sponsorlu reklam Admatic -sponsor

DİN VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ KISACA

DİN VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ NASILDIR,
DİN VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ KISACA, DİN VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ,  DİN VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ KISACA AÇIKLAMALI,


Din ve Edebiyat İlişkisi
Din, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olan ve her alanda varlığını, etkisini apaçık hissettiren en büyük sistemdir. Hem toplumları hem de bireyleri derinden etkileyen bu büyük unsur şüphesiz bireyi ve toplumu etkilemesiyle dolaylı yoldan bireyin ürettiği bir sanat olan edebiyatı da etkiler.
Din ve edebiyat karşılıklı olarak birbirlerini etkiler ve kendi içinde birbirlerinden faydalanırlar. Bunu sizler için kısa örneklerle açıklayalım. Örneğin bir dini insanlara yaymak, kurallarını aktarmak, çekici hale getirmek, edebileştirmek ancak ve ancak edebiyatın aracı olan dil ile olur. Bu sayede insanlara ulaşır. Kur’an ‘ın o hoş okunuşundan etkilenmeyen yoktur. Yunus Emre’nin ilahilerinden, Bektaşi Veli’nin deyişlerinden,  Mevlana’nın öğütlerinden… Bunun ötesinde din ancak dil ile insanlara öğretilir. Burada örneği Türk milletinden verelim. İslamiyet’i nasıl öğrendik, ahlaki değerlerini nasıl benimsedik  ve kabul ettik? İslamı bilenlerin anlatması ile (sözlü dil). Güzel ahlakını yıllar öncesinden yazılmış hadislerle, Hoca Ahmet Yesevi’nin hikmetleri ile. Burada onlarca örnek vermek mümkün. Kısaca diyebiliriz ki din edebiyat ve dil sayesinde bireye ve topluma ulaşır ve kendini benimsetir. Din dil sayesinde yükselir ve edebileşerek ilgi çekici hale gelir.

Peki edebiyatta din ne denli yer tutar? Din edebiyatı nasıl etkiler ?
Bu konuda Batı'nın Yetiştirdiği Tanınmış Şair, Yazar ve Tenkitçilerden Thomas Stearns Eliot'a Göre Büyük Edebî Eserler, Dinî Muhtevalı Eserlerdir ve Büyük Şair ve Yazar da Belli Bir Din ve Ahlak Şuuruna Sahip Olan Kimsedir. Buradan da hareketle toplumdan ve kendi değerlerinden soyutlanamayacak birey elbette ki kendi değerlerini, kültürünü, düşüncesini eserlerine yansıtacaktır. Örneğin İslamiyet’in kabulünden önceki eserlerimizde namaz-oruç-Allah-Kıyamet gibi kelimeler kullanılmaz. İslamiyet’in kabulü ile eserlerin içeriğinin değiştiğini Arapça-Farsça kelimelerin sıkça kullanıldığını görmekteyiz. Öyle ki bazı yazarların eserlerinin tamamı Arapça veya Farsça yazılmıştır. Daha da güzel bir örnekle dinin edebiyat üzerindeki etkisini açıkça görelim. Biz Türk edebiyatı üç ana kola ayırıyoruz. Bunlar 1- İslamiyetin Kabulünden önceki dönem 2- İslamiyet Etkisindeki Dönem ve 3-Batı etkisindeki dönem. Görüldüğü üzere sadece eserlerin içeriği, dili değil edebiyat tarihin tasniflenişini dahi etkiler.

Kısaca Din ve Edebiyat İlişkisi Özetlersek
Din, dil ile varlığını ve ilkelerini ifade ederek bireye ve topluma ulaşır. Edebiyatı araç olarak kullanır ve bu sayede estetik söylemlerle ilgi çekici hale gelir. Edebiyat ise bireyin ortaya koyduğu bir sanat dalı olduğu için bireyin ve toplumun düşüncesini, kültürünü, dilini, inançlarını yansıtır. Kısaca dini unsurları içerir.
Hazırlayan : Mustafa ŞAHİN TDE Öğretmeni1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk