10-Aşağıdakilerden hangisi I. El kaynaklar arasında yer almaz?
A)Kitabe       B)Abide        C)Ders Kitapları      D)Paralar       E)tabletler

11-İnsan ve mekanın karşılıklı etkileşimi araştıran tarihe yardımcı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nümizmatik                 B)Coğrafya                 C)Paleoğrafya  D)Siciloğrafya                  E)Onomastik

12-Bu tarihçilik anlayışında toplumun yararı için geçmişten ders çıkartılması veya bireylerin eğitilmesi amaçlanmaktadır. Öncüsü Thukydides’tir.Özellikleri verilen tarih yazıcılığı anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hikayeci Tarih Anlayışı                     B)Öğretici Tarih Anlayışı
C)Kronik Tarih Anlayışı                        D)Sosyal Tarih Anlayışı
E)Araştırmacı Tarih Anlayışı

13-Çağların, tarih öncesi çağlar ve tarihi çağlar olarak sınıflandırılmasında etkili olan gelişme hangisidir?
A)hayvanların evcilleştirilmesi                B)toprağın ekilmesi                  C)yerleşik hayata geçilmesi                     D)madenlerin kullanılması   E)yazının icad edilmesi


14-Mezopotamya’da hükümdarların başkomutan, başyargıç ve başrahip olması hangisine kanıt olarak gösterilemez?
A)kralın otoritesinin güçlü olduğuna 
B)teokratik yönetim anlayışının benimsendiğini
C)halkın yönetime katıldığını
D)kralın orduyu komuta edebildiğini
E)kanunları belirlemede kralın etkili olduğuna15-Aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnek gösterilebilir?
A)Malazgirt Savaşı                                B)İstanbul’un Fethi
C)Anadolu’nun İslamlaşması                D)I. Dünya Savaşı
E)Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı

16-1402’de Türk dünyasının liderliği için Timur ile Yıldırım Bayezid arasında Çubuk Ovası’nda yapılan Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi Anadolu’da siyasi birliğin bozulmasına yol açtı.
Yukarıdaki bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A)      Olaylar arasında sebep-sonuç bağlantısı kurması
B)      Geçmişi açıklayarak günümüze ışık tutması
C)      Olayların gerçekleştiği zamanın bilinmesi
D)      Olayın geçtiği yerin bilinmesi
E)       Olayların kahramanlarından söz edilmesi


soru 2
AŞAĞIDAKİ KLASİK SORULARI 
CEVAPLAYINIZ. 


17-Türklerin kullandıkları takvimleri sırasıyla yazınız.(10 PUAN)

18- Tarih biliminin tanımını yapınız.(15 PUAN)
soru 3
AŞAĞIDAKİ KISA CEVAPLI SORULARI CEVAPLAYINIZ.(9X3)
19-kazılar yoluyla toprak veya su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkaran tarihe yardımcı bilim dalı hangisidir?

20-Başlangıcı Hz. İsa’nın doğumu kabul edilen ve günümüzde en çok kullanılan takvim hangisidir?

21-Hikayeci tarihin öncüsü olan ve Tarihin Babası olarak adlandırılan kişi kimdir?

22-Geçmişten günümüze olayların zamanını tespit ederek sıralayan tarihe yardımcı bilim dalı hangisidir?

23-Güneş yılı esasına dayanan ilk takvimi hangi uygarlık hazırlamıştır?

24-İlk kez yazıyı bularak tarihi çağlara geçen uygarlık hangisidir?

25-İlk düzenli orduyu ve ilk imparatorluğu kuran Mezopotamya uygarlığı hangisidir?

26-Ülkelerini Satraplıklara ayıran ve bunları şah gözü veya şah kulağı ile denetleyen İran uygarlığı hangisidir?


27-Tek tanrılı dine inanan ilk topluluk hangisidir?


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk