sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 63

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

.....10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı
A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (..Y..) Cumhuriyet Dönemi’nin 1923 – 1940 yıllarında sadece olay hikâyesi türünde hikâyeler yazılmıştır.
2. (.D..) Olay hikâyesi, olay çevresinde gelişen edebî metinlerdendir.
3. (.Y..) Olay hikâyesinde olayların sonuçları okurun yorum ve çağrışımlarına bırakılır.
4. (.D..) Durum hikâyesinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri yer almaz.
5. (.D..) Olay hikâyelerinde mekân çok önemliyken durum hikâyesinde mekân, fazla önemsenmez.
6. (.Y..) İç çözümleme, bir anlatım tekniğidir ve bu teknikte anlatıcı / yazar, anlatımın dışındadır.
7. (.D.) Bir hikâyenin yapı unsurları denince akla olay, kişi, mekân ve zaman unsurları gelir.
8. (.Y..) Kesit hikâyesi de denen durum hikâyesi, Maupassant’ın geliştirdiği bir hikâye türüdür.
9. (.Y..) Cumhuriyet Dönemi’nin 1923 – 1940 yıllarında millî–dinî duyarlılığı yansıtan eğilim,
toplumcu–gerçekçi eğilim ve bireyin iç dünyasını yansıtan eğilim olmak üzere üç temel anlayışta hikâyeler yazılmıştır.
10. (.D..) Öküzden Tayyare, Eskici, Gamsız’ın Ölümü hikâyelerinin ortak yönü Maupassant tarzı hikâye
olmalarıdır.
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
hikâye, Maupassant tarzı, durum hikâyesi, olay hikâyesi, Cumhuriyet Dönemi, klasik hikâye, bilinç akışı, bakış açısı, Halikarnas Balıkçısı, Boccaccio, Tarık Buğra)
1. Çehov tarzı hikâyeye……….. durum hikâyesi…………………………………..de denir.
2. Ömer Seyfettin,…………….Maupassant tarzı………………………………hikâyeciliğin temsilcisidir.
3……………. Boccaccio…………………………….., Decameron adlı hikâyeleriyle hikâye türünün ilk örneklerini vermiştir.
4. Fransız edebiyatı yazarlarından Maupassant’ın adıyla bilinen hikâye türüne …….olay hikâyesi,……………………
denir.
5. Sait Faik Abasıyanık,………., Cumhuriyet Dönemi……….hikâyecilerimizdendir.
6 …………………..bilinç akışı ………tekniğinde kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde,
çağrışımlarla, zıplamalarla farklı yönlere gider.
7 ……………….Halikarnas Balıkçısı. ……, bireyin iç dünyasını esas alan bir anlayışla denizle ilgili hikâyeler
yazmış bir yazardır.
8 ………….Tarık Buğra……..……………………., Cumhuriyet Dönemi’nde hikâye türünde eser vermiş sanatçılardandır.
9. Batılı tarzda ilk……….….hikâye… …….örnekleri, edebiyatımızda Tanzimat Döne-
mi’nden itibaren verilmeye başlanmıştır.
10…………………..olay hikâyesi, …, “serim, düğüm, çözüm” bölümlerine sahiptir; olay örgüsü
hikâyenin en önemli yapı unsurudur.
a) millî-dinî duyarlılık
b) hikâye
c) Tüneldeki Çocuk ç) Ekmek Kavgası
d) kesit hikâyesi
e) Olağan İşler
f) özetleme
g) Rus edebiyatı
ğ) karakter
h) İtalyan edebiyatı
(h) Boccaccio
(ç) Orhan Kemal
) kişi
( c) Sait Faik Abasıyanık
( d) durum hikâyesi
e) Reşat Nuri Güntekin
b) öykü
a) Bahaeddin Özkişi
(f ) anlatım tekniği
(g ) Anton Pavloviç Çehov
(x ) Refik Halit Karay....
  • ........................

SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk