sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 23 2018 2019

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI 2018 2019
ekoyayyayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALARTÜM SAYFALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA
.........10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı
A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (..D..) Edebiyat, toplum sorunlarını dile getiren ve bunu yaparken de toplumsal değişime etkide
bulunan bir sanat dalıdır.
2. (..Y..) Her edebî eser, bir edebiyat akımına bağlı olarak yazılmak zorundadır.
3. (..) Edebiyat alanında yazılan eserler, sanat veya edebiyat akımlarını oluşturabilir.
4. (..Y..) Sunum sırasında slaytlardaki yazıları aynen okumak, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir etki
oluşturur.
5. (..D..) Edebî eserler genellikle belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır.
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
(parnasizm, realizm, natüralizm, sembolizm, klasisizm, romantizm)
1………. natüralizm…… …………………………….akımında insan; günlük yaşamında, işinde ve toplum yaşamında
doğal ilişkileri içinde gösterilir.
2. Şiir türünde daha çok ön plana çıkan bir edebî akım olan………………….parnasizm………………………………., sanat
eserinin değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil; duygu ve düşüncelerin, işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, ayrıca kelimelerin müzik ve simge değerine dayanılarak en anlatılmaz duygu inceliklerinin bile sezdirilebileceğini savunan bir akımdır.
3. 19. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole yer veren sanat akımı,…………………………..
………….. sembolizm…………….dir.
4 ……………..romantizm……………………………………….. “Sanat sanat içindir.” ilkesini benimseyen, genellikle şiirde
kendini gösteren bir edebiyat akımıdır.
5 …………………… klasisizm…………………………………….Eski Yunan ve Roma sanatından, edebiyatından kaynaklanan,
17. yüzyılda Fransa’dan yayılan sanat ve edebiyat çığırıdır.
C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.
a) sürrealizm
b) romantizm
c) natüralizm
ç) sembolizm
d) realizm
e) simgecilik
gerçekçilik (realizm)
doğalcılık ( natüralizm)
gerçeküstücülük (sürrealizm)
simgecilik ( sembolizm)
coşumculuk (romantizm)
izlenimcilik (simgecilik)
Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
1. Edebiyatın toplumsal yaşamı etkilediğini konu edinen eserlere bir örnek veriniz.
 • Cevap:  Cumhuriyet Dönemi’nin önemli romancılarından Reşat Nuri Güntekin‘in yakın zamanda televizyon dizisi olarak da uyarlanan ünlü Çalıkuşu romanında idealist bir öğretmen olan Feride‘nin hikayesi anlatılmıştır. Roman yayımlandıktan kısa bir süre sonra İstanbul’da yüzlerce genç kız, Anadolu’ya öğretmen olarak gitmek için yetkililere başvurmuştur. Hatta bu karakter toplum tarafından o kadar sevilmiştir ki  anneler ve babalar çocuklarına bu ismi vermeye başlamışlardır.
2. Toplumsal sorunlara değinen edebî eserlerin topluma yararları hakkında bilgi veriniz.
 • Cevap: Edebiyat toplumla etkileşim içindedir. Toplumdaki gelişme ve değişmeler edebiyatı etkiler ve yönlendirir. 20 yy.da yaşan birçok olay bu anlayışla dile getirilmiştir. Bu anlayış doğrultusunda roman, şiir ve öykü türlerinde eserler vermişlerdir. Şairler içinde bulunduğu toplumun sorunlarıyla ilgilenir. Bu sorunları hem dile getirirler hem de kendi ideolojileri doğrultusunda çözüm yolları sunarlar. Bireysellik yoktur. Kollektiflik vardır.
3. Edebiyat akımlarının sanatçılara katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
 • Cevap:  Edebiyat Akımlarının Sanatçılara Katkıları Nelerdir?
  • Edebiyat akımları, sanat değeri ve anlatım gücü yüksek eserlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.
  • Sanatçıların kendi ideallerine uygun eserler vererek çığır açmalarını sağlamıştır.
  • Edebiyat akımları edebiyatı çeşitlendirip, monotonluktan kurtarmıştır.
  • Sanatçılar farklı görüş ve duyuşlarını ifade etme  imkanı bulmuşlardır.
  • Her yeni edebî akım kendinden öncekini eleştirmiş, reddetmiş, hayal ve hakikati karşılaştırmış, farklı bir düşünceyi ortaya koymuştur.
4. Bir sunum yapılırken uyulması gereken beş temel ilkeyi yazınız.
 • Cevap:  Sunumun ilk slaytı kapak sayfasına benzetilebilir. Burada konu başlığı ve hazırlayanlara ait bilgiye yer verilir.
 • İkinci slayt, içindekiler sayfasına benzetilebilir. Burada üzerinde durulacak konu başlıkları maddeler halinde kısaca belirtilir.
 • Üçüncü slayt, giriş bölümü gibi düşünülebilir. Burada çalışmanın amacı kısaca açıklanır.
 • Amacın açıklanmasından sonra ikinci slaytta belirtilen konu başlıkları hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir. Her alt başlık için yeni bir slayt oluşturulması idealdir.
 • Bu yeni slaytlarda alt başlıklarla ilgili çok temel bilgi maddeler halinde verilir. Ancak her madde sözlü sunum sırasında açıklanır.
 • Daha sonra çalışmanın gelişme bölümüne geçilir. Burada işlenecek konu başlıkları ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir.
 • Her alt başlık için yeni bir slayt oluşturulması idealdir. Bu yeni slaytlarda alt başlıklarla ilgili çok temel bilgi maddeler halinde verilir. Bu kısmın konu ile ilgili görsel materyallerle (resim, grafik, animasyon, harita vb.) desteklenmesi metinlere efekt konulması sözlü sunumun etkisini artırır. Başlıklara efekt konulmaz.
5. Klasisizm akımının Türk edebiyatını fazla etkilememesinin nedenlerini açıklayınız.
 • Cevap:  Türk edebiyatı Batı’ya açıldığında klasisizm dönemi kapandığından, bu akımın etkisi Türk edebiyatında fazla görülmez.
TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLAAAAAAA


SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,,157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, vediğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI 2018 2019, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI EKOYAY  YAYINLARI, 11 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI EKOYAY ,11.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,ekoyay yayınları 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları,11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2018 2019, 11.SINIF EDEBİYAT EKOYAY  YAYINLARI CEVAPLARI,11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay ,ekoyay yayınları 11 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,11.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları ekoyay yayınları Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk