sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları sayfa 48-49 2018 2019

2018-2019 10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları
” öğrencilerin anlayacağı ve en basit-hızlı şekilde ödevlerini çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Özellikle bilgiye dayalı sorular ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmıştır. Cevaplar ise düzgün bir Türkçe’yle ve yazım kurallarına dikkat edilerek verilmiştir.

..

SORULAR

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı
1. Ana problemin hangi paragrafta yer aldığını altını çizerek belirtiniz.
  • Cevap1. Paragrafta: Yaptığı incelemeler doğrultusunda nedenselliğin mantıksal olarak zorunlu bilgi sağlamayan bir alışkanlık olduğunu ve insanın doğanın işleyişinin bilgisine kesin olarak ulaşamayacağını ileri sürer
2. Metindeki sav ve kanıtları bularak altını çiziniz.
  • Cevap:  Örneğin metallerin ısıtılması sonucu genleşme olacağı söylenebilir. Hume’a göre metalin ısıtılmasına
    A olayı, metalin genleşmesine B olayı dersek “A olayı B olayının nedenidir.” tarzında formüle edilebilecek bu söyleyiş aslında mantıksızdır ve daha önceki deneyimlerin hatırlanmasından ibarettir. Gündüzün geceyi, gecenin de gündüzü izlemesi onların birbirinin nedeni olduğunu göstermediği gibi.
3. Hangi paragrafta probleme yönelik görüş ileri sürülmüştür? Altını çizerek belirtiniz.
  • Cevap: Nedensellik, insanın doğa olaylarının işleyişine yönelik bilme isteğiyle ilgili bir kavramdır. İnsan, gerçek dünyada olan olayların birbirine nasıl bağlandığının açıklanmasında nedenselliği kullanır. Ama insanı mantıksal olarak kesin bilgiye ulaştırmaz. İnsanın gözlemi, deneyimiyle sınırlıdır ve doğadaki olayların nedensel bağına ilişkin sınırsız gözlem yapma şansı yoktur.
10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı
1. Aynı dili kullanmak anlaşabilmek için yeterli midir? Neden?
  • Cevap: Dil, yaşanılan ve kabul edilen, örtük olarak benimsenen kültür ile ilgili pek çok ipucu taşıyan organik bir kavramdır. Bu kavram o kadar canlı bir kavramdır ki andan ana toplum içerisinde vuku bulan her olaydan etkilenir, sosyoekonomik değişimler birebir olarak buranın konusudur. Dolayısıyla bir dili en iyi kullanan kişiler her zaman o dilin içerisine doğmuş ve dilin dayattığı kültürün tamamını kazanmış dilin yerlileridir. Dilin yerlileri de yine dilin karakter yapısının ayrıntılarını bildiğinden dolayı dile en çok aşina olan kişilerdir. Dilin yapısını bilen ve dili kullanmaya aşina olan kişiler birbirlerini elbette diğer dilleri ana dili olarak kullanan kişilere göre daha iyi anlayacaktır. Fakat, aynı dili kullanmak anlaşabilmek için yeterli midir, neden sorusuna gelecek olursak bu kadar net bir cevap vermek mümkün değil.
2. Farklı dilleri kullananlar farklı düşünüyor olabilir mi? Neden?
  • Cevap: Bu pek ala mümkün olabilir. Ama farklı dilleri konuşan kişiler için söylenebilecek asıl keskin şey şu: Farklı dilleri kullanan kişiler birbirinden farklı düşünme tarzlarına, ideolojilere, mantık algoritmalarına ve dünya görüşlerine sahiptirler. Çünkü dillerin kuruluşu sırasındaki farklılaşmalar, ya da bazı kavramlara isim verirken bazılarına vermeye gerek duymamalar, bunların tamamı dilin yaşayan ve duygu ile düşünceleri yansıtan bir yapıya sahip olmasından dolayı oluşmaktadır. Farklı dili konuşan bireylerin birbiri ile anlaşması yine de elbette mümkündür. Fakat bu durumda etik değerleri koruyabilmek açısından dil içerisinde bulunan en az saldırgan ve en nötr kelime ve öbekleri seçmek gerekir.
.

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları 2018 – 2019” aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Cevapların sayfaları mavi renkle gösterilmiştir. Bunun sebebi ise öğrencilerin aradığı sayfayı kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmaktır.
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk