sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 87

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

...11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı
1. Şiirin temasını belirleyiniz. Tema, evrensel bir niteliğe mi sahip? Açıklayınız.
 • Cevap: Tema: Şiir hayatın başlangıç ilerleyiş ve bitişini merdiven imgesiyle anlatmaktadır. Evrensel bir niteliğe sahiptir. Çünkü yaşam bütün insanlar için vardır ve aynı şekilde ölümle son bulur. 
2. Okuduğunuz şiirin sizde uyandırdığı yoğun duygu nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Ben de yaşam aşamalarını ve hayatın ne kadar kısa geçici olduğunu farkettim. Yoğun şekilde hayatımın amacı üzerine düşündürdü beni. 
3. Bu şiirde belli bir düşünce mi yoksa güzel duygular mı işlenmeye çalışılmıştır? Açıklayınız.
 • Cevap: Bu şiirde ikisi de işlenmiştir. Ancak yaşamın gelip geçiciliği ve yaşamın aşamaları düşüncesi daha ağır basmaktadır. 
4. Merdiven şiirinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
 • Cevap: Yazar dönemine göre ağır bir dil kullanmakla beraber sembolist bir şair olduğu için bir çok duygu ve düşüncesini semboller aracılığı ile okura sunmuştur. Mesela yaşamı çıkılan merdivenlere benzetmiştir. 
5. Merdiven adlı şiir, ilk bakışta açık ve anlaşılır bir şiir olarak algılanır fakat derine inildikçe kişisel duygulara ve hayal gücüne bağlı olarak farklı yorumlanabilmektedir. Örneğin “semâ” kelimesi bir ideal veya ölüm olarak yorumlanabilir. Bu bilgiden hareketle “merdiven” kelimesinin sizde uyandırdığı çağrışımları belirtiniz.
 • Cevap: Merdiven bana hayatın aşamalarını çağrıştırmaktadır. Mesela çocukluk ilk basamaklar merdivenin bittiği yer ise son basamaklar yani ölümü çağrıştırmaktadır. 
6. Aşağıda verilen dizelerdeki edebî sanatları bulunuz. Edebî sanatların şiire katkısını değerlendiriniz.
 • Cevap: Sanatlar şiire anlam ve akıcılık bakımından derinlik kazandırmıştır. 
 • ................ ....................
a. “Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
 • Cevap: BENZETME: Aşk ateşinden yanan aşıkları alev gibi dallarda duran bülbüllere benzetmiştir. 
b. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer
 • Cevap: BENZETME VE İSTİFHAM: Mermerin renginden dolayı aldığı görünümü tunca benzetmiştir. Aynı zamanda soru sorma sanatı da kullanılmıştır. 
7. “Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller ” dizelerini okuyunca gözünüzün önünde nasıl bir tablo canlanmaktadır? Bu dizelerdeki “gül, bülbül, alev” kelimeleri arasındaki ilişkiyi dikkate alarak soruyu cevaplayınız.
 • Cevap: Akşam vaktinin görünümü güneşin batışının kızıllığı sanki dallarda duran aşık bir bülbülün aşkından dolayı yüreğinin kanamasına benzetmiştir. Etkili bir benzetmedir. 
8. Şiirin tamamında “r” sesinin sürekli tekrar edilmesinin şiire etkisi nedir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
 • Cevap: Şiirde ahengi sağlamaktadır. Şiirde aliterasyon yani dize içinde aynı sessiz harflerin tekrarının olması şiiri tekdüzelikten kurtarmış ve şiiri daha ahenkli hale getirmiştir diyebiliriz. 
9. Okuduğunuz şiirin kafiyelerini, kafiye dizilişini ve rediflerini bulunuz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 • Cevap:Ahmet Haşim Merdiven Şiirinin Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk kafiye ve rediflerle sağlanmıştır.Ahmet Haşim Merdiven Şiirinin Kafiye ve Redifleri:
  Yaprak-ağlayarak= –rak’lar zengin kafiye
  Solmakta/olmakta = —ta’lar redif  –mak’lar redif  ol’lar tunç kafiye
  Dolmakta/olmakta = —ta’lar redif  –mak’lar redif  ol’lar tunç kafiye
  Güller/bülbüller = ler’ler redif    ül’ler tam kafiye.
a. Kafiyeler biçim açısından kusursuz şekilde oluşturulmuş mu?
 • Cevap: Evet oluşturulmuştur. Çünkü Ahmet Haşim biçime önem veren bir şairimizdir. 
b. Redifler şiirde hareketin devamlılığını hissettiriyor mu?
 • Cevap: Hissetiriyor. 
10. Şiirin söyleyicisini ve söyleyicinin şiirde hitap ettiği kişiyi belirleyiniz. Söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
 • Cevap: Şirin söyleyicisi aynı zamanda şiirin şairidir. Hitap edilen kişiyle bağ kurmak ve ona doğanın tasvirini yaşamın anlamını sunmaya çalışmaktadır. 
11. Şiirde geçen renklerle şairin ruh dünyası arasında bir ilişki kurmaya çalışınız. Sınıfınızda sözlü olarak dile getiriniz. Şairin renklere yüklediği anlamları arkadaşlarınızla bulunuz.
 • Cevap: Şiirimizde önemli yeniliklerin ismi olan Ahmet Haşim özellikle Sembolizm etkisinde yazmış olduğu şiirleriyle edebiyatımızda ses getirmiş bir şairdir. Sembolistler için renklerin önemi büyüktür. Tablo yapar gibi kelimelerden resim yapmak için renklerin isimlerinden ve anımsattıklarından faydalanmışlardır. 
......
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk