sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 1.yazılı Klasik soruları


12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI,2018-2019 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,  YAZILI SORULARI,

DEĞERLİ DERSKONUM.COM TAKİPÇİLERİ
SİZLER İÇİN MÜKEMMEL İÇERİKLERLE YİNE BERABERİZ..
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZILI SORULARI İLE KARŞINIZDAYIZ..

SINAVI YOLLATAN DEĞERLİ ÖĞRETMENİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ...


SORULAR AŞAĞIDA

DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
12.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

Ad:                                                                            Soyad:                                          Sınıf:                               No:

SORULAR

Felsefe tarihine baktığımızda, pek çok filozofun aynı zamanda edebî bir tarzı kullandıkları görülür. İlk Çağ filozoflarından bazıları görüşlerini şiirler şeklinde dile getirmişler ve aynı zamanda ozan olmuşlardır. Platon, Nietzsche aynı zamanda büyük edebiyatçılardır. Russel, Camus, Sartre Nobel Edebiyat Ödülü'nü almışlardır. Ama bazı çok iyi filozoflar da vardır ki bunlar kötü yazar olmuşlardır. Örneğin Aristoteles, Kant gibi isimler çok iyi filozof oldukları hâlde, kullandıkları dil bakımından iyi yazar değillerdir
1) Yukarıda verilen paragrafta anlatılmak istenen nedir? Kısaca belirtiniz. (10 Puan)

Yalnız Çocuğun Azabı

Ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm. Ben de onların arasındaydım ve onların arasında büyüğüm de yoktu. Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı, sekiz yaşımdan beri çekiyordum. Ben de o muayene odasının ve nice muayene odalarının önünde senelerce bekledim. Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim, dokuzuncu hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm, camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.

Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
2) Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” isimli eserinden alınan yukarıdaki parçaya göre:                   (10 Puan)
a) Parçada bireyin iç dünyasını yansıtan cümlelerin altını çizerek gösteriniz.
b) Parça okunduğunda edebiyatın hangi bilim dalıyla ilişkisi görülür? (………………………………………)
3) Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yay ayraçlar () içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. ( 10 Puan)
“Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır (  ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana (  ) Kültürümüzün ayrılmaz ögeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor (  ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler (  ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık (  ) hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere.”
4) Aşağıda verilen cümlelerde yazım yanlışı olan kelimelerin doğrusunu parantez içine yazınız. ( 5x2=10 Puan)
a) Kipriklerini boyadığı için annesi ona kızdı.  (……………………..) 
b) 1995'deki olay hâlâ hafızalarda.                   (……………………..)             
c) Geç gelerek yine yapdı yapacağını!              (……………………..)  
d) Okul sözlük alımı için TDK’na başvurmuş. (……………………..)                
e) İstiklal Marşı 12 mart 1921'de kabul edildi.  (……………………..)
5) 1960 Sonrası Türk Hikayeciliğinde ele alınan konuları maddeler halinde yazınız. (10 Puan)

6) Aşağıdaki paragrafta kısaca tanıtılan yazar kimdir? (10 Puan)
Toplumsal değerleri, kendine özgü bakış açısı ve anlatımıyla ele alır. 1967 yılında yayımladığı “Hastalar ve Işıklar”daki ben merkezli hikâyeleriyle yeni bir hikâye dili ortaya koyar. Hikâyelerinde bireyin bilinçaltı derinliğine eğilerek ruhsal çözümlemelerde bulunur.

7) 1960’lı Yıllar Türk Hikâyeciliğinde;                   (10 Puan)
a) Hikâye yazarları hangi eğilimleri yansıtan eserler yazmıştır? (……………………………………………………..…..)
b) Bu dönemin önemli hikâyecilerini yazınız. (……………………………………………………..…………..)

8) Bu tür hikâyeler 750 kelimeden az olan hikâyelerdir. Bunlar arasında tek cümlelik hikâyeler de vardır. Hacminden dolayı hikâyenin unsurlarıyla ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmez, şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikâye kurgulanır.
Bu parçada sözü edilen hikâye türü nedir? (10 Puan)

9) Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılmış sözcükleri anlamlarına göre sınıflandırınız. (Gerçek/Mecaz)  (10 Puan)
a. Karanlıkta önümüzü görmekte zorlanıyorduk. (……………………………….)
b. Paslanan kapıyı açmak için uzun süre uğraştık. (……………………………….)
c. Bu dağın eteğinde kar hiç eksik olmaz. (……………………………….)
d. Arabanın camlarını nemli bir bezle sildi. (……………………………….)
e. Ona hediye alman çok ince bir davranıştı. (……………………………….)


10) Aşağıdaki cümlelerde ki koyu yazılmış sözcükler ile ilgili bilgileri doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.  (10 Puan)
I. Balkona astığı çamaşırlar henüz kurumamış. (temel anlamlı)  (………)
II. Kâğıtlar rüzgârın etkisiyle uçuştu. (somut sözcük) (………)
III. Caddedeki trafik levhalarını yeniliyorlar. (genel anlamlı sözcük) (………)
IV. Bu işi yapmanın bir yolu vardır. (mecaz anlamlı sözcük) (………)
V. Derenin şırıltısı kulaklarımızı okşuyordu. (yansıma sözcük) (………)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Not: Her Soru 10 Puan Değerindedir. Başarılar Dilerim…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk