sponsorlu reklam Admatic -sponsor

7.Sınıf Matematik ders kitabı cevapları Koza Yayınları sayfa 49 50 2018 2019

2018 2019 7.Sınıf Matematik ders kitabı cevapları Koza Yayınları

7.Sınıf Matematik ders kitabı cevapları Koza Yayınları, 2018 2019 7.Sınıf Matematik ders kitabı cevapları Koza Yayınları, 7.Sınıf Matematik ders kitabı cevapları, 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları

👇👇👇

TÜM SAYFALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZZZ.....

SORULAR

5. Aşağıdaki işlemlerin sonuçları kutularda verilmiştir. İşlemler ile sonuçlarını eşleyiniz.
6. Bir balıkçının attığı olta deniz seviyesinin 23 m altındadır. Bir süre bekleyen balıkçı, oltasını 7 m yukarıya çıkarıyor. Bu balıkçının oltasının deniz seviyesine olan uzaklığı kaç metredir?
A. +30 B.+16 C. -30 D. -16
7. (-37) + ▲ = (+12) + (-37) eşitliğinin doğru olabilmesi için ▲ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. +25 B. +12 C. -25 D. -37
8. [(-4) + ■] + (+10) = (-4) + [(-5) + (+10)] eşitliğinin doğru olabilmesi için ■ yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A. +10 B. -4 C. -5 D. -10
9. (-29) + 0 + (+13)2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 168 B. 140 C. -140 D. -168
10. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Bu işlemler ile kutulardaki cevaplarını eşleştiriniz.
11. [(-8) . (-3)] * [(+51) * (-171)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. -8 B. -6 C. +3 D. +8
7. Sınıf Koza Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

7. Sınıf Koza Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

SORULAR

12. Bir soğuk hava deposundaki sıcaklık, soğutucu çalıştırılınca her saatte 2°C düşmektedir. Deponun ilk sıcaklığı +7°C iken soğutucu çalıştıktan 8 saat sonra deponun sıcaklığı kaç derece Celcius olur?
A. -9 B. -8 C. -7 D. -6
13. Aşağıda tekrarlı çarpımları verilen tam sayıların üslü nicelik biçiminde yazılışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
14. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
• Negatif bir tam sayının tek kuvveti……………., çift kuvveti ise……………..bir sayıdır.
• Bir tam sayı -1 ile çarpıldığında çarpım bu tam sayının……………………………..olur.
• 0’ın, 0 hariç bir tam sayıya bölümü…………….eşittir.
15. ▲ . (-17) = 0 eşitliğinin doğru olması için ▲ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. +1 B. 0 C. -1 D. -17
16. (-19) . (+13) = (+13) . • eşitliğinin doğru olması için • yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. -19 B. -13 C. +13 D. +19
17. [(-12) . (-5)] . (+10) = (-12) . [▲ . (+10)] eşitliğinin doğru olması için ▲ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. +10 B. +1 C. -5 D. -12
18. (-7) . [(-10) + ■] = [(-7) . (-10)] + [(-7) . (+16)] eşitliğinin doğru olması için ■ yerine aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır?
A. -7 B. -10 C. -16 D. +16
19. (-8) . ▲ = -8 eşitliğinin doğru olması için ▲ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. +1 B. 0 C. -1 D. -8
7. Sınıf Koza Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

TÜM SAYFALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZZZ.....

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk