sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 72

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı
5. Şair, hürriyet aşkını ifade etmek için şiirsel anlatımdan niçin yararlanmıştır? Açıklayınız.
 • Cevap: Çünkü bazı duyguları en iyi anlatan tür şiirdir. Şiirde her türlü coşkuyu ve mesajı kısa yoldan etkili bir şekilde vermek mümkündür. 
6. Okuduğunuz şiirde divan şiirine özgü mazmun var mıdır? Örnek veriniz.
 • Cevap: Var. Kemend-î can-güdâzı ejder-î kahr olsa cellâdın kullanımı divan edebiyatında can alan sevgili için kullanılırken şair burada sevgili yerine hürriyet düşüncesi için bu benzetmeyi kullanmıştır. 
 • Benzer bir kullanım Ne efsun-kâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyet dizesinde de görülür. Sihirli olan sevgili yerine hürriyet kavramı düşünülmüştür. 
7. Hürriyet Kasidesi şiirinin nazım biçimi özelliklerini ve türünü belirleyiniz. Defterinize yazınız.
 • Cevap:
 • Şiirin nazım biçimi: Beyitlerle yazılmış, aruz ölçüsü kullanılmış, aa xa xa xa şeklinde bir kafiye örgüsü vardır.
 • Nazım türü: Kaside
8. “Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten” beyitindeki söz sanatlarını bulunuz.
 • Cevap: Kişileştirme: Hürriyet sihirli bir insan yüzü gibi düşünülmüştür. 
 • Kişileştirme: Aşk esir alan bir sahip gibi düşünülmüştür. 
9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyerek aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz, ahenk unsurlarının şiire katkısını değerlendiriniz.
 • Cevap: 
10. Okuduğunuz şiirde şairin Osmanlı tarihine hayranlık duyduğu beyitler hangileridir? Bunlardan yola çıkarak şairin Osmanlıya bakışını değerlendiriniz.
 • Cevap:
Biz ol nesl-î kerîm-î dûde-yî Osmâniyânız kim
Cihan-gîrâne bir Devlet çıkardık bir âşiretten
Şair bu dizelerde bir aşiret çadırından  bütün dünyaya hükmeden koca bir imparatorluk kurduklarını gururla bahsetmektedir. Çünkü Osmanlı savaşçı ve esarete boyun eğmeyecek yüce bir imparatorluktur. 

............
...........

11. I. Dönem Tanzimat sanatçıları, düşüncelerini halka duyurabilmek için sade bir dil kullanmayı savunmuşlardır. Okuduğunuz şiiri bu açıdan değerlendiriniz.
 • Cevap: günümüze göre ağır bir dile sahipse de o dönemin koşullarına göre sade bir kullanılmaya çalışmış olan şair yine de bazı kısımlarda eski ağır ve süslü dil alışkanlığından kurtulamamıştır. 
12. Edebiyatta düşünceyi ön plana çıkarmak isteyen Namık Kemal, okuduğunuz şiirde bir sanat endişesi taşıyor mu? Şiirin son beyitinden hareketle soruyu cevaplayınız.
 • Cevap: Elbette taşımaktadır. Çünkü söyleyiş güzelliği de şair için önemlidir.  Anlatmak istediği konu önemli olsa da onun nasıl anlatıldığı da şair için önem arz etmektedir. 
13. Söyleyici; şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi veya varlıktır. Şiirin söyleyicisini bulunuz. Şiirde söyleyicinin coşkulu bir söyleyişte bulunduğu beyitleri tespit ediniz. Bunun nedenlerini sözlü olarak sınıfınızda belirtiniz.
 • Cevap: Şiirin söyleyicisi yine şairin kendisidir. Ben dili kullanılmıştır. 
 • Civân-merdân-ı milletle hazer gavgaadan ey bî-dâd
  Erir şemşîr-i zulmün âteş-î hûn-î hamiyyetten
 • Biz ol nesl-î kerîm-î dûde-yî Osmâniyânız kim
  Cihan-gîrâne bir Devlet çıkardık bir âşiretten
 • gibi dizelerde coşkulu söyleyişe rastlamak mümkündür.
 • ............
  ...........

14. Okuduğunuz şiirden, günümüz demokrasi anlayışına yakın düşünceleri bulunuz.
 • Cevap: Hürriyet düşüncesi ve her milletin özgür bağımsız yaşama düşüncesi demokrasi düşüncesiyle uyuşan kısımlardır. 
15. “Hürriyet, adalet, eşitlik” düşüncelerinin dile getirildiği beyitleri tespit ediniz. Fransız Ihtilali’nin metne etkilerini değerlendiriniz.
 • Cevap: Ne gam pür âteş-î hevl olsa da gavgaa-yı hürriyet
  Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretten
 • Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yi hürriyet
  Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyetten
 • Fransız ihtilali dünyaya yayılan hürriyet eşitlik bağımsızlık gibi duygular bu şiirde de görülür.

TÜM SAYFALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk