sponsorlu reklam Admatic -sponsor

BİLİM VE FELSEFENİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ

BİLİM VE FELSEFENİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ

  • Cevap FELSEFE-BİLİM
A-ORTAK YÖNLERİ
1-Mantık ve akıl yürütme ilkelerine uygundur
2-Eleştiricidir
3-sistemlidir
4-Düzenli ve tutarlıdır
5-Genel amaçları aynıdır(İNSANIN EVRENİ ANLAMA MERAKINI GİDERMEK)
B-FARKLI YÖNLERİ
1-Yöntemleri farklıdır(TEMEL FARK-TEMELLENDİRME FARKI)
2-Konuları ele alışları farklıdır bütün-parçalayarak
3-Özel amaçları farklıdır sistem yaratmak-doğruları bulmak(yasalar bulmak)
4-Sonuçları farklıdır(ilerleme) Sonuç yoktur-kesin sonuçları vardır
1) a) Felsefe, bu ilişkiler sisteminin neden ve köklerini araştırır; bunları tanımlar.
b) Söz gelimi bilinen en önemli felsefecilerden Aristoteles, Immanuel Kant ve Hegel’in eserleri, edebiyat eleştirisi ve teorisi açısından etkili olmuştur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk