sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI,
2018-2019 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,  YAZILI SORULARI,
DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 11.SINIFLAR I.DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI
ADI SOYADI:                                                              SINIFI: 10/…                           NO:                            ALDIĞI PUAN:

SORULAR

1) Aşağıdaki paragraflarda tanıtılan edebi akımların isimlerini yazınız. (5x2=10 Puan)
a) Bu edebi akımı savunanlara göre tabiattaki nesneler, dış dünya ile insanın duyuları arasında köprü kurmaya yarayan birer simge dir. Şiirde gerçeklik yerine gerçeğin insanda bıraktığı etkiler, izlenimler anlatılmıştır.  “Sanat için Sanat” anlayışına bağlıdırlar. Sanattaki fayda anlayışını reddetmişlerdir. Anlam kapalılığı ve farklı çağrışımlar yaratabilme amacı, söz sanatlarının kullanılmasına yol açmış buna bağlı olarak da ağır bir dil kullanılmıştır. Edebiyatımızda bu edebi akımı şiirlerinde uygulayan ilk kişi Cenap Şahabettin; en başarılı kullanan sanatçı ise Ahmet Haşim’dir.
Paragrafta tanıtılan edebi akım ……………………………’dir.
b) Hindistan’da Babür hükümdarlarının saraylarında İranlı şairlerce geliştirilen bir sanat anlayışıdır. 17. Yüzyıl divan şairlerinden Nef’i, Neşati ve Naili bu akımın en önemli temsilcilerindendir. 18. Yüzyılda ise en önemli temsilcisi Şeyh Galip’tir.
Paragrafta tanıtılan edebi akım ……………………………’dir
Edebi eser; dili, teması, kişileri, zaman ve mekânıyla, toplumsal gerçeğe dayanır. Bu durumda yazarın; toplumsal, tarihi ve siyasi koşulların tamamen dışında olması düşünülemez.
2) Verilen parçada edebiyatın ne ile ilişkili olduğu belirtilmiştir?

3) Aşağıdaki ifadeleri doğru (D), yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
a- (    ) Edebiyat, toplum sorununu dile getirebilir; bunu yaparken toplumsal değişime etkide bulunabilir.
b- (  ) 14. Yüzyılın ikinci yarısında İtalya’da ortaya çıkan ve 17. Yüzyılın başlarına kadar etkisini sürdüren hümanizm, “insancılık” anlamına gelmektedir.
c- (  ) Fransa’da, realist yöntemi benimseyen şiir akımına verilen addır. Bu akım Fransa’da ortaya çıkmıştır. Kurucusu Gautier’dir. 1850’den sonra, potivizmin etkisiyle gelişen akım şiire de yansımış aşırı duygusal, kişisel ve içe dönük romantik şiire tepki olarak bir şiir anlayışı ortaya çıkmıştır. Tanımlanan edebi akım “parnasizim”’dir.
d-(    )  Sebk-i Hindi, Mahallileşme, Türk-i Basit gibi akımlar Türk Edebiyatında gelişen edebi akımlardır.
e- (   ) “Gelecekçilik” anlamına gelen fütürizm akımının edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Nazım Hikmet Ran’dır.
4) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimeler ile tamamlayınız.
a- Realizmin romanda yaptığını …………………şiirde yapmıştır; bu iki akım, romantizme karşı çıkmışlardır.
b- Cumhuriyet Döneminde hikâye kitabı yayımlayan ilk yazar ……………………..’dır.
c- Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için “…………………..” konur.
d- Bir sanatçı grubunun belli bir dönemde ortak dünya görüşü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çerçevesinde oluşturulduğu edebiyat hareketine; bu anlayış ve hareket çevresinde kaleme alınan edebi eserlerin oluşturduğu bütüne ……………………. denir.
e- 1908 yılına empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. 20.yüzyılda ortaya çıkan Pablo Picosso ve Georges Braque tarafından başlatılan, Pariste gelişen bir resim akımıdır. Resim sanatındaki bu yenilik sonradan bütün edebiyat alanında etkili olmuştur. Tanıtılan edebi akım ………………………’dır.
5) Aşağıda verilen yay araçlar ( ) içine uygun noktalama işaretini koyunuz. ( 5x2=10 Puan)
Akdeniz açıklarında kaçak göçmen taşıyan bir gemi battı (  )  Gemideki göçmenleri kurtaran Maltalı bir denizci (  ) “Göçmenleri bulduğumuzda hepsi susuzluktan ölmek üzereydi.” dedi (  ) Olayı “Avrupa’nın Utancı” başlığıyla kapak konusu yapan İngiliz Independent gazetesi (  ) bu 27 göçmenin yine de şanslı olduğunu çünkü aynı bölgede son beş gün içinde dört ayrı teknenin batması sonucu toplam 120 Afrikalının öldüğünü bildirdi(  )
6) ) Aşağıda verilen cümlelerde yazım yanlışı olan kelimelerin doğrusunu parantez içine yazınız. ( 5x2=10 Puan)
a) Yine çocukça hareketler sergiliyordu.          (……………………..) 
b) 1995'deki olay hâlâ hafızalarda.                   (……………………..)             
c) Geç gelerek yine yapdı yapacağını!              (……………………..)  
d) Okul sözlük alımı için TDK’na başvurmuş. (……………………..)                
e) İstiklal Marşı 12 mart 1921'de kabul edildi.  (……………………..)
7) Cumhuriyet Döneminin 1923-1940 yıllarında yazılmış hikayenin genel özelliklerini maddeler halinde yazınız.8) Cumhuriyet Döneminin 1940-1960 Döneminde yazılan hikayeler hangi eğilimleri yansıtmaktadır. Maddeler halinde yazınız.


“Yedi Meşaleciler topluluğunun tek hikayecisidir. Asıl başarısını korku hikâyelerinde sağlamıştır. Konusunu Arap dünyasından alan masalımsı hikayeler yazdıktan sonra realist hikayeyi benimsemiş ve gerçekçi hikayeler yazmıştır.”
9) Paragrafta tanıtılan hikâye yazarı kimdir ?


10) Aşağıda verilen cümlelerin ögelerini bulunuz.
a) Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur.


b) Toprak, bu aylarda baş döndürücü kokular yayar.


c) Ozan, düşünceyi duygu haline dönüştürünceye kadar yoğurur.

d) Toprak, harıl harıl çalışan bir kimyacıdır.


e) Her yazı ya da yazınsal yaratı, insanoğlunun düşünce ve duygu evrenini zenginleştirir.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Not: Her soru 10 puan değerindedir. Sınav süresi 40 Dakikadır.  Başarılar dileriz.DİĞER TÜM 1.DÖNEM 1. YAZILI ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLA

3 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk