sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları sayfa 63-65 2018 2019

2018-2019 10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları
” öğrencilerin anlayacağı ve en basit-hızlı şekilde ödevlerini çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Özellikle bilgiye dayalı sorular ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmıştır. Cevaplar ise düzgün bir Türkçe’yle ve yazım kurallarına dikkat edilerek verilmiştir.

..10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
  • Cevap
1. İfade edilen iki yargının birbiriyle çelişik olmamasına………………….denir.
2. Yanlış da olsa bir yargı bildiren cümlelere…………………………denir.
3. Genel bir yargıdan yola çıkarak daha özel bir sonuca ulaşmaya………………………….denir.
4 ……………….., bir ifadenin gerçekliğe uygun olmasıdır.
5 ………………………., bir görüşü güçlendirmek için destekleyici ifadeler öne sürme sürecidir.
Aşağıda belli konular üzerine verilen kavramlar Romen rakamlarıyla sol sütunda, bu kavramlarla ilgili olan felsefi sorular da harflerle sağ sütunda verilmiştir. Bunların birbir- leriyle ilgili olanlarını eşleştirerek parantez içine doğru harfi yazınız.
a) Evrenin var oluş amacı nedir?
b) Dilin sınırı düşüncenin de sınırı mıdır?
c) Sınırsız bir özgürlüğün sonuçları nelerdir?
ç) İyi olmak neyi ifade eder?
d) Sanatın insana faydası var mıdır?
e) Zaman nedir?
  • Cevap:
I. Ahlak ()
II. Güzel ()
III. Kural ()
IV Varlık ()
V Düşünme ()
Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.
7. Aşağıdaki kavramlara dair hangi sorular sorulabilir? Oluşturduğunuz soruları kavramların karşısındaki uygun yerlere yazınız.
Ahlak
Güzel
Kural
Varlık
Düşünme
  • Cevap:
10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı
8. Samuel Beckett’in (Samuel Beket) “Godot’yu Beklerken” eserinden alınan bu parçada Estragon ile Vladimir’in yaptıkları ve düşündükleri tutarlı mıdır? Açıklayınız.
  • Cevap:
9. Estragon ile Vladimir’in Godot’yu beklemeleri esnasında söylediklerinden yola çıkarak yaptıkları akıl yürütmelerin doğru olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
  • Cevap:
10. Estragon ile Vladimir’in Pozzo’yu Godot’ya benzetmeleri ve aslında Godot’yu tanımıyor olmalarını; görüş, argüman, analoji, tutarlılık ve gerçeklik süreçlerine göre değerlendiriniz.
  • Cevap:
11. Bu parçadan yola çıkarak Estragon ile Vladimir’in bekleyişleri ile ilgili hangi felsefi sorular üretilebilir?
12 ve 13. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
“XIX. yy. kadınlar için roman çağıdır. Kadınlar bu çağda roman yazmış ve bundan az da olsa para kazanmıştır. Bunun öncüsü Aphra Behn olarak gösterilmektedir. Kadınlar, onun mezarının üstünü çiçeklerle kaplamalıdır çünkü kadınlara akıllarından geçenleri söyleme özgürlüğünü veren odur. Kadın yazarların kitaplarına göz gezdirilirse birkaç istisnai durum dışında hepsinin roman olduğu görülmektedir. Çünkü bu kadınların kendilerine ait bir odaları yoktur. Eğer bir kadın yazmak isterse bunu ortak salonda yapmak zorundadır. Burada da yazarken yazması sürekli bölünürdü. Kadınların o dönemde seyahat ve eğitim imkânları da yoktur. Otobüsle Londra’yı gezemez ve tek başlarına bir lokantada yemek yiyemezlerdi. Dolayısıyla bir kadının edebiyat alanında alabileceği tek eğitim, karakter eğitimi ve duygu analiziydi. Kişisel ilişkiler gözlerinin önünde gerçekleşirdi. Bu yüzden orta sınıf kadını yazmaya başladığında doğal olarak romanla işe başlardı.”
  • Cevap:
12. Virginia Woolf’un (Virjinya Vulf) “Kendine Ait Bir Oda” adlı kitabından düzenlenen bu parçada öne sürülen temel görüş nedir?
  • Cevap:
.

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları 2018 – 2019” aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Cevapların sayfaları mavi renkle gösterilmiştir. Bunun sebebi ise öğrencilerin aradığı sayfayı kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmaktır.
2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk