sponsorlu reklam Admatic -sponsor

İnsanın doğaya karşı sorumlulukları nelerdir?

 İnsanın doğaya karşı sorumlulukları nelerdirDoğa insanlar , hayvanlar , birkiler ve mikroorganizmalar da dahil olmak üzere tüm canlı ve cansız varlıkların yaşam alanıdır . Hepimizin içerisinde yaşadığımız doğaya karşı bazı sorumlulukları vardır . Bu sorumluluklarımız şunlardır :

- Fabrikaların zehirli gazlarını havaya karıştırmamalı , zehirli atıklarını ise suya ve toprağa karıştırmamalıyız .
- Çöplerimizi belirlenen yerlere atmalı , denizleri , gölleri , akarsuları ve yeşil alanları çöpler ile kirletmemeliyiz .
- Çevre dostu yakıtlar kullanmalıyız .

-Dünyanın akciğerleri olan ormanlardan izinsiz kesim yapılmamalıdır .
-Bilinçsiz bir şekilde ormanlık alanları tahrip ederek yerleşime açmamalıyız . 

İnsanın Doğaya Karşı Sorumlulukları

 • Fosil yakıtların daha az kullanılarak, rüzgar ve güneş enerjisi gibi temiz enerjiye geçilmeli.
 • Tarım yapmak, yeni yerleşme alanları açmak ya da sanayi tesisleri kurmak için ormanlar yok edilmemeli.
 • Orman yangınlarına karşı insanlar eğitilimeli ve bilinçlendirilmeli.
 • Bilinçsiz bir şekilde avlanarak bitki ve hayvan türlerini yok edilmemeli.
 • Kirli atıklar evlerden ve fabrikalardan suya bırakılmamalı.
 • Tarım toprakları zararlı kimsayal ilaçlarla ve gübrelerle kirletilmemeli.
 • Fabrikaların bacalarından, egzozlardan, termik santrallerden ve evlerden çıkan zehirli gazlar azaltılmalı.
 • Termik ve nükleer santrallerden çevreye zararlı atıklar bırakılmamalı.
 • Evlerden ve fabrikalardan çıkan çöpler çevreye bırakılmamalı.
 • Radyoaktif atıklar ve nükleer denemeler azaltılmalı ve ortadan kaldırılmalı.
 • Gürültü kirliliğini azaltacaklar önlemler alınmalı.
 • Yanlış aydınlatma kullanılarak ışık kirliliğine neden olmamalı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk