sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 105 2018 2019

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019
Meb yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR
DİĞER SAYFALARIN TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLAAAAAAA
...
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı


12. Onun şiirinin üçüncü dönemi olarak kabul edilen ve nazım şeklindeki değişiklik denemeleriyle bir öncekinden ayrılan şiirler kümesi bu dönemde kaleme alınmıştır. “Gazelden vatanî şiire” geçiş manzarası arzeden ve onun şiirde ikinci dönemini karakterize eden şiirleri Hamaset Kasidesi, Lâzımsa, Rağmına gibi gazelleri, iki Murabbası, Vatan Yahut Silitre’deki Vatan Türküsü, aynı eserdeki Kavga Türküsü (Savaş Türküsü) ise; üçüncü dönemin özelliklerini de Vâveylâ, Hilâl-i Osmanî, Gece adlı kıta, Rüzgâr, Selim-i Evvel kasidesi gibi şiirleri aksettirir. Son dönem şiirlerinde Abdülhak Hâ- mid’in tesiri varlığını kuvvetle hissettirir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?A) Cenap Şahabettin
B) Namık Kemal
C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Tevfik Fikret
  • Cevap B
13. Mukaddes yersiniz billâh hazindir hâliniz ammâ, Ey istihbâr-ı firkatle perîşân olduğum yerler.
Nasîb olsa ne var bir gûşenizde cismimin hâki
Hayâtımda size yârimle mihmân olduğum yerler.
Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Lirik bir söyleyiş hâkimdir.
B) Söz sanatlarına başvurulmuştur.
C) Tanzimat Dönemi şiiridir.
D) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) “ba / ca” şeklinde uyaklanmıştır.
  • Cevap -D
14. Virgülle ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi yay ayraç içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. (Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.)
B) Şiirde ağır bir dil kullanmış, kimi zaman Türkçe sözcüklerle Fransızca sözcükleri uyaklamıştır. (Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.)
C) Bir oğlunu, bir goncanı kurban ettin çok mudur? (Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarının arasına konur.)
D) O, anlamın beyitte tamamlanması geleneğine karşı diğer dizelere yayılması çığırını açmıştır. (Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur.)
E) Halk için, halkın konuştuğu dille, hece ölçüsüyle yazılan bu şiirler millî duyguları dile getirir. (Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konur.)
  • Cevap-E
,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI MEB,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,meb yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT BİRYAY YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları meb ,meb yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları meb yayınları 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk