sponsorlu reklam Admatic -sponsor

1923-1940 Arası Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayeciliği

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikaye (1923-1940) 1923-40 arası hikaye yazarları 1923 ve 1940 Türk edebiyatında Hikaye Cumhuriyet Dönemi hikayeleri 1923 ve 1940 türk edebiyatında hikaye 11. sınıf 1940 ve 1960 arası hikaye temsilcileri cumhuriyet döneminde hikaye 1940-1960 1923 ve 1940 Arası Hikâye Yazarları ve Eserleri Cumhuriyet Dönemi Hikaye Yazarları ve Eserleri 1923 1940 Arası Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayeciliği, CUMHURİYET DÖNEMİ 1923-1940 HİKAYECİLİĞİ, 

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

 

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

 

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için1923-1940 Arası Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayeciliği üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikaye (1923-1940)
 • Millî Edebiyat sanatçılarının da eser vermeye devam ettiği Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikâyeler yazılmıştır.
 • Milli Edebiyat döneminde önemli olan olay hikâyesinin yanında durum hikayeleri de yazılmaya başlandı
 • Dili sadeleştirme düşüncesinden dolayı konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark ortadan kalkmaya başladı.
 • Eğitim ve öğretimin yaygınlaşmasıyla okur yazar oranı arttı.
 • Milli Edebiyat döneminde başlayan Anadolu’ya yöneliş hız kazandı.
 • Halkın dertlerini, problemlerini ve Anadolu’nun güzelliklerini işlediler.
 • Anadolu efsanelerinden, masallarından ve mitolojiden yararlandılar.
 • Halk arasında yaşayan her türlü kültür unsurunu sanat eserlerinde işlediler.
 • Bu dönemde roman, hikaye, tiyatro, gezi ve hatırat türlerinde de bir sadeleşme, kültür varlıklarımızdan yararlanma göze çarparken; roman ve hikayede gerçekçilik akımı ön plana çıkar.
 • Genellikle Cumhuriyet devrimleri, ağa- köylü, patron- işçi, kadın- erkek çatışması gibi konular işlenmişti.

 • Bu dönemde bazı sanatçılar hikâyelerinde toplumsal konuları, Cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele alırken bazıları da bireyin iç dünyasını esas alan hikâyeler yazmıştır. 

Bu yıllarda Reşat Nuri Güntekin’in Leyla ile Mecnun; Fahri Celalettin Göktulga’nın Telak-ı Selase; Ercüment Ekrem Talu’nun Teravihten Sahura; Nahid Sırrı Örik’in Eski Resimler; Sadri Ertem’in Bacayı İndir Bacayı Kaldır; Memduh Şevket Esendal’ın Otlakçı, Pazarlık; Sabahattin Ali’nin Ses, Kamyon; Sait Faik Abasıyanık’ın Son Kuşlar, Lüzumsuz Adam adlı eserleri tanınmış hikâye örneklerindendir.

Milli Edebiyat döneminde önemli olan olay hikâyesi yerini durum hikâyesine bıraktı.

OLAY HİKÂYESİ
Olay hikâyesi, bir olay çevresinde gelişen ve sonuçlanan hikâyelerdir. Bu hikâye türünde ana olay
“serim, düğüm, çözüm” bölümleriyle anlatılır. Olay örgüsü hikâyenin en önemli yapı unsurudur. Kişiler bu olayın çevresinde kurgulanır. Olay hikâyesinde çatışma ön plandadır. Hikâye sürekli bir aksiyon (hareketlilik) içerir. Mekânla kişiler arasında güçlü bir ilişki vardır. Kişi ile kişinin yaşadığı çevre bütünlük gösterir.
Ayrıntının önemsendiği bu hikâye türünün ilk önemli örneklerini Fransız yazar Maupassant verdiği
için bu tarz hikâyeye “Maupassant tarzı hikâye” de denir. Ayrıca bu tarz hikâyeye “klasik hikâye”
de denir. Bizim edebiyatımızda Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay gibi birçok
yazar bu tarz hikâyelerle tanınmıştır.


DURUM HÎKAYESİ
Durum hikâyesi, yaşamın veya insan davranışlarının bir kesitini veren hikâyelerdir. Bu hikâye türünde büyük olaylar anlatılmaz. Olay basitleştirilir veya olaya çok önceden olmuş izlenimi verilir. Hikâyenin merkezi olay değil olayın çevresindeki durum ve duygulardır. Olaydan çok psikolojik tahlillere yer verilir. Amaç, okurda bir izlenim uyandırmaktır. Kişiler fazla idealize edilmez. Mekân tasvirlerine ağırlık verilmez. Bir girişe ihtiyaç duyulmadan doğrudan durum (kesit) anlatılır, sonuç bölümüne de genellikle yer verilmez. 

Rus yazar Çehov bu hikâye türünde ilk eserleri verdiği için bu tarz hikâyeye “Çehov tarzı hikâye” de
denir. Ayrıca bu tür hikâyeye “kesit hikâyesi” de denir. Bizim edebiyatımızda Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Tarık Buğra gibi birçok yazar bu tarz hikâyelerle tanınmıştır.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk